Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU:n kulttuuriministerien epävirallinen kokous Ukrainan tukemisesta, eurooppalaisten tiedotusvälineiden tulevaisuudesta ja Euroopan kulttuurisesta monimuotoisuudesta

Věra Jourová, Mariya Gabriel ja Thierry Breton osallistuvat epäviralliseen kokoukseen EU:n kulttuuriministerien kanssa.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová, innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel ja sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton osallistuvat EU:n kulttuuriministerien kanssa epäviralliseen kokoukseen Angersissa Ranskassa 7.–8. maaliskuuta 2022.

Koska keskustelut käydään Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen yhteydessä, alustavassa pyöreän pöydän keskustelussa keskitytään ukrainalaisille taiteilijoille, toimittajille, kulttuurialan ammattilaisille ja media-alalle annettavaan tukeen. Asiasta julkaistaan erityinen ilmoitus.

Jatkokeskusteluissa keskitytään tiedotusvälineiden tulevaisuuteen Euroopassa ja eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuuden vahvistamiseen verkossa. Esille nousevia aiheita ovat lehdistönvapaus, tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kestävät rahoitusmallit, julkinen tuki EU:n ja kansallisella tasolla, yleisön luottamus tiedotusvälineisiin ja verkkosisällön löydettävyys. Se tarjoaa myös tilaisuuden vahvistaa Euroopan sitoutumista kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen eurooppalaisten arvojen tukipilarina ehdottamalla konkreettisia toimenpiteitä Euroopan kulttuurisen suvereniteetin vahvistamiseksi digitaalisella aikakaudella.

Euroopan kulttuuriministerit keskittyvät 8. maaliskuuta Euroopan kulttuuriperinnön suojeluun ja edistämiseen. Lisätietoa EU:n tuesta uutismedia-alalle ja tästä tietokoosteesta