Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Paikallinen Media for Democracy -hanke tukee paikallisia tiedotusvälineitä EU:n uutisaavioissa

Komissio allekirjoitti tänään neljän organisaation muodostaman yhteenliittymän kanssa 2 miljoonan euron sopimuksen, jolla tuetaan EU:n uutisaavikoiden kartoitusta ja rahoitusjärjestelyä paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille yksilöidyillä alueilla.

Camera man shooting in the public space with crowd in the background

© Mihajlo Maricic

”Paikallinen media demokratian puolesta” -hanke käynnistyy helmikuussa 2023, ja sitä koordinoi Euroopan journalistiliitto yhdessä Kansainvälisen mediatuen, JournalismFund.eu-verkoston ja yliopistollisen Eurooppa-instituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen (EUI-CMPF) kanssa.

Ehdotus valittiin vastauksena komission ehdotuspyyntöön, jonka tavoitteena oli lisätä yleiseurooppalaista uutisaavioilmiötä koskevaa ymmärtämystä ja parantaa paikallisten ja alueellisten mediamaisemien selviytymiskykyä, kun otetaan huomioon niiden keskeinen merkitys paikallisdemokratian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kansalaisvaikuttamisen kannalta.

Hanke kestää 18 kuukautta, ja se koostuu kahdesta toimesta.

Ensimmäinen toiminto on uutisaavikoiden ilmiön analysointi ja riskialueiden kartoitus. Tuloksena on interaktiivinen kartta sekä muita suoritteita, kuten kansallisia kartoituksia, jotka osoittavat, että yhteisöt, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää pääsyn laadukkaaseen, riippumattomaan ja moniarvoiseen uutiseen paikallis- ja aluetasolla. Kartoitus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toinen toiminto koostuu paikallisille, alueellisille ja paikallisille tiedotusvälineille suunnatusta tiedotusvälineiden rahoitusjärjestelmästä. Vähintään 30 avustusta, yhteensä 1,200,000 euroa, myönnetään tiedotuspisteille, jotka pyrkivät tuomaan innovaatioita esimerkiksi tulostrategioihinsa, sisältötarjontaansa tai vaikuttamislähestymistapoihinsa. Lisäksi tiedotuspisteet saavat teknistä apua (mentorointia), jotta ne voivat parantaa pitkän aikavälin selviytymiskykyään. Hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan yli rajojen parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät paikalliseen ja alueelliseen mediamuutokseen ja jotka huipentuvat hankkeen loppupuolella järjestettävään paikalliseen mediafestivaaleihin.

Rahoitusta hakevat paikalliset, alueelliset ja yhteisön tiedotusvälineet voivat hakea JournalismFund.eu-sivuston hallinnoimaa avustusjärjestelmää osana kahta ehdotuspyyntöä, jotka julkaistaan maalis- ja heinäkuun 2023 tienoilla. Yksityiskohtaiset tiedot, myös tukikelpoisuusperusteista, julkaistaan myöhemmin. Yhteisrahoitusta ei tarvita, ja hankkeet takaavat täyden toimituksellisen riippumattomuuden.

Tämä hanke on Euroopan parlamentin pyytämän pilottihankkeen tulos. Lisäksi Euroopan komissio on äskettäin julkaissut 5 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla rahoitetaan ja vahvistetaan paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden valmiuksia muun muassa yleistä etua koskevia uutisia tuottavien organisaatioiden keskuudessa. Ehdotuspyyntö on avoinna 27. huhtikuuta 2023 saakka. Nämä aloitteet ovat linjassa komission vuonna 2020 laatiman media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman kanssa, jossa keskitytään paikallisiin tiedotusvälineisiin.

Katso myös

Related content