Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Median vapaus: Komissio kehottaa Unkaria noudattamaan EU:n sähköisen viestinnän sääntöjä

Komissio päätti lähettää Unkarille perustellun lausunnon Unkarin medianeuvoston päätöksestä hylätä Klubradion radiotaajuuksien käyttöä koskeva hakemus erittäin kyseenallisista syistä.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Radiotaajuuksien käyttöä koskeviin ehtoihin ja kyseisten oikeuksien myöntämistä, jatkamista, uusimista tai peruuttamista koskeviin menettelyihin sovelletaan eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä (direktiivi (EU) 2018/1972) vahvistettuja EU:n televiestintäsääntöjä. Näiden sääntöjen keskeisiä osatekijöitä ovat suhteellisuusperiaate ja syrjimättömyysperiaate. Komissio katsoo, että Unkarin medianeuvoston päätökset kieltäytyä uusimasta Klubradion oikeuksia olivat suhteettomia ja läpinäkymättömiä ja siten EU:n oikeuden vastaisia. Komissio katsoo myös, että tiedotusvälineitä koskevaa Unkarin kansallista lakia on sovellettu syrjivästi tässä nimenomaisessa tapauksessa. Komissio aloitti rikkomusmenettelyn lähettämällä Unkarin viranomaisille virallisen ilmoituksen 9. kesäkuuta 2021, eikä Unkarin viranomaisten lähettämä vastaus riittänyt poistamaan komission esittämiä huolenaiheita. Jos Unkari ei saata päätöstään vastaamaan EU:n televiestintäsääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa sitä vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.