Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Moniarvoisuutta mediaan: Komissio käynnistää ehdotuspyynnön tiedotusvälineiden omistajuuden seurantajärjestelmän laajentamisesta kaikkiin jäsenvaltioihin

Komissio on käynnistänyt tiedotusvälineiden omistajuuden seurantajärjestelmää koskevan toisen ehdotuspyynnön, joka on EU:n yhteisrahoittama hanke. Tällä ehdotuspyynnöllä täydennetään käynnissä olevan ensimmäisen pilottihankkeen kattavuutta ja tarjotaan maakohtainen tietokanta tiedotusvälineiden omistajuudesta niissä 12 jäsenvaltiossa, joita ensimmäinen painos ei kata.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Tiedotusvälineiden omistuksen seurantajärjestelmässä arvioidaan järjestelmällisesti asiaankuuluvia oikeudellisia kehyksiä sekä tiedotusvälineiden omistuksen avoimuuteen kohdistuvia riskejä. Se osoittaa myös mahdollisia riskejä tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle ja tarjoaa arvokasta tietoa uutismediamarkkinoiden ymmärtämiseksi paremmin. Väline asettaa nämä tiedot kaikkien saataville interaktiivisen verkkoalustan kautta, ja tulokset esitetään eri käyttäjien tarpeisiin soveltuvissa muodoissa. Kiinnostuneet yhteenliittymät, jotka toimivat tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla eurooppalaisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, voivat hakea tätä ehdotuspyyntöä 15. joulukuuta asti. Hankkeelle myönnettävän EU:n tuen enimmäismäärä on 500,000 euroa. Tämä aloite on osa laajempaa pyrkimystä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla, kuten Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa esitetään. Lisätietoja tästä ja muista tiedotusvälineisiin liittyvistä joko meneillään olevista tai valmisteilla olevista ehdotuspyynnöistä on saatavilla.

Lisätietoja