Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Yksinkertaistus: pilvipalvelujen ja data-avaruuksien väliset federaatiot ja data-avaruudet ovat yksinkertaisia

Simpl on älykäs välitysohjelmisto, joka mahdollistaa pilvi-to-edge-liitokset ja tukee kaikkia Euroopan komission rahoittamia tärkeitä data-aloitteita, kuten yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia.

Yksinkertaistuksia ovat seuraavat:

 • Jotka on ankkuroitu erityisiin käyttötapauksiin ja jotka kattavat laajan valikoiman tapauksia alakohtaisista data -avaruuksista (esim. maatalous, genomiikka, energia, liikkuvuus) matkakohteena olevaan maahan ja tekoälystä pyynnöstä eurooppalaisiin avoimen tieteen pilvipalveluihin. Yksinkertaistuksella varmistetaan, että tietokokonaisuudet ja niiden infrastruktuurit voidaan liittää saumattomasti yhteen ja tehdä yhteentoimiviksi.
 • Älykäs ja modulaarinen, joka mahdollistaa komponenttien korvaamisen tai lisäämisen ilman, että se vaikuttaa muuhun järjestelmään. Toivomme, että kehitys jatkuu ajan mittaan.
 • Avoin lähde, josta saa tietoa arkkitehtuurin kaikista osista (ilman omistusoikeutta koskevia vaatimuksia) ja yksinkertainen käyttöönotto.
 • Vihreä, skaalautuva ja joustava, sillä se mahdollistaa ympäristönsuojelun tason seurannan ja uusien käyttäjien lisäämisen ilman, että se vaikuttaa suorituskykyyn.
 • Turvallinen ja yhteentoimiva, kun järjestelmään sisältyy luottamusta, luottamusta ja säännösten noudattamista. Tämä edellyttää resurssien turhaa jakamista osallistujien kesken riippumatta heidän tietojenkäsittely-ympäristöstään. Sillä luodaan abstraktiotaso, joka mahdollistaa datan siirtämisen useiden palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden välillä.

Ja tietysti...

 • helppoa käyttää ja laajentaa! 

Ks. myös liitteenä olevat selvennykset yksinkertaistamisesta

Rahoitusta

Yksinkertaistamista rahoitetaan DIGITAL Europe -työohjelmasta, aihepiiristä2.1.1 (Älykkäät väliohjelmistot eurooppalaista pilvipalvelujen federointia ja eurooppalaista data-avaruutta varten, jotka saavat 65 miljoonaa euroa vuosina 2021–2022), 2.1.2 kohdasta (Pilvipohjaisiin palveluihin liittyvät suuret pilottihankkeet) sekä erityistavoitteesta 2 (Pilvipalvelut, data ja tekoäly), joissa kaikissa harkitaan niiden käyttöönoton yksinkertaistamista.

Euroopan komission tehtävänä on

 • On hankintaviranomainen, joka hankkii yksinkertaistettuja menettelyjä.
 • Tehdään yksinkertaistamisesta vapaa ja avoin lähde julkisen ja yksityisen sektorin ja viime kädessä Euroopan kansalaisten hyödyksi.
 • Käyttämään omia yksinkertaistuksiaan tulevien data-avaruuksien aktiivisena sidosryhmänä.
 • Toimii joidenkin julkisen sektorin data-avaruuksien pääasiallisena ylläpitäjänä.
 • Asettaa saataville avoimia testausympäristöjä, jotta sidosryhmät voivat kokeilla yksinkertaistamista ennen käyttöönottoa, sen lisäksi, että se osallistuu data-avaruuteen (yksinkertainen testiympäristö).

Valmistelutyö

Teemme toimeksisaajan tuella valmistelutyötä, joka julkaistaan sitä mukaa kuin se on viimeistelty. Seuraavassa esitetään tuotokset:

Lisäksi valmistelutyön tehnyt toimeksisaaja järjesti 30. toukokuuta 2022 havaintojensa esittelyn, jossa esitettiin yksityiskohtaisia tietoja yksinkertaistuksen taustasta, visiosta ja mahdollisesta täytäntöönpanosta.

Videoesitykset ovat saatavilla osoitteessa

Tarjouspyyntö (uusi helmikuu 2023)

Tarjouspyyntö julkaistiin 24. helmikuuta 2023. Kaikki tiedot ovat saatavilla TED eTendering -palvelussa, myös siitä, miten esittää kysymyksiä tarjouskilpailumenettelystä.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 24. huhtikuuta 2023 klo 17.00 (Belgian aikaa).

Kaikki tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti ainoastaan TED eTendering -verkkosivulla ” Kysymykset ja vastaukset” -välilehdellä napsauttamalla ”Luo kysymys” (kysymyksen luominen ja lähettäminen edellyttää rekisteröitymistä TED eTendering -sivustolle).

 

Tulevat toimet (päivitetty helmikuussa 2023)

Tämänhetkinen arvio hankittavien asiantuntijapalvelujen laajuudesta on seuraava:

 1. yksinkertaistettujen menettelyjen kehittäminen. Tämä on edellä mainitussa alustavassa tutkimuksessa tarkoitettu avoimen lähdekoodin ohjelmistopiippu, josta tarjoajat voivat laatia oman ehdotuksensa.
 2. yksinkertaistetun laboratorion tarjoaminen ja hallinnointi. Kyseessä on esiasennettu demonstraatio-/playground-ympäristö, jossa kolmannet osapuolet (yleensä alakohtaiset data-avaruudet alkuvaiheissaan) voivat kokeilla avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöönottoa, ylläpitoa ja tukea ennen sen käyttöönottoa omiin tarpeisiinsa.
 3. tarjotaan useita yksinkertaistettuja ohjelmistopiippuja alakohtaisten data-avaruuksien räätälöityjen tuotantoympäristöjen muodossa, joissa Euroopan komissiolla itsellään on aktiivinen rooli niiden hallinnoinnissa (näitä kutsutaan nimellä Simpl-Live).

Suunnittelemme yksinkertaistamisen täytäntöönpanoa koskevaa korkean tason etenemissuunnitelmaa seuraavasti:

 • Vähimmäiskuvafoorumi julkistetaan vuoden 2024 alkuun mennessä.
 • Samanaikaisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vuonna 2024 sidosryhmien käytettävissä on avoin testausympäristö (Simpl-Labs).
 • Otamme vähitellen käyttöön ja integroimme käyttötapaukset ja autamme niitä mukauttamaan yksinkertaistuksia omiin erityistarpeisiinsa vaarantamatta niiden yleisluonnetta. Etusijalle asetetaan DIGITAL Europe -työohjelmasta muutoin rahoitettavat käyttötapaukset.
 • Avoimen lähdekoodin hankkeena jatkamme kehitystä avoimesti, kuuntelemme käyttäjien tarpeita ja otamme vastaan ulkopuolisia kannanottoja. Etenemissuunnitelmassa esitetään merkittäviä uusia julkaisuja kuuden kuukauden välein.

Lisätietoja

Lisätietoja toimintapoliittisesta taustasta on osoitteessa

Tällä alalla on monia kolmansien osapuolten aloitteita, joita seuraamme erittäin kiinnostuneena, kuten Gaia-X, International Data Space Association ja Eclipse Foundation.

Simpl on kunnianhimoinen sitoumus. Lisätietoa Simpl-tietokannasta saat ajantasaista lisätietoa.

Ehdotuksia voi esittää osoitteeseen cnect-simpl@ec.europa.eu (Huom. meneillään oleviin hankintoihin liittyvät viestit ohjataan asianmukaisiin kanaviin).