Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Julkaisu

EU:n tukemat eurooppalaiset tilausvideoverkostot ja -operaattorit

Seitsemän hanketta saa EU:n tukea eurooppalaisten teosten levityksen ja saatavuuden parantamiseksi eri alueilla.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Euroopan kulttuurisen rikkauden ja monimuotoisuuden vuoksi eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten olisi oltava laajan yleisön saatavilla kaikkialla Euroopassa. EU tukee tilausvideoalustoja yhdistämään voimansa ja tuomaan eurooppalaista sisältöä lähemmäs yleisöään.

Komissio käynnisti kesäkuussa 2021 Luova Eurooppa -ohjelman Media-ohjelman puitteissa ehdotuspyynnön, jonka arvo on 4 miljoonaa euroa ja jolla pyritään lisäämään rajatylittävää yhteistyötä olemassa olevien eurooppalaisten tilausvideopalvelujen välillä. Hankkeet on aloitettu tammikuussa 2022, ja ne kestävät 12–18 kuukautta.

Valitut hankkeet

USP Plus

Yhtenäinen Streaming-hanke (USP Plus) on tulosta 14 alueella toimivien tilausvideopalvelujen välisestä yhteistyöstä: Universciné Ranskassa, aiemmin Benelux-maissa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä Pickbox Kroatiassa, Serbiassa, Montenegrossa, Sloveniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Pohjois-Makedoniassa ja Bulgariassa. Näihin luetteloihin sisältyy yhteensä yli 10.000 elokuvaa ja 2000 tuntia televisio-ohjelmia, jotka koostuvat pääasiassa eurooppalaisista audiovisuaalisista teoksista ja kuratoidaan laadullisin toimituksellisin standardein.

USP+:n tavoitteena on vahvistaa näiden suoratoistopalvelujen asemaa ja siten luoda kestävien riippumattomien toimijoiden verkosto, jolla on laaja valikoima, jotta saavutetaan 220 miljoonan katsojan potentiaalinen yleisö. Tätä varten hankkeessa käynnistetään seuraavat toimet:

 • Yhdistää resursseja 24 riippumattoman eurooppalaisen elokuvan julkaisemiseksi yhdessä 12 kuukauden aikana;
 • Järjestää verkkofestivaali, jossa esitellään 24 elokuvaa ja muita elokuvia;
 • Kulttuuripääkaupunkien ja festivaalien markkinointitoimet alueiden välisten tapahtumien avulla;
 • Käynnistää yhteisen kanta-asiakasohjelman kaikille palvelujensa käyttäjille;
 • Perustetaan sekaryhmiä kaikista kumppaneista, kehitetään uusia prosesseja ja kartoitetaan parhaita käytäntöjä kaikilla tilausvideotoimintoihin liittyvillä aloilla.
 • Keskittää tietotekniikan kehitys, jotta voidaan hyötyä yhtenäisestä järjestelmästä varojen käsittelyä, sisällön levittämistä, tulosanalyysia ja raportointia varten.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 850.000 EUROA

VODCOLAB

VODCOLAB on seitsemän tilausvideooperaattorin yhdessä suunnittelema aloite, jonka tarkoituksena on vastata yhteisiin tarpeisiin kollektiivisten kokeilujen ja yhteisen oppimisen avulla. Konsortio koostuu erilaisista kumppaneista, jotka on perustettu uusiin tuotemerkkeihin, joilla on erilaisia kokemuksia ja tietämystä, jotka kattavat eri alueita ja joilla on laaja ja monipuolinen yhdistetty luettelo, eli Triart Film AB (Ruotsi) yhteistyössä Vega Scene AS:n (Norja), Levelk APS:n (Tanska), ABC Theatrical Distribution BV:n (Alankomaat), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireian (Kreikka), 7 ART LTD:n (Bulgaria) ja Viesoji Istaiga Kino Pasakan (Liettua) kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten tilausvideopalvelujen tarjoajien laatua ja houkuttelevuutta sekä parantaa eurooppalaisen sisällön saatavuutta ja mainetta. ”Yhteistyölaboratorion” muodossa työsuunnitelman avulla voidaan

 • Hyödyntää yhteisin toimin ja yhteisin kustannuksin mahdollisuuksia sisällön hankkimiseen, lokalisointiin ja jakeluun kumppanien kattamilla eri markkinoilla;
 • Mahdollistaa tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon perustuvat kollektiiviset älykkyys- ja innovointiprosessit;
 • Tutkimaan yhteisiä viestintäkampanjoita ja räätälöityjä markkinointi- ja brändäysstrategioita yleisöpohjan kehittämiseksi eurooppalaisen sisällön yleisteeman puitteissa.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 600.000 EUROA

BEETHOVEN

medici.tv on yksi maailman johtavista esittävien taiteiden VOD-alustoista, jonka omistaa ranskalainen yhtiö Museec. Se käsittää 3000 ohjelmaa, joista 96 prosenttia on eurooppalaisia, ja 150 suoraa tapahtumaa vuodessa, ja se tavoittaa musiikin soittajia 192 maassa. Foorumi pyrkii suojelemaan arvoketjua ja maksuuskollisuutta eurooppalaisten ohjelmien vahvalla ja luovalla tarjonnalla. Se takaa laillisen ja tosiasiallisen saatavuuden maailmanlaajuisesti luotettavan ja pitkän aikavälin liiketoimintamallin avulla.

Medici.tv kehittää BEETHOVENin kautta seuraavia toimia:

 • Ottaa käyttöön uusia välineitä, kuten suositusjärjestelmä ja infografiikka;
 • Vammaisille tarkoitettujen osallistavien välineiden asentaminen;
 • Monipuolistetaan sisältöä tuottamalla ensimmäinen podcast-sarja, joka koostuu 12 jaksosta;
 • Tuottaa uusia muotoja sosiaalisen median verkostoille;
 • Parantaa koulutusalustaansa (tekniset, markkinointiin liittyvät ja toimitukselliset investoinnit).

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 400.000 EUROA

LaCinetek Across Borders

LaCinetek on La Cinémathèque des Réalisateurs’n kehittämä eurooppalainen tilausvideopalvelu, joka on omistettu yksinomaan 1900-luvun elokuvaperinnölle vuoteen 2005. Luettelo sisältää yli 1600 elokuvaa ja 600 bonusta, joista kolmasosaa ei koskaan julkaistu tilausvideopalvelussa, ja se on saatavilla Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa ja Itävallassa. LaCinetek Across Borders -ohjelma perustuu vahvoihin kumppanuuksiin eurooppalaisten cinémathèques-elokuva-arkistojen, elokuva-arkistojen ja -laitosten, elokuvateattereiden ja festivaalien kanssa, ja sen tavoitteena on edistää elokuvaperinnön rajatylittävää laajentamista ja saatavuutta seuraavilla toimilla:

 • Laajentaa Hidden Treasures -osiota ja esitellä useiden elokuva-instituuttien restauroituja elokuvia; 
 • Parantaa tekstitystarjontaansa;
 • Luo alustalle Playlists-osio;
 • Kehitetään erityisiä välineitä vammaisia yleisöjä varten;
 • Järjestää verkkoelokuvafestivaaleja ja verkkoseteleitä/fyysisiä cineklubeja
 • Jakaa arkisto-/alkuperäisiä videobonuksia elokuva-alan oppilaitoksille;
 • Levittää parhaita käytäntöjä vihreämpää suoratoistoa varten;
 • Luomaan kohdennettuja markkinointi- ja viestintäkampanjoita, jotka on suunnattu erityisesti nuorille kohderyhmille;
 • Tehdään neljä toteutettavuustutkimusta elokuva-instituutteja koskevan yleiseurooppalaisen/maailmanlaajuisen tarjonnan toteuttamisesta, viherryttämisteknologioista ja -merkeistä, koulutustoimista ja kumppanuuksista muiden eurooppalaisten tilausvideoalustojen kanssa.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 360.000 EUROA

Qwest TV SHIFT

Qwest TV on vuodesta 2018 lähtien luonut siltoja elektronisen, pop/rock- ja klassisen musiikin kanssa videoiden suoratoistopalveluna, joka on tarkoitettu yksinomaan jazzille. Sen luettelossa on yli 1600 konserttivideota ja dokumenttia, joista 70 prosenttia on eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia.

Qwest TV SHIFT -hankkeen tarkoituksena on parantaa kolmea pääpalvelua:

 • Korostaa eurooppalaisia audiovisuaaliteoksia SVOD-alustallaan kuratoitujen pelilistojen avulla;
 • Tavoittaa laajemman yleisön kolmella FAST-kanavallaan (Free Ad-Supported Streaming Television) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix ja Qwest TV Classical – lisäämällä kumppanuuksia toimijoiden kanssa;
 • Parannettava Qwest TV EDU:n koulutusalustaa lisäämällä sen tarjontaa, kehittämällä uusia kumppanuuksia oppilaitosten kanssa ja tavoittamalla enemmän opiskelijoita;
 • Lisäksi se jakaa parhaita käytäntöjä muiden alan toimijoiden kanssa kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämiseksi paremmin.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 300.000 EUROA

DAF

DAFilms.com on maailmanlaajuinen tilausvideoalusta, jolla levitetään luovia dokumenttielokuvia, joissa keskitytään eurooppalaiseen elokuvaan. Siinä on kolme versiota Euroopalle, Amerikalle ja Aasialle ja kolme kansallista versiota Tšekille, Puolalle ja Slovakialle. Elokuvaluettelossa on yli 3300 elokuvaa, joista kaksi kolmasosaa on eurooppalaisia. DAFilmsin voimanlähteenä on Doc Alliance, joka on seitsemän suuren eurooppalaisen festivaalin yhteistyöhanke: CPH:DOX (Tanska), Doclisboa (Portugali), Docs Against Gravity Film Festival (Puola), DOK Leipzig (Saksa), FIDMarseille (Ranska), Ji.hlava IDFF (Tšekki) ja Visions du Réel (Sveitsi).

DAF:n visiona vuodelle 2022 on kehittää välineitä laadukkaaseen yhteistyöhön elokuvafestivaalien ja elokuvalaitosten kanssa, jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti keskinäisen myynninedistämisen mahdollisuuksia, ottaa huomioon mahdollisimman suuri uusien katsojien ryhmä ja hallinnoida esitettyjä elokuvia asianmukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on

 • Vahvistaa elokuvafestivaalien ja elokuvalaitosten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia tuotemerkkien, kuratoinnin, verkkofestivaalien ja paikallisen elokuvan edistämisen avulla;
 • Jatkamaan DAFilms Live Streams -elokuvien tuottamista ja käymään suoria keskusteluja tunnustettujen tai nousevien eurooppalaisten elokuvantekijöiden kanssa;
 • Käynnistetään DAFilms Junior, uusi versio lapsille ja nuorille tarkoitetuista DAFilms-sovelluksista. Sen tarkoituksena on tarjota turvallinen foorumi nuorille yleisölle, jotta he voivat oppia, tutustua ja viihdyttää.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 273.000 EUROA

FILMINXCHANGE

Filmin on espanjalainen VOD-alusta, joka otettiin käyttöön vuonna 2007. Se tarjoaa suurimman riippumattoman elokuvaluettelon, joka on saatavilla SVOD:ssä millä tahansa eurooppalaisella alustalla. Sillä on yli 15.000 elokuvaa ja sarjaa, yli 60 prosenttia sen tuoteluettelosta on eurooppalaista ja noin 20 prosenttia on espanjalaisia tuotantoja tai yhteistuotantoja.

”FILMINXCHANGE” on aloite, jolla pyritään vastaamaan tarpeeseen parantaa eurooppalaisten tuotantojen rajat ylittävää liikkuvuutta alueiden välillä ja hyödyntämään asiaan liittyviä muutoksia investoimalla innovointiin ja suunnittelemalla yhteisiä toimia nykyisten hyvien käytäntöjen laajentamiseksi.

Hankkeessa:

 • Tutkitaan kuluttajien käyttäytymistä ja kartoitetaan hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tavoittaa uusia yleisöjä, erityisesti käsittelemällä senioriasiakkaiden erikoisalaa FilminSenior-toiminnan avulla ja muuntamalla tulokset teknologiseksi kehitykseksi saavutettavuuden ja osallistumisen parantamiseksi;
 • Suunnitellaan ja testataan yhteistyöohjelmaa nimeltä Festivals Exchanges, jonka tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen sisällön liikkuvuutta ja kulutusta.

EU:n TALOUSARVIO: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 250.000 EUROA

Eurooppalaisia tilausvideoverkkoja ja -operaattoreita koskeva vuoden 2022 ehdotuspyyntö

Tämän vuoden ehdotuspyyntö julkaistiin maaliskuussa 2022, ja määräaika on 2. kesäkuuta 2022. Mahdollisille hakijoille järjestettiin 9. maaliskuuta verkkoseminaari, joka tallennettiin ja oli saatavilla täällä.