Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

EU:n ja Moldovan tasavallan teleoperaattorit sopivat verkkovierailuhintojen alentamisesta 1. tammikuuta 2024 alkaen

Komissio on tyytyväinen EU:n ja Moldovan teleoperaattoreiden yhteiseen julkilausumaan verkkovierailumaksujen alentamisesta.

Flags of Moldova and the European Union

iStock photo Getty images plus

Julistus, jota komissio ja Moldovan viranomaiset tukevat, hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä EU:n jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueella (ETA) ja Moldovan tasavallassa. Näiden maiden välillä matkustavat kansalaiset saavat pian alemmat hinnat puheluistaan, datastaan ja teksteistään. Heidän on helpompi pitää yhteyttä ystäviinsä ja perheeseensä, ja myös yritykset hyötyvät kustannusten alenemisesta.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan