Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Maailman lehdistönvapauden päivä: Komissio puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta

Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä komissio vahvisti olevansa sitoutunut puolustamaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta EU:ssa ja sen ulkopuolella.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová puhui Euroopan parlamentille ja totesi seuraavaa:

Tänä vuonna haluan kiittää erityisesti toimittajia, jotka ovat etulinjassa Ukrainassa. He kertovat meille henkensä uhalla. Ne osoittavat meille, mitä Venäjä ei halua nähdä. Ensisijaisena tavoitteenamme on niiden turvallisuus. Samalla vahvistamme toimiamme EU:ssa: viime viikolla esitettiin uutta lainsäädäntöä toimittajia vastaan nostettujen perusteettomien oikeudenkäyntien torjumiseksi ja hyväksyttiin tiedotusvälineiden vapautta koskeva laki. 

(Ks. myös hänen videoviestinsä).

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi:

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan muistutti meitä siitä, että tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, jotka suojelevat demokratioitamme, ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Tuemme edelleen media-alaamme, suojelemme uhattuina olevia toimittajiamme ja taistelemme väsymättä vapaan ja riippumattoman lehdistömme puolesta. Tulevalla tiedotusvälineiden vapautta koskevalla säädöksellä edistetään häiriönsietokykyisiä mediamarkkinoita, jotka tarjoavat kansalaisille monipuolista ja luotettavaa tietoa.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Josep Borrell antoi julkilausuman EU:n puolesta. Komissio esitti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tiedotusvälineitä koskevan kattavan eurooppalaisen lähestymistavan, joka perustuu Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan ja media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmaan. Niiden tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja auttaa säilyttämään Euroopan kulttuurinen ja teknologinen riippumattomuus digitaalisella vuosikymmenellä.

Komissio hyväksyi viime viikolla paketin, jolla puututaan strategisiin häirintätarkoituksessa nostettuihin kanteisiin (SLAPP-kanteet). Se tarjoaa toimittajille ja ihmisoikeuksien puolustajille välineitä torjua perusteettomia oikeudenkäyntejä. Tällä paketilla täydennetään toimittajien turvallisuutta koskevaa komission suositusta, jossa esitetään toimia, kuten riippumattomien kansallisten tukipalvelujen perustaminen, mukaan lukien puhelinpalvelut, oikeudellinen neuvonta, psykologinen tuki ja turvakodit, sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan toimittajien turvallisuus verkossa.

Myöhemmin tänä vuonna komissio hyväksyy myös tiedotusvälineiden vapautta koskevan eurooppalaisen lain, joka sisällytetään ensimmäistä kertaa EU:n lainsäädäntöön tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja toimituksellisen riippumattomuuden suojelemiseksi. Tiedotusvälineiden moniarvoisuus on yksi vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen keskeisistä osatekijöistä, ja tässä yhteydessä komissio seuraa edelleen tilannetta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Komissio antaa myös edelleen taloudellista tukea tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden edistämiseksi

Lisätietoja

Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskeva politiikka