Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Kirjoittaminen EU:ssa: käsikirjoituksen tukeminen Euroopan audiovisuaalialalla

Kaksi yhteistyöhanketta saa EU:n tukea audiovisuaalisten kirjailijoiden keskusten perustamiseen.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

Komissio käynnisti heinäkuussa 2021 ensimmäisen ehdotuspyynnön pilottihankkeesta ”Writing European”. Tavoitteena on tukea Euroopan audiovisuaalialan huippuosaamista laadukkaan draamasisällön kehittämisessä ja kirjoittamisessa lisäämällä fiktiosarjojen parissa työskentelevien luovien lahjakkuuksien taitoja ja edistämällä vahvojen ja monimuotoisten tiimien syntymistä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotuspyynnöllä tuetaan hankkeita, joilla edistetään luovia keskuksia, jotka toimivat lahjakkuuksien kiihdyttäjinä tai yrityshautomoina. Asiasta kiinnostuneita yhteenliittymiä pyydettiin esittämään innovatiivisia menetelmiä lahjakkaiden kirjailijoiden valitsemiseksi ja ohjaamiseksi käsitteellistämisestä fiktiosarjojen varsinaiseen kirjoittamiseen ja mahdolliseen yhteydenpitoon ostajien kanssa.

Kaksi valittua hanketta saavat 70 prosenttia EU:n yhteisrahoituksesta 16 kuukauden ajan kesästä 2022 alkaen.

European Writers Club (European Writers Club)

European Writers Clubin ( EWC) tavoitteena on virittää ja helpottaa eurooppalaisten televisiosarjojen tuottajien, kirjailijoiden, lähetystoiminnan harjoittajien ja tuottajien välistä yhteistyötä luovuuden ja omaperäisyyden edistämiseksi. Yleisenä tavoitteena on edistää sellaisten uusien omaperäisten ideoiden luomista, jotka ylittävät kansalliset ja Euroopan rajat ja joilla on mahdollisuus päästä nopeasti markkinoille ja siten kilpailla maailmanlaajuisten nauhojen sisällön kanssa.

Tätä varten eurooppalainen yritysneuvosto perustaa teollisuuden ammattilaisten eurooppalaisen verkoston. Siinä otetaan käyttöön uusia tapoja luoda tarinoita järjestämällä räätälöityjä saattueleirejä, joiden ytimessä ovat kollektiiviset ja yhteistyöhön perustuvat prosessit. Hankkeella varmistetaan yhteistyö paitsi teollisuuden eri aloilla ja arvoketjun osissa myös kielellisten rajojen yli, mikä on hedelmällinen perusta onnistuneille yhteistuotannoille.

Yhteenliittymän muodostavat kumppanit neljältä alueelta eri puolilta Eurooppaa:

  • Pohjoismaiden keskus, jota edustaa Kööpenhaminassa sijaitseva Tanskan kansallinen elokuvakoulu, joka kattaa Tanskan, Ruotsin, Norjan, Suomen ja Islannin.
  • Eteläinen keskus, jota edustaa AGADIC, jonka kotipaikka on Galiciassa ja joka kattaa Espanjan, Portugalin, Italian ja Ranskan.
  • Itäinen keskus, jota edustaa Viron elokuvainstituutti ja joka sijaitsee Tallinnassa ja joka edustaa Baltian maita.
  • Western Hub, jota edustaa Screen Ireland, jonka kotipaikka on Dublinissa ja joka kattaa Irlannin.

Kukin keskus helpottaa yhtä boot-leiriä, joka joko edistää ideoita, edistää konseptia tai vahvistaa lähetystoiminnan harjoittajia sekä helpottaa paikallisen teollisuuden maisterintutkintoa, joka on suunnattu suoratoistona koko Euroopan teollisuudelle yhteisen verkkosivuston kautta.

EU:n tuki: 1 miljoonaa euroa

Luova yhteys

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kirjailijoiden ja tuottajien hybridi- ja innovatiivinen ajatushautomo nimeltä The Creative Connection. Sen tavoitteena on vahvistaa uusia ja kokeneita kirjoitustaitoja Euroopassa, parantaa huippusarjan laatua sekä jakaa tietoa ja asiantuntemusta. Tätä varten tuotantoyritysten yhteenliittymä käynnistää ehdotuspyynnön, joka koskee EU:ssa esiin nousevien ja kokeneiden tv- ja elokuva-alan lahjakkuuksien yhdistelmää.

Valitut ammattilaiset saavat inspiraatiota muilta osallistujilta, teollisuuden ammattilaisilta ja muiden alojen asiantuntijoilta, jotka voivat laajentaa näkemystään. Vakiintuneet kirjailijat ja tuottajat ohjaavat myös nousevia ammattilaisia jakamalla alan kokemuksiaan.

Lemming Filmin (Alankomaat) johtamaan yhteenliittymään kuuluvat Razor Film (Saksa) ja Haut & Court TV (Ranska), ja sitä hallinnoidaan tiiviissä yhteistyössä muiden The Creatives -järjestön jäsenten kanssa ja Le Groupe Ouestin (Ranska) tuella.

EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 700,000 EUROA