Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: network layers and business roles

In order to understand the roles that public administrations can take, it is useful to view the different layers that make up a broadband network as well as main business roles.

Rede Aberta: The first CEBF-funded project in Galicia, Spain

fix-empty

A broadband network broadly consists of passive infrastructure and active equipment, on top of which the services are delivered:

  • The passive infrastructure consisting of physical infrastructure (pipes, masts, ducts, inspection chambers, manholes, cabinets, buildings or entries to buildings, antenna installations, towers and poles) and the broadband cables proper (the transmission medium)
  • The active equipment (transponders, routers and switches, radio base stations, control and management servers).
  • The actual services that provide value to the end users (internet, telephony, TV, e-health, etc.).

The three network layers are characterised by different technical and economic features, and three main business roles can be identified:

  • The physical infrastructure provider (PIP), who owns and maintains the passive infrastructure (characterised by long-term investments and low need for technical know-how), in the backbone or access part of the network;
  • The network provider (NP), who operates, and typically owns, the active equipment (characterised by shorter-term investments and high need for technical know-how);
  • The service provider (SP), who delivers the broadband services, such as e-health, elder care, TV, internet, phone, video conferencing, entertainment, teleworking, smart monitoring, etc. (characterised by short-term investments and high end-user interaction).

For further details and examples please refer to the Broadband Investment Guide.

Latest News

PRESS RELEASE |
EU:n sisäisiä puheluja koskevat EU:n säännöt suojelevat kansalaisia tehokkaasti kohtuuttomilta hinnoilta

Sekä komission arviointikertomus että kohtuuhintaisen EU:n sisäisen viestinnän varmistavien sääntöjen vaikutusta koskevan Eurobarometri-tutkimuksen tulokset osoittavat, että EU:n säännöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi: vuodesta 2019 lähtien eurooppalaisilla on ollut alemmat vähittäishinnat puheluista, jotka tulevat yhdestä jäsenvaltiosta ja päättyvät muihin jäsenvaltioihin.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Katso myös

Laajakaista: Kantorakettimallit

Kunnat, kuntayritykset, yhteisyritykset ja yksityiset yritykset voivat osallistua laajakaistan kehittämisen yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen vaiheeseen.

Laajakaista: Arvoketjun toimijat

Fyysisen infrastruktuurin tarjoajan (PIP), verkontarjoajan (NP) ja palveluntarjoajan (SP) perusroolit voivat ottaa eri toimijat.

Laajakaista: Suunnitelman määritelmä

Alueellisen laajakaistakehityksen onnistumisen kannalta keskeistä on paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla poliittisesti tuettu suunnitelma, jossa tavoitteet yhdistetään erityistarpeisiin ja sidosryhmiin.

Laajakaista: Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti laajakaistastrategian täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset, sidosryhmät, toimet, koordinointi ja seuranta.

Laajakaista: Teknologian yleiskatsaus

Yleiskatsaus erilaisiin langallisiin, langattomiin ja tuleviin laajakaistateknologioihin sekä kuvaus niiden eduista, haitoista ja kestävyydestä.

Laajakaista: Sijoitusmallit

Investointimallit tarjoavat mielenkiintoisia osallistumismahdollisuuksia viranomaiselle, joka osallistuu alueelliseen laajakaistakehitykseen.

Laajakaista: Valtiontuki

Laajakaistalle myönnettävä valtiontuki voi olla tarpeen joissakin paikoissa, joissa markkinat eivät tarjoa tarvittavia infrastruktuuri-investointeja.

Laajakaista: Verkko ja topologia

Laajakaistaverkko koostuu maantieteellisistä osista. Verkon topologia kuvaa, miten verkon eri osat ovat yhteydessä toisiinsa. Tärkeimmät topologiat selkärangan ja alueen verkostoille ovat puutopologiat, rengastopologiat ja meshed topologiat. Ensimmäisen mailin osalta kaksi...

Laajakaista: Infrastruktuurin valinta

Laajakaistaverkot edellyttävät erilaisia infrastruktuurityyppejä, jotka perustuvat erilaisiin logistisiin, taloudellisiin tai demografisiin olosuhteisiin. Käytä kysymyksiä auttaaksesi valitsemaan.

Laajakaista: Teknologian vertailu

Laajakaistateknologioiden vertailu tuo esiin kunkin ratkaisun ominaisuuksia ja auttaa tekemään päätöksiä parhaasta ratkaisusta eri alueilla.