Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

    Kaupunkimaisema 5G-verkkoyhteyksien peittokerroksella

© Getty Images - onlyyouqj

Erittäin suuren kapasiteetin verkot, kuten 5G, ovat Euroopan keskeinen voimavara kilpailla globaaleilla markkinoilla, sillä matkaviestinoperaattoreiden maailmanlaajuisten 5G-tulojen odotetaan nousevan 225 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2025 mennessä.

Komissio käynnisti syyskuussa 2016 suunnitelman EU:n toimien vauhdittamiseksi 5G-infrastruktuurien ja -palvelujen käyttöönottamiseksi kaikkialla Euroopassa. Toimintasuunnitelmassa esitetään selkeä etenemissuunnitelma julkisille ja yksityisille investoinneille 5G-infrastruktuuriin. 

Tämän saavuttamiseksi komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

  • sovitetaan yhteen koordinoidun 5G:n käyttöönoton etenemissuunnitelmat ja painopisteet kaikissa EU:n jäsenvaltioissa siten, että tavoitteena on verkon varhainen käyttöönotto vuoteen 2018 mennessä ja siirtyminen kaupalliseen laajamittaiseen käyttöönottoon viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä;
  • asetettava väliaikaiset taajuuskaistat saataville 5G:tä varten ennen vuoden 2019 maailman radioviestintäkonferenssia (WRC-19), jota täydennetään mahdollisimman nopeasti lisäkaistoilla, ja pyrittävä suositeltavaan lähestymistapaan, jonka mukaan 6 GHz:n ylittäville 5G-taajuuskaistoille annetaan valtuutus;
  • edistetään varhaista käyttöönottoa suurilla kaupunkialueilla ja tärkeimmillä liikenneväylillä;
  • edistetään yleiseurooppalaisia monisidosryhmäkokemuksia katalysaattoreina, joilla teknologinen innovointi muutetaan täysimittaisiksi liiketoimintaratkaisuiksi;
  • helpottaa 5G-pohjaista innovointia tukevan toimialavetoisen riskipääomarahaston täytäntöönpanoa;
  • yhdistää johtavia toimijoita pyrkimyksissään edistää maailmanlaajuisia standardeja.

EU: n julkisen ja yksityisen sektorin 5G-kumppanuus (5G-PPP) on asettanut EU:n nykyisen tutkimusvaiheen kärkeen verrattuna muihin alueisiin. Tutkimustulokset ruokkivat nyt maailmanlaajuista standardointiprosessia, ja niiden avulla valmistellaan ensimmäiset laajamittaiset kokeilut ja demonstraatiot Euroopassa yhteistyössä useiden keskeisten alojen kanssa. 5G-toimintasuunnitelma edistää näitä ensimmäisiä tutkimusmenestyksiä.

Sääntelykehys

Uusi eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ja 5G-toimintasuunnitelma liittyvät läheisesti seuraaviin seikkoihin: molempien tavoitteena on edistää Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Ne tukevat 5G-verkkojen käyttöönottoa ja käyttöönottoa erityisesti radiotaajuuksien oikea-aikaisen jakamisen ja saatavuuden, pienten kennojen käyttöönoton suotuisampien edellytysten tai tiettyjen palvelujen käyttöönoton estävien alakohtaisten kysymysten osalta, investointikannustimet ja suotuisat toimintaedellytykset, kun taas äskettäin hyväksytyt avointa internetiä koskevat säännöt tarjoavat oikeusvarmuutta 5G-sovellusten käyttöönoton osalta.

5G:n soveltaminen

5G mahdollistaa:

  • teollinen muutos gigabittinopeuksilla tarjottavien langattomien laajakaistapalvelujen avulla. 5G:n olisi tarjottava datayhteyksiä selvästi yli 10 gigabittiä sekunnissa, viive alle 5 millisekuntia ja kyky hyödyntää käytettävissä olevia langattomia resursseja (Wi-Fi-yhteydestä 4G:ään) ja käsitellä miljoonia liitettyjä laitteita samanaikaisesti);
  • tuetaan uudentyyppisiä sovelluksia, jotka yhdistävät laitteita ja esineitä (esineiden internet) ja monipuolisuutta ohjelmistojen virtualisoinnilla, joka mahdollistaa innovatiiviset liiketoimintamallit useilla aloilla (esim. liikenne, terveys, valmistus, logistiikka, energia, media ja viihde).

Se avaa mahdollisuuksia uusille laajalle ulottuville virtuaalisille virtuaalipalveluille, jotka ovat tärkeitä taloudelle ja yhteiskunnalle aina virtuaalitodellisuudesta etäyhteistyöhön, online-terveyden seurantaan tai verkkoon liitettyihin autoihin sekä mahdollisesti drone-toimituksiin tai automatisoituun ajamiseen.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

Katso myös

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

5G-rajatylittävät käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa yhteenliitetyssä ja automatisoidussa liikkuvuudessa eurooppalaisilla liikenneväylillä.