Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tekoälyn huippuosaaminen kukoistaa laboratoriosta markkinoille

Tekoälyä koskevassa koordinoidussa suunnitelmassa esitetään konkreettisia yhteisiä toimia Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille maailmanlaajuisen johtoaseman luomiseksi luotettavan tekoälyn alalla.

Tekoälyn huippuosaaminen
fix-empty

Koordinoidun suunnitelman vuoden2021 uudelleentarkastelu sisältää ehdotuksia siitä, että tehdään paikka, jossa tekoälyn huippuosaaminen menestyy laboratoriosta markkinoille edistämällä tekoälyn tutkimusta, edistämällä sen käyttöönottoa ja rahoittamalla innovointia. Euroopan komission strategia luotettavien tekoälyratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton tukemiseksi on arvoihin perustuva lähestymistapa, joka kattaa koko elinkaaren ja keskittyy huippuosaamisen ekosysteemin rakentamiseen. Keskeisillä toimilla pyritään

  • edistetään sidosryhmien välistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla;
  • tekoälyn tutkimusvalmiuksien kehittäminen ja käyttöönotto;
  • tarjota kehittäjille ja yrityksille mahdollisuus testata ja kokeilla uusimpia tekoälypohjaisia teknologioita todellisissa ympäristöissä;
  • kehitetään eurooppalaiset markkinat luotettaville tekoälyratkaisuille, joilla yhdistetään resursseja ja palveluja;
  • rahoittaa ja skaalata innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja tekoälyyn.

Eurooppalainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus tekoälyn, datan ja robotiikan alalla

Tekoälyä, dataa ja robotiikkaakoskevaeurooppalainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus tuo yhteen kumppaneita kolmesta yhteisöstä, jotta voidaan vastata joihinkin Euroopan kiireellisimpiin haasteisiin ja saada rahoitusta uusien markkinoiden vauhdittamiseksi. Tämän ansiosta eurooppalainen visio ihmiskeskeisestä ja luotettavasta tekoälystä voi kukoistaa. Siinä luodaan yhteyksiä jäsenvaltioihin ja edistetään koordinointia kansallisten tai alueellisten aloitteiden kanssa. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, suuret eurooppalaiset järjestöt ja aloitteet, kuten Big Data Value Association (BDVA),euRobotics, CLAIRE ,ELLISjaEurAI , yhdistävät voimansa.

Kehitetään ja mobilisoidaan tekoälyn maailmanlaajuisia tutkimusvalmiuksia Euroopassa

Eurooppalainen tekoälymajakka kokoaayhteen tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton sidosryhmiä, jotta siitä tulisi tekoälyn maailmanlaajuinen vertailukohta, joka voi houkutella alan investointeja ja parhaita lahjakkuuksia. Majakka perustuu keskeisiin pilareihin, joista kukin on tekoälyn huippuosaamiskeskusten verkosto, joka on erikoistunut tiettyyn aiheeseen, jossa Euroopasta voi tulla maailmanlaajuinen mestari. Majakka mobilisoi tekoälyyhteisön tekemään yhteistyötä keskeisten tekoälytutkimushaasteiden parissa ja etenemään nopeammin yhteisissä toimissa, jotka koskevat turvallisia, turvallisia ja luotettavia tekoälysovelluksia sen sijaan, että toimittaisiin siiloilla. Se perustuu Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa perustettuun tekoälyn huippuosaamiskeskusten elinvoimaiseen eurooppalaiseen verkostoon ja täydentää sitä.

Maailmanluokan testaus- ja kokeilutilat

Jotta voidaan kuroa umpeen tekoälytutkimuksen ja käyttöönoton välinen kuilu ja edistää luotettavan tekoälyn laajaa käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa, komissio yhteisrahoittaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa uusia testaus- ja kokeilujärjestelmiä. Nämä laitokset tarjoavat yrityksille keinot testata uusimpia tekoälypohjaisia teknologioitaan todellisissa tai lähes todellisissa olosuhteissa ennen niiden markkinoille saattamista. Ensimmäisissä TEF-asiakirjoissa keskitytään tuotannon, terveydenhuollon, maatalouselintarvikkeiden, älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen sekä reuna-AI:n vaikutusaloihin.

Eurooppalainen AI-on-demand-alusta

Eurooppalainen AI-on- demand-alusta, joka on suunniteltu keskitetyksi eurooppalaiseksi tekoälyratkaisujen markkinapaikaksi, tarjoaa helpon pääsyn tekoälyresursseihin ja -palveluihin. Näitä ovat algoritmit, tekoälypohjaiset tuotteet ja ratkaisut, asiantuntemus, palvelut sekä pääsy dataan ja pilvi-infrastruktuuriin. Kokoamalla yhteen sidosryhmät, tietämyksen ja resurssit tekoälyn kysyntäalustasta tulee tekoälymarkkinoiden veturi Euroopassa, joka tarjoaa kriittisen massan palveluja, sitoutuneen yhteisön ja välineiden nopean kehittämisen.

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät

Noin 200eurooppalaisen digitaali-innovointikeskittymän verkosto, joka kattaa kaikki Euroopan alueet, pyrkii edistämään tekoälyn, suurteholaskennan, kyberturvallisuuden ja muiden digitaaliteknologioiden laajaa käyttöönottoa. EDIH:t auttavat kaikkia tekoälyteknologioita käyttäviä yrityksiä parantamaan kilpailukykyään liiketoiminnassaan/tuotantoprosesseissaan, tuotteissaan tai palveluissaan. Keskitettyinä asiointipisteinä eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät voivat edistää paikallisesti välineiden käyttöä tilattavasta tekoälyalustasta teollisuuteen, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset, ja julkiselle sektorille. Ne auttavat yrityksiä innovoimaan uusia tuotteitaan ja palveluitaan tekoälyn avulla ja edistävät käyttöönottoa auttamalla niitä valmistautumaan markkinoille.

Rahoittaa ja skaalata innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja tekoälyyn

Euroopan horisontti -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta komissio aikoo investoida tekoälyyn miljardi euroa vuodessa ja toteuttaa toimenpiteitä innovatiivisten ideoiden ja ratkaisujen rahoittamiseksi ja skaalaamiseksi. Näin luodaan siltoja Euroopan vahvan tekoälyn tutkimusyhteisön ja innovoijien, erityisesti startup-yritysten ja pk-yritysten, välille sekä alkuvaiheessa että laajentumisvaiheessa. Tavoitteena on saada yksityiseltä sektorilta ja jäsenvaltioilta lisäinvestointeja 20 miljardin euron vuotuiseksi investoinniksi tämän vuosikymmenen aikana. Elpymis- ja palautumistukiväline on kaikkien aikojen suurin EU:n talousarviosta rahoitettu elvytyspaketti, jonka avulla EU:n käytettävissä on 134 miljardia euroa, ja se antaa Euroopalle mahdollisuuden vahvistaa tavoitteitaan ja nousta maailmanlaajuiseksi johtajaksi huipputason luotettavan tekoälyn kehittämisessä.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU:n syöväntorjuntasuunnitelma: Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Komissio käynnisti aiemmin tällä viikolla Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen, jonka tarkoituksena on tukea terveydenhuollon tarjoajia, tutkimuslaitoksia ja innovoijia, jotta syövän hoitoon liittyviä innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Coordinated Plan on Artificial Intelligence

The Coordinated Plan on Artificial Intelligence aims to accelerate investment in AI, act on AI strategies and programmes and align AI policy to avoid fragmentation in Europe.

Katso myös