Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovisuaaliset ja mediapalvelut

Nykyään voimme katsoa suosikkiohjelmiamme television lisäksi myös verkossa. Näihin esityksiin sovelletaan yhtenäismarkkinoiden sääntöjä.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla EU:n direktiivillä (AVMSD) säännellään kaikkia audiovisuaalisia tiedotusvälineitä – perinteisiä televisiolähetyksiä ja tilattavia palveluja – koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n laajuista koordinointia. 

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin viimeisin tarkistus tehtiin vuonna 2018. Auttaakseen jäsenvaltioita uuden audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanossa komissio on antanut kaksi ohjekokonaisuutta:

 1. videonjakoalustoja koskevat ohjeet
 2. eurooppalaisia teoksia koskevat suuntaviivat

EU:n koordinoinnin tavoitteet

 • Teknisen kehityksen muovaamista koskevat säännöt
 • Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kehittyville audiovisuaalisille tiedotusvälineille
 • Kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttäminen
 • Lasten ja kuluttajien suojelu
 • Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden turvaaminen
 • Rasismin ja uskonnollisen vihan torjunta
 • Kansallisten media-alan sääntelyviranomaisten riippumattomuuden takaaminen

EU:n koordinoinnin alat

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillä säännellään EU:n laajuista kansallisen lainsäädännön koordinointia seuraavilla aloilla:

 • yleiset periaatteet
 • yllyttäminen vihaan
 • esteettömyys vammaisille
 • toimivaltaperiaatteet
 • suuret tapahtumat
 • eurooppalaisten teosten edistäminen ja levitys
 • kaupallinen viestintä
 • alaikäisten suojelu

Lue lisää

Kohdennettujen kuulemisten raportit

Lataa asiakirjoja

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Media ja digitaalinen kulttuuri

Komissio puolustaa eurooppalaista mediaa ja digitaalista kulttuuria politiikoilla, jotka voimaannuttavat kansalaisia ja kannustavat tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen.

Syventävää tietoa

Median lähentyminen

Audiovisuaalisen mediaympäristön muutos tarjoaa mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin. Se herättää meille myös monia kysymyksiä.

Euroopan elokuvafoorumi

Euroopan elokuvafoorumi on foorumi poliittisten päättäjien ja audiovisuaalialan sidosryhmien väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle.

Euroopan media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelma

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman (MAAP) tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja auttaa säilyttämään Euroopan kulttuurinen ja teknologinen riippumattomuus digitaalisella vuosikymmenellä.

Katso myös

Virtuaalimaailmat sopivat ihmisille

Virtuaalimaailmat, joita kutsutaan myös metaversoiksi, tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Komissio varmistaa, että ne heijastavat EU:n arvoja ja perusoikeuksia ja edistävät yritysten innovointia.

Median ja digitaalisen kulttuurin tukeminen

Komissio edistää mediapolitiikkaa koskevaa johdonmukaista lähestymistapaa, joka kattaa mediapalveluja ja Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan lainsäädännön.

Digitaalinen kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö kehittyy nopeasti digitaaliteknologian ansiosta. Vauhdina on nyt säilyttää kulttuuriperintömme ja tuoda se tälle digitaaliselle vuosikymmenelle.

Tekijänoikeudet

Euroopan komissio mukauttaa EU:n tekijänoikeussääntöjä uusiin kuluttajien käyttäytymiseen Euroopassa, jossa arvostetaan sen kulttuurista monimuotoisuutta.