Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) parantaa EU:n televiestintäsääntöjen johdonmukaisuutta.

BERECin tehtävänä on avustaa komissiota ja kansallisia sääntelyviranomaisia EU:n televiestintäsääntöjen täytäntöönpanossa. Se myös neuvoo EU:n toimielimiä ja täydentää kansallisten viranomaisten sääntelytehtäviä Euroopan tasolla.

BERECin päätehtävät

 • Osallistua EU:n kuulemismenettelyn mukaisiin kuulemisiin;
 • Jaetaan sääntelyyn liittyviä parhaita käytäntöjä, jotka voivat auttaa sääntelyviranomaisia panemaan televiestintäsäännöt täytäntöön;
 • Antaa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoja televiestintäpolitiikasta;
 • Avustaa EU:n toimielimiä ja kansallisia sääntelyviranomaisia niiden suhteissa kolmansiin osapuoliin;
 • Lausuntojen antaminen:
  • yhdenmukaistamista koskevista päätösluonnoksista ja suosituksista puitedirektiivin 19 artiklan mukaisesti;
  • luonnoksista päätöksiksi rajat ylittävien markkinoiden määrittämisestä puitedirektiivin 15 artiklan mukaisesti;
  • tavoitteena on varmistaa rajat ylittävien yrityspalvelujen tarjoajia koskevien yhteisten sääntöjen ja vaatimusten kehittäminen.
 • Tulla kuulluksi:
  • toimenpide-ehdotuksista, jotka koskevat hätänumeron 112 tosiasiallista saatavuutta;
  • 116-numerointialueen tehokasta täytäntöönpanoa koskevista toimenpide-ehdotuksista;
  • suositusluonnoksista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista puitedirektiivin 15 artiklan mukaisesti.
 • Antaa lausuntoja rajat ylittävistä riidoista;
 • Seurata sähköisen viestinnän alaa ja raportoida siitä sekä julkaista vuosikertomus alan kehityksestä.

BEREC koostuu 27 kansallisen sääntelyviranomaisen johtajista, ja sitä avustaa toimisto Riiassa Latviassa.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio esittää uusia aloitteita tulevaisuuden digitaali-infrastruktuureja varten

Komissio on esittänyt joukon mahdollisia toimia, joilla edistetään digitaalisten infrastruktuurien innovointia, turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky riippuu näistä kehittyneistä digitaaliverkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajalle levinneet yhteydet ovat olennaisen tärkeitä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät huomisen maailmaan: etälääketiede, automatisoitu ajaminen, rakennusten ennakoiva kunnossapito tai täsmäviljely.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

EU:n sähköisen viestinnän säännöstö

EU:n sähköisen viestinnän politiikka parantaa kilpailua, edistää innovointia ja vahvistaa kuluttajien oikeuksia Euroopan sisämarkkinoilla.

Syventävää tietoa

Televiestinnän kuulemismenettelyt

Kuulemismenettely edellyttää, että kansalliset sääntelyviranomaiset ilmoittavat BERECille toimenpiteistä, joita ne aikovat ottaa käyttöön markkinaongelmien ratkaisemiseksi.