Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) parantaa EU:n televiestintäsääntöjen johdonmukaisuutta.

  satelliittikuva Euroopasta yöllä, valot

BERECin tehtävänä on avustaa komissiota ja kansallisia sääntelyviranomaisia EU:n televiestintäsääntöjen täytäntöönpanossa. Se myös neuvoo EU:n toimielimiä ja täydentää kansallisten viranomaisten sääntelytehtäviä Euroopan tasolla.

BERECin päätehtävät

 • Osallistua EU:n kuulemismenettelyn mukaisiin kuulemisiin;
 • Jaetaan sääntelyyn liittyviä parhaita käytäntöjä, jotka voivat auttaa sääntelyviranomaisia panemaan televiestintäsäännöt täytäntöön;
 • Antaa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoja televiestintäpolitiikasta;
 • Avustaa EU:n toimielimiä ja kansallisia sääntelyviranomaisia niiden suhteissa kolmansiin osapuoliin;
 • Lausuntojen antaminen:
  • yhdenmukaistamista koskevista päätösluonnoksista ja suosituksista puitedirektiivin 19 artiklan mukaisesti;
  • luonnoksista päätöksiksi rajat ylittävien markkinoiden määrittämisestä puitedirektiivin 15 artiklan mukaisesti;
  • tavoitteena on varmistaa rajat ylittävien yrityspalvelujen tarjoajia koskevien yhteisten sääntöjen ja vaatimusten kehittäminen.
 • Tulla kuulluksi:
  • toimenpide-ehdotuksista, jotka koskevat hätänumeron 112 tosiasiallista saatavuutta;
  • 116-numerointialueen tehokasta täytäntöönpanoa koskevista toimenpide-ehdotuksista;
  • suositusluonnoksista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista puitedirektiivin 15 artiklan mukaisesti.
 • Antaa lausuntoja rajat ylittävistä riidoista;
 • Seurata sähköisen viestinnän alaa ja raportoida siitä sekä julkaista vuosikertomus alan kehityksestä.

BEREC koostuu 27 kansallisen sääntelyviranomaisen johtajista, ja sitä avustaa toimisto Riiassa Latviassa.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

EU:n sähköisen viestinnän säännöstö

EU:n sähköisen viestinnän politiikka parantaa kilpailua, edistää innovointia ja vahvistaa kuluttajien oikeuksia Euroopan sisämarkkinoilla.

Syventävää tietoa

Televiestinnän kuulemismenettelyt

Kuulemismenettely edellyttää, että kansalliset sääntelyviranomaiset ilmoittavat BERECille toimenpiteistä, joita ne aikovat ottaa käyttöön markkinaongelmien ratkaisemiseksi.