Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.

  Itävallan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Itävallassa

Itävallan kansallisen laajakaistastrategian tavoitteena on symmetristen gigabittiyhteyksien (kiinteät ja matkaviestinyhteydet) täysi kattavuus koko maassa vuoteen 2030 mennessä. Se valitsee markkinalähtöisen verkon käyttöönoton ja aikoo rajoittaa julkisten varojen käytön sinne, missä ne ovat ehdottoman välttämättömiä, erityisesti alueille, joilla on vähiten mahdollisuuksia hyötyä yksityisen sektorin investoinneista. Marraskuussa 2021 tuli voimaan uusi televiestintälaki, joka perustuu eurooppalaiseen sähköisen viestinnän säännöstöön. Laki on keskeinen pilari investointiystävällisen ympäristön luomisessa yksityiselle sektorille.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Liittovaltion valtiovarainministeriö (Bundesministeriumfür Finanzen)edistää digitalisaatiota ja digitalisaatiota Itävallassa. Se vastaa digitalisaation toimintaedellytysten parantamisesta sekä sähköisen hallinnon ratkaisujen koordinoinnista ja täytäntöönpanosta.
 • Laajakaista-alan osaamisvirasto (Breitbandbüro)on osa liittovaltion valtiovarainministeriötä (Bundesministerium für Finanzen), ja se toimii yhteisöjen, osavaltioiden ja operaattoreiden kansallisena osaamiskeskuksena laajakaistaverkkojen käyttöönoton edistämiseksi Itävallassa. Se tukee osavaltioita niiden laajakaistan kehittämisessä, luo yhteyksiä paikallisviranomaisten ja operaattoreiden välille ja vastaa yhteisöjen ja kansalaisten kysymyksiin.
 • Itävallan yleisradio-ja televiestintäalan sääntelyviranomainen (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH)toimii televiestintämarkkinoiden sääntelystä vastaavana kansallisena sääntelyviranomaisena.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Itävallan laajakaistastrategia 2030 hyväksyttiin elokuussa 2019. Sen tavoitteena on symmetristen gigabittiyhteyksien täysi kattavuus koko maassa vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa on viisi konkreettista välitavoitetta:

 • Vaihe 1: Ultranopeiden laajakaistayhteyksien (100 Mbit/s) täysi kattavuus vuoden 2020 loppuun mennessä
 • Vaihe 2: 5G lanseerataan kaikissa pääkaupungeissa vuoden 2020 loppuun mennessä
 • Vaihe 3: Itävalta 5G-pilottimaana vuoden 2021 alkuun asti
 • Vaihe 4: 5G-palvelut keskeisillä liikenneyhteyksillä vuoden 2023 loppuun mennessä
 • Vaihe 5: Valtakunnalliset gigabittiyhteydet, mukaan lukien 5G:n valtakunnallinen kattavuus, vuoden 2025 loppuun mennessä

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Laajakaistakartasto on keskeinen tietoalusta laajakaistan kattavuudesta Itävallassa. Karttojen avulla kiinteiden ja mobiililaajakaistaverkkojen kattavuus sekä kaikki laajakaista-aloitteiden rahoitetut hankkeet asetetaan julkisesti saataville. Kaikki laajakaistakartaston tiedot ovat ladattavissa Open Data Austria -sivustolta.
 • Forum Mobile Communication (FMK) hoitaa lähetininfrastruktuurin kartoitusta (Senderkataster), joka kattaa matkaviestin- ja radiolähetinasemat.
 • RTR Netztest ilmoittaa käyttäjille heidän Internet-yhteyden nykyisestä palvelun laadusta (mukaan lukien lataus, lataus, ping, signaalin voimakkuus). Lisäksi käytettävissä on karttanäkymä ja tilastot aiemmista testeistä.
 • Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton nopeuttamiseksi on perustettu työryhmä, Internet Infrastructure Austria 2030 Platform (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030). Työryhmä koordinoi liittohallituksen, osavaltioiden, kuntien, kaupunkien, julkisen sektorin, viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä vuorovaikutusta ja auttaa kehittämään edelleen oikeudellisia, sääntelyllisiä ja teknisiä toimenpiteitä laajakaistan käyttöönoton yhteydessä.
 • Etenemissuunnitelma yhteenliitettävyysvälineistön täytäntöönpanemiseksi: Itävalta ilmoitti suunnitelmista käsitellä hajautettua lupamenettelyä – vastuu on jaettu liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisviranomaisten kesken. Joitakin harkittuja toimenpiteitä ovat i) lupapoikkeusten käyttöönotto, ii) nopeutetut menettelyt ja iii) nykyisten kevyempien lupamenettelyjen soveltamisen edistäminen kaikkien vastuullisten sidosryhmien kanssa sekä digitaalinen hallinnollinen alusta.

Kansalliset laajakaistarahoitusvälineet

Laajakaista-aloite Itävalta 2020

Vuodesta 2015 lähtien monet yksityiset operaattorit ja yhteisöt ovat investoineet kuitu kotiin -investointeihin valtiontukiohjelmien tuella, joissa on käytetty varoja aiemmista 4G-taajuushuutokaupoista (ensimmäinen taajuusylijäämä) saaduista tuloista:

 • yli 500 rahoituksen saajaa yli 1 500 hankkeessa 1,1 miljardin euron rahoitussitoumuksilla (osavaltiot, osavaltiot ja maaseuturahasto),
 • Kuusi liittovaltion omistamaa yritystä perustettiin,
 • Pääomasijoittajat tulivat Itävallan televiestintämarkkinoille.
 • Noin 1 500 kunnasta 2 100:sta hyötyy yli 1,1 miljoonaa kansalaista.
 • Osana BBA 2020 Connect -ohjelmaa kuituverkkoon liitetään yli 300 koulua ja 100 pk-yritystä.

Laajakaista-aloite Itävalta 2030

Huhtikuussa 2021 hallitus ilmoitti investoivansa 1,4 miljardia euroa kuituyhteyksien käyttöönottoon alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi. Varat saadaan elpymis- ja palautumistukivälineestä (891 miljoonaa euroa), 5G-taajuushuutokaupoista saaduista tuloista (389 miljoonaa euroa) ja 166 miljoonan euron lisärahoituksesta kansallisesta talousarviosta. Tällä toimenpiteellä puututaan maaseudun gigabittitason liityntäverkkojen käyttöönoton ruuhkautumiseen Itävallassa ja tuetaan näin ollen Itävallan vuoden 2030 laajakaistastrategian tavoitteita ja EU:n gigabittitavoitteita.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma

Yhteyksiin puututaan tukemalla gigabittitason liityntäverkkojen laajamittaista käyttöönottoa, ja ne muodostavat suurimman osan suunnitelman digitaalialaan liittyvistä menoista, kun otetaan huomioon tarve lisätä kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kattavuutta maaseutualueilla. Elpymis- ja palautumistukivälineen varoilla tuetaan gigabittiyhteyksillä varustettujen liityntäverkkojen käyttöönottoa 200 000 kotitaloudessa (joiden kattavuus on yhteensä 50 prosenttia kotitalouksista) 891 miljoonan euron budjetilla. Itävallan elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaisarvo on 4,5 miljardia euroa.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Itävallassa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

saksa

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriön laajakaistaosasto - Televiestintäpolitiikka ja ICT-infrastruktuuri

Yhteydenotot sähköpostitse
Osoite: Radetzkystraße 2, 1030 Wien, Itävalta
Puhelin: +43 1 51433 506929
Vieraile verkkosivustolla

Liittovaltion valtiovarainministeriö (Bundesministerium für Finanzen)

Yhteydenotot sähköpostitse
Osoite: Johannesgasse 5, 1010 Wien, Itävalta
Puhelin: +43 1 51433-0
Vieraile verkkosivustolla

Itävallan yleisradio- ja televiestintäalan sääntelyviranomainen (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR))

Yhteydenotot sähköpostitse
Osoite: Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Wien, Itävalta
Puhelin: +43 1 58058 0
Vieraile verkkosivustolla

Tuoreimmat uutiset

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...