Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.

  Itävallan lippu

Tiivistelmä laajakaistan kehityksestä Itävallassa

Itävallan kansallisen laajakaistastrategian tavoitteena on kattaa koko maassa symmetriset gigabittiyhteydet (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä. Se valitsee markkinalähtöisen verkon käyttöönoton ja aikoo rajoittaa julkisten varojen käytön sinne, missä se on ehdottoman välttämätöntä, erityisesti alueilla, joilla on vähiten mahdollisuuksia hyötyä yksityisen sektorin investoinneista. Marraskuussa 2021 tuli voimaan uusi televiestintälaki, joka perustuu eurooppalaiseen sähköisen viestinnän säännöstöön. Laki on keskeinen pilari investoinneille suotuisan ympäristön luomiseksi yksityiselle sektorille.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Liittovaltion valtiovarainministeriö (Bundesministerium für Finanzen) edistää digitalisaatiota ja digitalisaatiota Itävallassa; se vastaa digitalisaation toimintaedellytysten parantamisesta sekä sähköisen hallinnon ratkaisujen koordinoinnista ja täytäntöönpanosta.
 • Laajakaistan osaamisvirastoBreitbandbüroon osa liittovaltion valtiovarainministeriötä (Bundesministerium für Finanzen) ja toimii yhteisöjen, osavaltioiden ja operaattoreiden kansallisena osaamiskeskuksena laajakaistaverkkojen käyttöönoton edistämiseksi Itävallassa. Se tukee liittovaltioita niiden laajakaistan kehittämisessä, luo yhteyksiä paikallisviranomaisten ja operaattoreiden välille ja vastaa yhteisöjen ja kansalaisten kysymyksiin.
 • Itävallan yleisradio- ja televiestintäalan sääntelyviranomainen (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) toimii kansallisena sääntelyviranomaisena televiestintämarkkinoiden sääntelyssä.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Itävallan vuoden 2030 laajakaistastrategia hyväksyttiin elokuussa 2019. Sen tavoitteena on kattaa symmetriset gigabittiyhteydet koko maassa vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa on viisi konkreettista välitavoitetta:

 • Vaihe 1: Ultranopeiden laajakaistayhteyksien (100 Mbit/s) täysi kattavuus vuoden 2020 loppuun mennessä
 • Vaihe 2: 5G:n käyttöönotto kaikissa pääkaupungeissa vuoden 2020 loppuun mennessä
 • Vaihe 3: Itävalta 5G-pilottimaana vuoden 2021 alkuun asti
 • Vaihe 4: 5G-palvelut suurilla liikenneyhteyksillä vuoden 2023 loppuun mennessä
 • Vaihe 5: Valtakunnalliset gigabittiyhteydet, mukaan lukien 5G:n valtakunnallinen kattavuus, vuoden 2025 loppuun mennessä

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Laajakaista-atlas on keskeinen tietoalusta, joka koskee laajakaistan kattavuutta Itävallassa. Karttojen avulla kiinteiden ja mobiililaajakaistaverkkojen kattavuus sekä kaikki laajakaista-aloitteiden rahoitetut hankkeet asetetaan julkisesti saataville. Kaikki laajakaistan atlaksen tiedot ovat ladattavissa Open Data Austria -palvelusta.
 • Forum Mobile Communication (FMK) ylläpitää lähettimen infrastruktuurikartoitusta (Senderkataster), joka kattaa mobiili- ja radiolähetinasemia.
 • RTR Netztest kertoo käyttäjille Internet-yhteyden nykyisestä palvelun laadusta (mukaan lukien lataaminen, lataaminen, ping, signaalin voimakkuus). Lisäksi on mahdollista tutustua aiempien testien karttanäkymään ja tilastoihin.
 • VHCN:n käyttöönoton nopeuttamiseksi on perustettu työryhmä, Internet Infrastructure Austria 2030 Platform (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030). Työryhmä koordinoi liittohallituksen, valtioiden, kuntien, kaupunkien, viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä vuorovaikutusta ja auttaa kehittämään edelleen laajakaistan käyttöönottoon liittyviä oikeudellisia, sääntelyyn liittyviä ja teknisiä toimenpiteitä.
 • Etenemissuunnitelma Connectivity Toolboxin toteuttamiseksi: Itävalta ilmoitti suunnitelmistaan puuttua hajautettuun lupamenettelyyn – vastuut jaetaan liittovaltion, valtion ja paikallisten viranomaisten kesken. Joitakin tarkastelluista toimenpiteistä ovat i) lupapoikkeusten käyttöönotto, ii) nopeutetut menettelyt ja iii) olemassa olevien lupien myöntämismenettelyjen soveltamisen edistäminen kaikkien vastuullisten sidosryhmien kanssa sekä digitaalinen hallintofoorumi.

Kansalliset laajakaistan rahoitusvälineet

Aloite Laajakaista Itävalta 2020

Vuodesta 2015 lähtien monet yksityiset toimijat ja yhteisöt investoivat kuituihin kotitalouksiin valtiontukiohjelmien tuella, joissa käytettiin varoja aiemmista 4G-taajuuksien huutokaupoista (ensimmäisestä taajuusylijäämästä) saaduista tuloista:

 • 500+ rahoituksen saajaa 1 500+ hankkeessa, joiden rahoitussitoumukset olivat 1,1 miljardia euroa (valtio-, liittovaltio- ja maaseuturahaston varat),
 • Kuusi osavaltion omistamaa yhtiötä on perustettu.
 • Pääomasijoittajat tulivat Itävallan televiestintämarkkinoille,
 • Yli 1,1 miljoonaa kansalaista hyötyy noin 1500 kunnasta 2 100 kunnasta.
 • Osana BBA 2020 Connect -ohjelmaa yli 300 koulua ja 100 pk-yritystä yhdistetään kuituihin.

Aloite Laajakaista Itävalta 2030

Huhtikuussa 2021 hallitus ilmoitti investoivansa 1,4 miljardia euroa kuitujen käyttöönottoon alipalvelluilla alueilla. Varat saadaan elpymis- ja palautumistukivälineestä (891 miljoonaa euroa), 5G-taajuuksien huutokauppojen tuotoista (389 miljoonaa euroa) ja lisäksi 166 miljoonaa euroa kansallisesta talousarviosta. Tällä toimenpiteellä puututaan itävaltalaisten gigabittiyhteensopivien liityntäverkkojen käyttöönottoruuhkiin ja tuetaan näin ollen Itävallan vuoteen 2030 ulottuvan laajakaistastrategian tavoitteita ja EU:n gigabittitavoitteita.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRF)

Yhteenliitettävyyteen puututaan tukemalla gigabittiyhteensopivien liityntäverkkojen laajaa käyttöönottoa, ja niiden osuus suunnitelman digitaalisiin menoihin liittyvistä menoista on suurin. Samalla tunnustetaan tarve lisätä kiinteän VHCN-verkon kattavuutta maaseutualueilla. Elpymis- ja palautumistukivälineen varoilla tuetaan gigabittipohjaisten liityntäverkkojen käyttöönottoa 200 000 kotitaloudelle (kattaa yhteensä 50 prosenttia kotitalouksista), ja sen budjetti on 891 miljoonaa euroa. Itävallan elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaisarvo on 4,5 miljardia euroa.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Itävallassa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Saksa

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriön laajakaistaosaamisvirasto – televiestintäpolitiikka ja tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuuri

Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: Radetzkystraße 2, 1030 Wien, Itävalta Puhelin: + 43 1 51433 506929 Vieraile sivustolla

Liittovaltion valtiovarainministeriö (Bundesministerium für Finanzen)

Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: Johannesgasse 5, 1010 Wien, Itävalta Puhelin: + 43 1 51433–0 Käy sivustolla

Itävallan yleisradio- ja televiestintäalan sääntelyviranomainen (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH)

Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: Mariahilfer Straße 77–79, 1060 Wien, Itävalta Puhelin: + 43 1 58058 0 Käy sivustolla

Viimeisimmät uutiset

Moldova ja Ukraina: kestävien yhteyksien varmistaminen

Laajakaistaa käsittelevien toimistojen verkosto (BCOs) on iloinen Euroopan komission puolesta isännöimään BCO:n verkkoistuntoa, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävät yhteydet Moldovassa ja Ukrainassa.

NEWS ARTICLE |
Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkintojen voittajat

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkintoihin on haettu hankkeita kaikkialta Euroopasta, jotka tarjoavat kansalaisille erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä. Euroopan komissio julkisti viisi voittajaa Brysselissä 21. marraskuuta järjestetyssä seremoniassa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...