Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

    Kyproksen lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Kyproksessa

Kyproksen hallitus kannustaa markkinoita investoimaan Fibre to the Home -infrastruktuuriin (FTTH) ja 5G-infrastruktuuriin tarjoamalla sääntelyvarmuuteen ja toimenpiteisiin liittyviä kannustimia. Näillä toimilla edistetään sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien välistä yhteistyötä, edistyksen tarkkaa seurantaa ja kysynnän lisäämistä lisäämällä sähköistä hallintoa, sähköisiä terveyspalveluja ja sähköisiä koulutuspalveluja. Julkisia investointeja voidaan käyttää vain aloilla, joilla markkinat eivät kehity, ja ne olisi kohdennettava huolellisesti, jotta ne eivät estä yksityisiä investointeja. Kyproksen laajakaistasuunnitelma vuosiksi 2021–2025 julkistettiin marraskuussa 2021.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Tutkimus-, innovaatio- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriön sähköisen viestinnän osasto ilmoitti marraskuussa 2021 Kyproksen laajakaistasuunnitelmasta 2021–2025. Se on etenemissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää uutta infrastruktuuria, teknologiaa ja yhteyspalveluja. Suunnitelmaan sisältyy joukko lainsäädäntö- ja sääntelytason toimia, mutta myös laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä tukevia käytännön tukitoimia, ja siinä asetetaan seuraavat yhteenliitettävyystavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2025 mennessä:

  • Gigabittiyhteydet kaikille tärkeimmille sosioekonomisille tekijöille,
  • Kaikissa järjestäytyneissä yhteisöissä (kaupunki- tai maaseutualueilla) sijaitsevissa tiloissa on pääsy internetyhteyksiin, joiden latausnopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joita voidaan päivittää 1 Gbit/s,
  • 100 prosenttia järjestäytyneessä yhteisössä (kaupunki- tai maaseutualueilla) asuvasta väestöstä ja kaikki tärkeimmät maanpäälliset liikenneväylät, joilla on keskeytymätön 5G-kattavuus vähintään 100 Mbit/s:n latausnopeudella,
  • 70 prosentilla kotitalouksista on internet-yhteys, jonka latausnopeus on vähintään 100 Mbit/s.

Tutkimus-, innovaatio- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriö (DMRID) vastaa myös Kyproksen digitaalistrategian 2020–2025 täytäntöönpanosta, jonka tarkoituksena on nopeuttaa sen digitalisaatiota. Kesäkuussa 2020 hyväksytyn strategian on määrä edistää talouskasvua ja tuottavuutta, ja sen tavoitteena on i) saavuttaa julkisen sektorin digitalisaatio (sähköinen hallinto). II) edistää yksityisen sektorin digitaalista muutosta; III) helpottaa nopeita verkkoyhteyksiä; IV) edistää esteetöntä ja osallistavaa yhteiskuntaa, jolla on taidot kansallisen digitalisaation omaksumiseen; ja v) edistää innovointia maan digitaalisen kypsyysasteen mukaisesti.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

Kyproksen elpymis- ja palautumissuunnitelman osa 4.1 (53 miljoonaa euroa) sisältää uudistuksia ja investointeja, joilla pyritään edistämään ja helpottamaan VHCN:n, mukaan lukien 5G ja kuitu, laajamittaista käyttöönottoa. Uudistusten odotetaan tunnistavan ja poistavan hallinnolliset pullonkaulat ja helpottavan VHCN:n nopeaa käyttöönottoa ja yksityisten toimijoiden investointeja. Investoinneilla tuetaan VHCN:n muodostumista alueilla, joilla ei ole ollut yksityistä kiinnostusta, millä puututaan laajakaistan saatavuuteen liittyviin alueellisiin eroihin. Suunnitelmaan sisältyy myös yksityishenkilöille tarkoitettu kuponkijärjestelmä, jolla edistetään rakennuksen sisäisen kaapeloinnin rakentamista VHCN-verkkoon liittämiseksi. Lisäksi suurikapasiteettisen internetin sukellusveneyhteyden asentamisen Kyproksen ja Kreikan välille pitäisi parantaa yhteyksiä entisestään.

Yhteystyökalupaketin täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassa Kypros suunnittelee tarkistavansa nykyistä kansallista kehystä, jotta voidaan panna täytäntöön nopeutettuja menettelyjä lupien myöntämiseksi ja lisätä tietojen avoimuutta.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Kyproksessa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Kreikkalainen

Yhteystiedot

Kyproksen BCO (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Tutkimus-, innovointi- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriö; Sähköisen viestinnän departementti: Sähköisestä viestinnästä vastaava osasto: аρετναа, рαινοτομιαιαι ται ηаιαаа ¶ολιτιаа; Ιμаμα рλεγτρονιρονιаν Επιаοινοννιрν)

Osoite:  Sähköisen viestinnän osasto, E902, Strovolos, Kypros Ota yhteyttä sähköpostitse puhelimitse: + 357 22814875 Verkkosivusto

Sähköisestä viestinnästä ja postialan sääntelystä vastaavan komission jäsenen toimisto

Osoite: Ilioupoleos 12, Nicosia 1101, Kypros Ota yhteyttä sähköpostitse puhelimitse: + 357 22693000 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

Komissaari Breton vaatii lisää yksityisiä investointeja yhteenliitettävyysinfrastruktuuriin

Eilen Brysselissä pidetyssä pyöreän pöydän kokouksessa komissaari Thierry Breton keskusteli yksityisten sijoittajien kanssa keskeisistä haasteista, jotka liittyvät yksityisen pääoman houkuttelemiseen nykypäivän digitaalisen infrastruktuurin muuttamiseksi.

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestävien yhteyksien varmistaminen

Laajakaistaa käsittelevien toimistojen verkosto (BCOs) on iloinen Euroopan komission puolesta isännöimään BCO:n verkkoistuntoa, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävät yhteydet Moldovassa ja Ukrainassa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.