Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

    Kyproksen lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Kyproksella

Kyproksen hallitus kannustaa markkinoita investoimaan kuitu kotiin -infrastruktuuriin (FTTH) ja 5G-infrastruktuuriin tarjoamalla sääntelyvarmuuteen ja toimenpiteisiin liittyviä kannustimia. Näillä toimilla edistetään sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien välistä yhteistyötä, edistymisen tiivistä seurantaa ja kysynnän lisäämistä lisäämällä sähköisiä viranomaispalveluja, sähköisiä terveyspalveluja ja sähköisiä koulutuspalveluja. Julkisia investointeja voidaan käyttää vain aloilla, joilla markkinat eivät kehity, ja ne olisi kohdennettava huolellisesti, jotta ne eivät estä yksityisiä investointeja. Kyproksen laajakaistasuunnitelma 2021–2025 julkistettiin marraskuussa 2021.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Tutkimus-, innovointi- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriön sähköisen viestinnän osasto ilmoitti marraskuussa 2021 Kyproksen laajakaistasuunnitelmasta 2021–2025. Se on etenemissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää uutta infrastruktuuria, teknologioita ja yhteyspalveluja. Suunnitelma sisältää joukon lainsäädäntö- ja sääntelytason toimia mutta myös käytännön tukitoimia laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseksi, ja siinä asetetaan seuraavat yhteenliitettävyystavoitteet, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2025 mennessä:

  • gigabittiyhteydet kaikille tärkeimmille sosioekonomisille vaikuttajille
  • kaikki järjestäytyneissä yhteisöissä (kaupunki- tai maaseutuyhteisöissä) sijaitsevat tilat, joissa on internetyhteys, jonka latausnopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan päivittää 1 Gbit/s:iin,
  • 100 prosenttia järjestäytyneissä yhteisöissä (kaupunki- tai maaseutuyhteisöissä) asuvasta väestöstä ja kaikki tärkeimmät maanpäälliset liikenneväylät, joilla on keskeytymätön 5G-kattavuus vähintään 100 Mbit/s siirtonopeudella verkosta käyttäjälle,
  • 70 prosentilla kotitalouksista on oltava internetyhteys (käyttöönotto), jonka latausnopeus on vähintään 100 Mbit/s.

Tutkimus-, innovointi- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriö (DMRID) vastaa myös Kyproksen digitaalistrategian 2020–2025 täytäntöönpanosta sen digitalisaation nopeuttamiseksi. Kesäkuussa 2020 hyväksytyn strategian on määrä edistää talouskasvua ja tuottavuutta, ja sen tavoitteena on i) toteuttaa julkisen sektorin digitalisaatio (sähköinen hallinto), ii) edistää yksityisen sektorin digitalisaatiota; iii) nopeiden verkkoyhteyksien helpottaminen; iv) edistää esteetöntä ja osallistavaa yhteiskuntaa, jolla on kansallisen digitalisaation edellyttämät taidot; ja v) edistetään innovointia maan digitaalisen kypsyysasteen mukaisesti.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

Kyproksen elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueeseen 4.1 (53 miljoonaa euroa) sisältyy uudistuksia ja investointeja, joilla pyritään edistämään ja helpottamaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen, myös 5G:n ja kuituverkkojen, laajamittaista käyttöönottoa. Uudistuksilla on tarkoitus tunnistaa ja poistaa hallinnolliset pullonkaulat, mikä helpottaa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen nopeaa käyttöönottoa ja yksityisten toimijoiden investointeja. Investoinneilla tuetaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamista alueille, joilla ei ole ollut yksityistä etua, ja puututaan näin laajakaistan saatavuudessa oleviin alueellisiin eroihin. Suunnitelmaan sisältyy myös yksityishenkilöille tarkoitettu arvosetelijärjestelmä, jolla kannustetaan heidän rakennustensa sisäisten kaapelointien rakentamista erittäin suuren kapasiteetin verkkoon liittämistä varten. Lisäksi suuren kapasiteetin sukellusveneyhteyden asentaminen Kyproksen ja Kreikan välille parantanee yhteyksiä entisestään.

Kytkösvälineistön täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassa Kypros aikoo tarkistaa nykyistä kansallista kehystä, jotta voidaan ottaa käyttöön nopeutettuja menettelyjä lupien myöntämiseksi ja lisätä tietojen avoimuutta.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Kyproksessa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

kreikka

Yhteystiedot

BCO Cyprus (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): tutkimus-, innovointi- ja digitaalipolitiikan apulaisministeriö; Sähköisen viestinnän osasto (Υφυπουργείο ρευνας, Καινοτομίας και ψηφιακής Πολιτικής; Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)

Osoite:  Department of Electronic Communications, E902, Strovolos, Cyprus
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+357 22814875
Verkkosivusto

Sähköisestä viestinnästä ja postialan sääntelystä vastaavan komission jäsenen toimisto (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Osoite: Ilioupoleos 12, Nikosia 1101, Kypros
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+357 22693000
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.