Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

  Kreikan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Kreikassa

Digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 otettiin käyttöön Kreikan digitaalisen hallinnon ministeriössä. Siinä hahmotellaan strategia, tavoitteet, strategiset toimintalinjat sekä toimet, jotka johtavat digitalisaatiota Kreikassa. Yhteysakseli tunnustaa gigabittiyhteiskunnan tavoitteet ja luettelee suunnitellut toimenpiteet ja toimet.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Kansallisen laajakaistapolitiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanostavastaa digitaalisesta hallinnosta vastaavaministeriö, joka vastaa kansallisen laajakaistapolitiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Ministeriö vastaa myös sähköisten palvelujen tarjoamisesta kansalaisille ja maan laajemmasta digitaalisesta muutoksesta.
 • Televiestintä- ja postipalvelujen sääntelystä ja valvonnasta vastaa NRA Hellenic Telelecommunications andPosts Commission (HTPC, Ελληνι ι Επιτροπροπа). Se tarjoaa interaktiivisen kartan, jossa esitetään laajakaistan saatavuus ja infrastruktuuri.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Digitaalisen muutoksen raamatussa 2020–2025, jonka Kreikan digitaalisen hallinnon ministeriö esittelivuonna 2020, hahmotellaan strategia, ohjaavat periaatteet, strategiset toimintalinjat, horisontaaliset ja vertikaaliset toimet, jotka johtavat Kreikan yhteiskunnan ja talouden digitaaliseen muutokseen. Strategiassa kuvataan yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien sekä tutkimus- ja tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan kanssa digitalisaatiostrategian tavoitteet ja täytäntöönpanotoimenpiteet. Strategian toimet ja toimet ovat avoimia ja dynaamisia, ja niitä koordinoidaan ja päivitetään vuosittain yhteistyössä toimivaltaisten julkishallinnon elinten kanssa.

Strategiassa asetetaan seitsemän tavoitetta:

 1. Turvallinen, nopea ja luotettava Internet-yhteys kaikille
 2. Digitaalinen valtio, joka tarjoaa kansalaisille parempia digitaalisia palveluja kaikkiin elämäntapahtumiin
 3. Digitaalisten taitojen kehittäminen kaikille kansalaisille
 4. Helpottaa siirtymistä digitaaliseen yritykseen
 5. Digitaalisen innovoinnin tukeminen ja vahvistaminen
 6. Julkishallinnon tietojen tehokas hyödyntäminen
 7. Digitaaliteknologioiden sisällyttäminen kaikkiin talouden aloihin

Digitaalisen muutoksen keskeisiin toimiin sisältyy joukko toimia ja hankkeita, jotka on järjestetty kuudella strategisella toimintalinjalla: Yhteenliitettävyys, digitaaliset taidot, digitaalinen tila, digitaalinen liiketoiminta, digitaalinen innovointi, teknologian integrointi kaikilla talouden aloilla.

Connectivity-akseli tunnustaa gigabittiyhteiskunnan tavoitteet:

 • Gigabittiyhteyksien varmistaminen kaikille sosioekonomisille tekijöille, kuten oppilaitoksille ja valtion virastoille,
 • Tarjota keskeytyksetön 5G-kattavuus kaikilla kaupunkialueilla ja kaikilla tärkeimmillä maaliikennereiteillä,
 • Tarjoa Internet-yhteys kaikille kotitalouksille, joiden nopeus on vähintään 100 Mbit/s, ja mahdollisuus päivittää 1 Gbps: iin.

Langattomien ja kiinteiden laajakaistayhteyksien parantamisen ja erittäin nopeiden internetyhteyksien toteutumisen odotetaan johtavan Kreikan digitaalitalouden kehitykseen. Valokuituverkot ja 5G-verkot ovat seuraavan vuosikymmenen suurimmat haasteet. Tästä syystä kansallisen laajakaistastrategian ensisijaisena tavoitteena on kannustaa investointeja seuraavan sukupolven verkkoihin.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet

Tähän mennessä on suunnitteilla 16 toimenpidettäja toimia Digitaalisen muutoksen Raamatun 2020–2025 Connectivity-akselilla. Jo toteutetaan viittä toimea:

 • Laajakaistakuponki (Superfast Broadband – SFBB)
 • Ultranopean laajakaistainfrastruktuurin (Ultra-Fast Broadband – UFBB) kehittäminen
 • Laajakaistaverkkojen kehittäminen ”valkoisilla” maaseutualueilla – Maaseudun laajakaista
 • WiFi4GR – Julkisten langattomien laajakaistayhteyksien kehittäminen
 • Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien myöntäminen 700 MHz:n, 2 GHz:n, 340–3 800 MHz:n ja 26 GHz:n taajuusalueilla

Viidennen sukupolven (5G) verkkojen kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman valmistelu on suunniteltu.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Kreikassa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Kreikkalainen

Yhteystiedot

BCO Kreikka (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Televiestinnän ja postin pääsihteeristö, digitaalisesta hallinnosta vastaava ministeriö

Osoite: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Ateena, Kreikka Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 30 210 909 8890 Verkkosivusto

Kreikan televiestintä- ja postikomissio

Osoite: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Kreikka Ota yhteyttä sähköpostitse: + 30 210 615 1000 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

Broadband coverage in Europe 2022

The Broadband Coverage 2022 study monitors the Member States progress towards targets set out in the Digital Decade Policy programme namely: ‘Gigabit connectivity for all by 2030’ and ‘at least 5G in all populated areas.’

NEWS ARTICLE |
Euroopan laajakaistapalkinnot 2023

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnoilla esitellään hankkeita, jotka johtavat Euroopan digitaaliseen vuosikymmeneen. Gigabittiyhteyksiä ja 5G-palveluja tarjoavilla hankkeilla on viimeinen mahdollisuus hakea palkintoja 15. syyskuuta mennessä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.