Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

  Italian lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa hyväksyttiin toukokuussa 2021, ja siinä suunnitellaan toimia useilla aloilla yhteyksien tarjoamiseksi niille, joilla ei toistaiseksi ole pääsyä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin. Toimenpiteiden toteuttamiseen varattiin varoja Italian kansallisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Elokuussa 2020 allekirjoitettiin asetus koulusuunnitelmasta ja perhekuponkisuunnitelmasta, joihin käytettiin 600 miljoonaa euroa.

5G-taajuushuutokaupat 700 MHz:n, 3,5 GHz:n ja 26 GHz:n taajuusalueille järjestettiin vuonna 2018, ja lisenssit olivat voimassa vuoden 2037 loppuun saakka. Vodafone ja TIM käynnistivät 5G-palvelut kesäkuussa 2019, Wind Tre lokakuussa 2020 ja Iliad joulukuussa 2020.

Kansallinen laajakaistasuunnitelma ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Elinkeinoministeriön televiestintäosasto (Comunicazioni) (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) on Italian kansallisen laajakaistasuunnitelman suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaava pääelin. Mise vastaa televiestinnän infrastruktuureista, toteuttaa SNBUL:n määrittelemiä toimenpiteitä ja koordinoi kaikkien asiaan liittyvien sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimintaa. Se hallinnoi myös Italian kansallista infrastruktuurirekisteriä (SINFI).
 • Italian digitaalivirasto (AgID) avustaa aloilla, jotka liittyvät julkishallintoon, digitaalisiin yhteyksiin julkisiin toimistoihin ja erityisiin julkisiin käyttäjiin sekä yhteyksien integroimiseen kehittyneisiin digitaalisiin palveluihin.
 • Julkisen sektorin roolia koko ultralaajakaistapolitiikan kehittämisessä koordinoi ministerineuvoston puheenjohtajavaltio nopeiden laajakaistayhteyksien levittämistä käsittelevä komitea (COBUL), joka koostuu PCM-, MiSE-, Infratel Italia Spa- ja AgID-ohjelmista.
 • Alan sääntelyviranomainen AGCOMilla on konsultointitehtäviä ja se toimii NGA-yhteyksien sääntelyssä, hintaehdoissa ja teknisissä standardeissa.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet

Italian ultralaajakaistastrategiassa kohti gigabittiyhteiskuntaa, toukokuussa 2021, on seitsemän toiminta-alaa: a) Valkoisten alueiden suunnitelma, b) Kuponkisuunnitelma, c) suunnitelma Italia 1 Giga, d) Italian 5G-suunnitelma, e) Yhdistetty koulusuunnitelma, g) Yhdistetty terveyssuunnitelma ja h) Minor Islands Plan.

Italian suunnitelman 1 Giga, jonka määrärahat on suunniteltu 3,8 miljardia euroa, tarkoituksena on tarjota 1 Gbit/s latausnopeus ja 200 Mbit/s latausnopeus harmaalla ja markkinoiden toimintapuutteella, joka määritetään kartoitusprosessin päätyttyä. Teknologianeutraaliuden periaatteen mukaisesti sen on tarkoitus kattaa yhteensä 8,5 miljoonaa kotitaloutta vuoteen 2026 mennessä.

Italian 5G-suunnitelmalla, jonka määrärahat ovat 2,02 miljardia euroa, pyritään kannustamaan 5G-matkaviestinverkkojen käyttöönottoa alueilla, joilla markkinoilla on toimintapuutteita.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet ja toimenpiteet

Italian kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa osoitetaan 6,7 miljardia euroa ultralaajakaistastrategian täytäntöönpanoon. Suunnitelmassa myönnetään määrärahoja seuraaville viidelle hankkeelle:

 • Italia 1 Giga,
 • Italia 5G,
 • Verkkoon liitetyt koulut, joiden tavoitteena on tarjota huipputason yhteydet (vähintään 1 Gbit/s) noin 9 000 kouluun,
 • Verkkoon liitetyt terveydenhuoltolaitokset, joiden tarkoituksena on kattaa noin 12 000 sairaalaa ja terveydenhuoltolaitosta (vähintään 1 Gbit/s ja enintään 10 Gbit/s) ja
 • Yhteenliitetyt pienemmät saaret, joilla pyritään tarjoamaan riittävät yhteydet 18 pienempään saareen merenalaisten kuitukaapeleiden avulla.

Italian kansallinen etenemissuunnitelma yhteyksien välineistön täytäntöönpanemiseksi sisältää useita uudistuksia, jotka koskevat erityisesti rakennusteknisten töiden lupamenettelyjen virtaviivaistamista, avoimuuden lisäämistä ja keskitetyn tiedotuspisteen valmiuksien parantamista sekä olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeuden laajentamista.

Italian yhteensä 610 miljoonan euron arvosetelijärjestelmästä myönnetään tukea pk-yrityksille, jotka tilaavat laajakaistapalveluja, joiden latausnopeus on vähintään 30 megabittiä sekunnissa (Mbit/s).

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Italiassa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Italialainen

Yhteystiedot

BCO Italy (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Ministerineuvoston puheenjohtajuus, koheesiopolitiikan osasto, operatiivinen ohjelmasuunnittelutoimisto

Osoite: Largo Chigi 19, 00187 Roma, Italia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 39 06 6779 6803 Verkkosivusto

Talouskehitysministeriö (Ministero dello Sviluppo Economico)

Osoite: Via Veneto 33, 00187 Rooma, Italia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 39 06 47051 Verkkosivusto

Italian digitaalivirasto (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

Osoite: Via Liszt 21, 00144 Rooma, Italia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 39 06 852 641 Verkkosivusto

Viestintätakuista vastaava viranomainen (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

Osoite: Via Isonzo 21/b, 00198 Rooma, Italia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 39 06 696 441 11 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

IRIS²:n hyväksyntä: satelliittilaajakaista maaseutualueille ja syrjäisille alueille

EU:n neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2023 IRIS²-infrastruktuurin (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) ja antoi lopullisen hyväksyntänsä uudelle EU:n satelliittijärjestelmälle.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digitaalinen Belgia. Kiinteän ja mobiililaajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.