Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

  Italian lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa hyväksyttiin toukokuussa 2021, ja siinä suunnitellaan toimia useilla aloilla yhteyksien tarjoamiseksi niille, joilla ei toistaiseksi ole pääsyä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin. Varoja toimenpiteiden toteuttamiseen osoitettiin Italian kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa. Elokuussa 2020 allekirjoitettiin asetus koulusuunnitelmasta ja perhekuponkisuunnitelmasta, joiden käyttö on 600 miljoonaa euroa.

5G-taajuushuutokaupat 700 MHz:n, 3,5 GHz:n ja 26 GHz:n taajuusalueille järjestettiin vuonna 2018, ja lisenssit olivat voimassa vuoden 2037 loppuun saakka. Vodafone ja TIM käynnistivät 5G-palvelut kesäkuussa 2019, Wind Tre lokakuussa 2020 ja Iliad joulukuussa 2020.

Kansallinen laajakaistasuunnitelma ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Televiestintäosasto (Comunicazioni) yritysministeriössä ja Made in Italy (Ministero delle Imprese e del Made Italiassa) on Italian kansallisen laajakaistasuunnitelman suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaava pääelin. Ministeriö vastaa televiestinnän infrastruktuurista, toteuttaa SNBUL:n määrittelemät toimenpiteet ja koordinoi kaikkien asianomaisten toimijoiden toimintaa sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimintaa. Se hallinnoi myös Italian kansallista infrastruktuurirekisteriä (SINFI).
 • Italian digitaalivirasto (AgID) avustaa aloilla, jotka liittyvät julkishallintoon, digitaalisiin yhteyksiin julkisiin toimistoihin ja erityisiin julkisiin käyttäjiin sekä yhteyksien integroimiseen kehittyneisiin digitaalisiin palveluihin.
 • Julkisen sektorin roolia koko ultralaajakaistapolitiikan kehittämisessä koordinoi ministerineuvoston puheenjohtajavaltio nopeiden laajakaistayhteyksien levittämistä käsittelevä komitea (COBUL), joka koostuu PCM-, MiSE-, Infratel Italia Spa- ja AgID-ohjelmista.
 • Alan sääntelyviranomainen AGCOMilla on konsultointitehtäviä ja se toimii NGA-yhteyksien sääntelyssä, hintaehdoissa ja teknisissä standardeissa.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet

Italian ultralaajakaistastrategiassa kohti gigabittiyhteiskuntaa, toukokuussa 2021, on seitsemän toiminta-alaa: a) Valkoisten alueiden suunnitelma, b) Kuponkisuunnitelma, c) suunnitelma Italia 1 Giga, d) Italian 5G-suunnitelma, e) Yhdistetty koulusuunnitelma, g) Yhdistetty terveyssuunnitelma ja h) Minor Islands Plan.

Italian suunnitelman 1 Giga, jonka määrärahat on suunniteltu 3,8 miljardia euroa, tarkoituksena on tarjota 1 Gbit/s latausnopeus ja 200 Mbit/s latausnopeus harmaalla ja markkinoiden toimintapuutteella, joka määritetään kartoitusprosessin päätyttyä. Teknologianeutraaliuden periaatteen mukaisesti sen on tarkoitus kattaa yhteensä 8,5 miljoonaa kotitaloutta vuoteen 2026 mennessä.

Italian 5G-suunnitelmalla, jonka määrärahat ovat 2,02 miljardia euroa, pyritään kannustamaan 5G-matkaviestinverkkojen käyttöönottoa alueilla, joilla markkinoilla on toimintapuutteita.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet ja toimenpiteet

Italian kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa osoitetaan 6,7 miljardia euroa ultralaajakaistastrategian täytäntöönpanoon. Suunnitelmassa myönnetään määrärahoja seuraaville viidelle hankkeelle:

 • Italia 1 Giga,
 • Italia 5G,
 • Verkkoon liitetyt koulut, joiden tavoitteena on tarjota huipputason yhteydet (vähintään 1 Gbit/s) noin 9 000 kouluun,
 • Verkkoon liitetyt terveydenhuoltolaitokset, joiden tarkoituksena on kattaa noin 12 000 sairaalaa ja terveydenhuoltolaitosta (vähintään 1 Gbit/s ja enintään 10 Gbit/s) ja
 • Yhteenliitetyt pienemmät saaret, joilla pyritään tarjoamaan riittävät yhteydet 18 pienempään saareen merenalaisten kuitukaapeleiden avulla.

Italian kansallinen etenemissuunnitelma yhteyksien välineistön täytäntöönpanemiseksi sisältää useita uudistuksia, jotka koskevat erityisesti rakennusteknisten töiden lupamenettelyjen virtaviivaistamista, avoimuuden lisäämistä ja keskitetyn tiedotuspisteen valmiuksien parantamista sekä olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeuden laajentamista.

Italian yhteensä 610 miljoonan euron arvosetelijärjestelmästä myönnetään tukea pk-yrityksille, jotka tilaavat laajakaistapalveluja, joiden latausnopeus on vähintään 30 megabittiä sekunnissa (Mbit/s).

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Italiassa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Italialainen

Yhteystiedot

BCO Italy (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Talouskehitysministeriö

Osoite: Via Veneto, 33–00187 Roma
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 39 06 54442599 Verkkosivusto

Yritysministeriö ja valmistettu Italiassa (Ministero delle Imprese e del Made Italiassa)

Osoite: Via Molise 2, 00187 Rooma, Italia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 39 06 47051 Verkkosivusto

Italian digitaalivirasto (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

Osoite: Via Liszt 21, 00144 Rooma, Italia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 39 06 852 641 Verkkosivusto

Viestintätakuista vastaava viranomainen (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

Osoite: Via Isonzo 21/b, 00198 Rooma, Italia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 39 06 696 441 11 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
EU39 saavuttaa 70 prosenttia FTTH/B-kattavuus FTTH Council Europen mukaan

Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) -markkinapanoraaman mukaan EU39 (27 EU:n jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta, 4 IVY-maata, Islanti, Israel, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki) saavutti 70 prosenttia FTTH/B-kattavuusasteesta, 244 miljoonaa asuntoa ja 121 miljoonaa FTTH/B-tilaajaa syyskuusta 2023.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Ruotsin vuonna 2016 hyväksymässä kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin verkottuneesta Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksien ja yritysten nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan laajakaistaverkkojen kehittämisessä, erityisesti infrastruktuuri- ja palvelukilpailussa.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja kansallisten yhteyksien strategia erittäin suuren kapasiteetin sähköisissä viestintäverkoissa vuosiksi 2023–2030 muokkaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja edistää kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskuntatavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimitiloilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on saavuttaa tavoite, jonka mukaan 95 prosenttia kotitalouksista kuuluu gigabittiverkkojen piiriin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Vuosien 2021–2027 kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa edistetään erittäin suuren kapasiteetin kiinteiden verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista, kuitupohjaisen verkon käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alipalvelluille alueille, ja paikallisille kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotossa.

Laajakaista Virossa

Viro on luonut peruslaajakaistan koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Tanskan laajakaistatavoitteita tuetaan useilla poliittisilla aloitteilla, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän verkon ja mobiililaajakaistan kattavuus. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja mobiiliyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.