Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

    Portugalin lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Portugalissa

Portugalin digitaalistrategian tavoitteena on kehittää digitaalinen infrastruktuuri, jonka avulla kansalaiset voivat hyödyntää teknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskevan kansallisen strategian vuosiksi 2023–2030 tavoitteena on tarjota gigabittiyhteys kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Portugalin digitaalista siirtymää koskeva toimintasuunnitelma (Agenda Portugal Digital – Portugal’s Action Plan for Digital Transition) päivitettiin vuonna 2021. Sen tavoitteena on kehittää digitaalinen infrastruktuuri, jonka avulla kansalaiset voivat hyödyntää teknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia, mutta siinä ei aseteta konkreettisempia laajakaistainfrastruktuuriin liittyviä tavoitteita. Suunnitelmassa on kolme keskeistä toimintapilaria ja katalyyttinen ulottuvuus:

  • I pilari – Valmiuksien kehittäminen ja digitaalinen osallisuus
  • Pilari II – Yritysten digitalisaatio
  • Pilari III – Julkisten palvelujen digitalisointi.

Yhteenliitettävyys ja infrastruktuuri mainitaan yhtenä katalysaattorina.

Erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskevan kansallisen strategian 2023–2030 tavoitteena on varmistaa, että gigabittiverkko kattaa kaikki kotitaloudet vuoteen 2030 mennessä. Rahoitus varmistetaan i) yksityisillä rahoituslähteillä, joissa investointeja voidaan tehdä markkinaehdoin; ja ii) julkisista varoista, jos markkinoiden toimintapuutteet voivat johtaa poissulkemiseen. "Valkoisilla alueilla" nämä julkiset investoinnit täydentävät yksityisiä investointeja. Julkinen tuki, jolla tuetaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen asentamista "valkoisille alueille", on oikeasuhteinen toimenpide, joka rajoittuu vähimmäismäärään, joka on tarpeen tasapuolisuuden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi kansalaisten ja yritysten tarpeiden kannalta olennaisen infrastruktuurin käyttömahdollisuuksien osalta. Strategian avulla voidaan käynnistää julkisia tarjouskilpailuja suuren kapasiteetin verkkojen asentamiseksi, hallinnoimiseksi ja käyttämiseksi ”valkoisilla alueilla”. ANACOM seuraa laajakaistan kartoitusta ja verkkojen asentamista keskeisten indikaattorien avulla. 

Portugali 2030 sisältää suunnitelmat erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönotosta kotitalouksissa sekä teollisuus-, liike- ja maataloustiloissa vuoteen 2030 mennessä. Kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa valkoisilla alueilla koskeva tarjouskilpailu käynnistettiin vuonna 2023.

ANACOM pyrkii luomaan edellytykset 5G:n johdonmukaiselle ja kilpailukykyiselle kehitykselle. 5G-portaali  tarjoaa tietoa yleisölle.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet ja rahoitusvälineet

Laajakaistan kartoitus: Portugali hyötyy ANACOMin perustamasta laajakaistainfrastruktuurin kartoitusta koskevasta aloitteesta (Centralised Information System). Infrastruktuurin kartoitusväline sisältää sekä tietoja olemassa olevasta infrastruktuurista, joka soveltuu sähköisten viestintäverkkojen kuljettamiseen, että suunnitelluista infrastruktuureista. TTJ:n päätavoitteena on välttää tehottomia päällekkäisyyksiä ja haittoja, joita kansalaisille ja yrityksille aiheutuu tiheästä ja laajamittaisesta maanalaisesta työstä.

Portugalin etenemissuunnitelmassa yhteenliitettävyysvälineistön täytäntöönpanemiseksi esitetään lainsäädännön tarkistamista sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa koskevien malliasetusten antamiseksi, digitaalisen oppaan käynnistämistä sekä hallituksen, ANACOMin ja kuntien välistä yhteistyötä lupamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi. Portugali aikoo myös perustaa pysyvän ryhmän avoimuuden parantamiseksi keskitetyn tietopisteen ja olemassa olevien fyysisten infrastruktuurien käyttöoikeuden avulla.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Portugalissa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

portugali

Yhteystiedot

BCO Portugal (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Kansallinen viestintäviranomainen - ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

Osoite: Av. José Malhoa 12, 1099-017 Lissabon, Portugali
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+351 21 721 2470
Verkkosivusto

Infrastruktuuri- ja asuntoministeriö (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

Osoite: Av. Barbosa du Bocage, nro 5 – 2o, 1049-039 Lissabon, Portugali
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+351 210 426 200
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

CONNECT University on 5G deployment – An expert’s perspective Näytä tarkat tiedot

Tämä CONNECT-yliopiston istunto on neljäs ja viimeinen CEF Digital -sarjasta.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.