Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Sloveniassa

Slovenian laajakaistatavoitteet ovat gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukaisia.

    Slovenian lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Sloveniassa

Slovenian uutta laajakaistasuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se on osa Digitaalinen Slovenia 2030 -strategiaa. Slovenian seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 on gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen. Euroopan rakennerahastoista on tarkoitus ottaa käyttöön varoja ohjelmakaudella 2014–2020 laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottamiseksi valkoisilla alueilla.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

  • Slovenian julkishallinnon ministeriö (ministrstvo za javnoupravo) vastaa kansallisen laajakaistastrategian poliittisista puitteista ja toimii laajakaistan osaamisvirastona (BCO).
  • Viestintäverkkojen ja -palvelujen virasto (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) toimii kansallisena televiestintäalan sääntelyviranomaisena, joka edistää ja seuraa kilpailua, avoimuutta sekä viestintäverkkojen ja -markkinoiden kehittämistä.
  • ICT Technology Network Institute (Zavod Tehnološka mreža ICT) kehittää ja vahvistaa mekanismeja, osaamista ja työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaat palvelut, jotka liittyvät teknologian siirtoon, innovointiin, teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaan ja suojeluun.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Slovenian tasavallan hallitus hyväksyi (maaliskuussa 2016) tietoyhteiskunnan kehittämisstrategian vuoteen 2020 – Digitaalinen Slovenia 2020. Tässä puitestrategiassa vahvistetaan Slovenian keskeiset strategiset kehitystavoitteet tällä alalla ja yhdistetään seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 ja kyberturvallisuusstrategia yhtenäisiksi strategisiksi puitteiksi. Slovenian seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 päivitettiin vuonna 2018. Päivitetyn suunnitelman mukaan Slovenian tavoitteet ovat Gigabit Societyn tavoitteiden mukaisia.

Slovenian uutta laajakaistasuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se on osa Digitaalinen Slovenia 2030 -strategiaa, jossa luodaan digitalisaation yleiset puitteet ja otetaan huomioon kaikki alakohtaiset strategiat. Siinä on neljä pilaria: I) osaaminen ja digitaalisen osallisuuden ekosysteemi; II) suojatut ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, iii) digitaaliteknologiat ja yritysten digitalisaatio; IV) julkisten palvelujen digitalisointi. Laajakaistasuunnitelma 2021–2025, jota valmistellaan ja joka on määrä hyväksyä vuonna 2022, sisältää gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuodeksi 2025: 5G:n kattavuus kaupunkialueilla ja tärkeimmillä maanpäällisillä liikennereiteillä, gigabittiyhteydet kouluille, liikenteen solmukohdille, julkisten palvelujen tarjoajille ja digitaalisesti intensiivisille yrityksille ja vähintään 100 Mbit/s:n nostettavissa 1 Gbit/s:n kattavuus maan kaikille ihmisille. Se sisältää myös vuoteen 2030 ulottuvan digitaalista vuosikymmentä koskevan ohjelman liitettävyystavoitteet, jotka Slovenia aikoo saavuttaa vuoteen 2028 mennessä (gigabit-yhteydet kaikille kotitalouksille maaseutu- ja kaupunkialueilla, kaikille yrityksille, muille sosioekonomisille vaikuttajille ja 100-prosenttisesti 5G-yhteyksille asutusalueilla).

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

  • Sääntelytoimenpiteet: Parhaillaan toteutetaan lainsäädäntö- ja sääntelytoimenpiteitä, joilla edistetään ja varmistetaan sekä kilpailua että Slovenian laajakaistaverkkojen laajentamista koskevien tavoitteiden oikea-aikaista saavuttamista. Niillä pyritään parantamaan sääntelyn ennustettavuutta ja poistamaan investointien esteitä ja tekemään Sloveniasta houkuttelevampi sijoittajien kannalta. Käytettävissä on julkinen näkemys operatiivisista tiedoista.
  • Valtiontuki ja muut toimenpiteet: Slovenia otti käyttöön rakennerahastojen varoja ohjelmakaudelle 2014–2020 ja tukee laajakaistaverkkojen laajentamista ottamalla käyttöön kustannusten vähentämismenetelmiä, joista kaikki operaattorit voivat hyötyä. Näihin kuuluvat yksityiskohtaiset kartoitus- ja kattavuusanalyysit, avoimet tarjouskilpailut ja sääntelytoimenpiteet, joilla varmistetaan avoin liityntäverkko ja olemassa olevan infrastruktuurin käyttö.
  • Laajakaistakartoitus: Maanmittaus- ja kartoitusviranomainen ( Geodetska uprava Republike Slovenije) kehittää infrastruktuurin kartoitustyökalun PROSTOR ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriön alaisuudessa. Kartoitusjärjestelmässä esitetään graafinen muoto kanavien, kaapeleiden, solmujen, tukiasemien jne. tiedoista. Kansalaiset voivat tarkistaa operaattoreiden tarjoaman laajakaistan saatavuuden.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet

  • Valtiontuki (erityistoimet – EAKR ja maaseuturahasto): Seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen kehittämissuunnitelman mukaan vuoteen 2020 ulottuvan laajakaistan kehittämisen kokonaiskustannukset tavoitteiden mukaisesti ovat 365 miljoonaa euroa (julkiset ja yksityiset varat). Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöä vuosina 2014–2020 koskevissa suunnitelmissa esitetään, että laajakaistan käyttöönottoon osoitetaan EU:n varoja yhteensä 72,5 miljoonaa euroa.
  • Slovenian elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ennakoidaan investointeja yhteenliitettävyyteen (30 miljoonaa euroa) digitaalisen kuilun kaventamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy liitettävyyden välineistön kehittäminen 5G:n ja laajakaistan käyttöönoton edistämiseksi parhaiden käytäntöjen käyttöönoton avulla.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Sloveniassa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Suomi

Yhteystiedot

BCO Slovenia (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Julkishallinnon ministeriö, tietoyhteiskuntaosasto (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Osoite: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 386 (0)1 400 33 78 Verkkosivusto

Slovenian tasavallan viestintäverkkojen ja -palvelujen virasto (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Osoite: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia Ota yhteyttä sähköpostitse puhelimitse: + 386 1 583 6300 Verkkosivusto

ICT Technology Network Institute (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Osoite: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenia Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 386 59 366 660 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

IRIS²:n hyväksyntä: satelliittilaajakaista maaseutualueille ja syrjäisille alueille

EU:n neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2023 IRIS²-infrastruktuurin (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) ja antoi lopullisen hyväksyntänsä uudelle EU:n satelliittijärjestelmälle.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digitaalinen Belgia. Kiinteän ja mobiililaajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.