Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaistan käyttöönoton tuki

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankevastaavia ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

©Euroopan unioni

fix-empty

EU:n laajakaistastrategia

Laajakaista Euroopassa -aloitteella edistetään komission strategiaa yhteyksistä eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa varten vuoteen 2025 mennessä sekä digitaalisen vuosikymmenen visiota Euroopan digitaalisesta muutoksesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on yhdistää Euroopan kansalaiset ja yritykset erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, jotka mahdollistavat innovatiiviset tuotteet, palvelut ja sovellukset kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla EU:ssa.

Tämä vuoteen 2025 ulottuva gigabittiyhteiskuntaa koskeva visio perustuu kolmeen strategiseen päätavoitteeseen:

  • gigabittiyhteydet kaikille tärkeimmille sosioekonomisille vaikuttajille;
  • keskeytymätön 5G-kattavuus kaikilla kaupunkialueilla ja tärkeimmillä maaliikenneväylillä;
  • kaikkien eurooppalaisten kotitalouksien mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden nopeus on vähintään 100 Mbit/s.

Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä

  • kaikki eurooppalaiset kotitaloudet kuuluvat gigabittiverkon piiriin;
  • 5G kattaa kaikki asutut alueet.

Laajakaistan käyttöönoton tukeminen

EU:n yrityksillä, kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla sekä laajakaistan käyttöönoton parissa työskentelevillä hankevastaavilla on keskeinen rooli EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamisessa. EU tukee verkon käyttöönottoa tarjoamalla ohjausta, helpottamalla parhaiden käytäntöjen jakamista ja tiedottamalla kansalaisille verkon saatavuudesta alueellaan. Hankepäälliköt saavat lisätietoja verkkosivustolta sekä laajakaistaa käsittelevien virastojen verkostosta, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita keskustelemaan laajakaistan käyttöönottoa koskevasta teknisestä tuesta ja jakamaan sitä. Maaseutualueet ja syrjäiset alueet ovat erityinen haaste laajakaistaverkkoihin tehtävien investointien houkuttelemisessa.

Laajakaistainvestointien käsikirja auttaa viranomaisia laajakaistahankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa niiden alueella. Siinä käsitellään kiinteiden laajakaistaverkkojen liityntä- ja runkoliityntäsegmenttien käyttöönottoa ja laajakaistapalvelujen käyttöönottoa.

Laajakaistakäsikirja maaseutualueille ja syrjäisille alueille auttaa poliittisia päättäjiä ja laajakaistahankkeiden johtajia ottamaan käyttöön nopeita verkkoja haastavilla alueilla.

Päivitetyssä tutkimuksessa kansallisista laajakaistasuunnitelmista EU27-maissa esitetään yleiskatsaus kansallisissa laajakaistasuunnitelmissa määritellyistä jäsenvaltioiden yhteystoimenpiteistä ja toteutettavuusarviointi Eurooppa 2020 -strategian ja gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamisesta.

Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaistarahasto ja Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio

Yhteenliitettävyyttä koskeva ohjelma on Verkkojen Eurooppa -väline , jolla tuetaan laajakaistan käyttöönottoa kahden rahoitusvälineen kautta: Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaistarahasto (CEBF, oma pääoma) ja Verkkojen Eurooppa -välineen vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline. Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaistarahasto tarjoaa oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista rahoitusta pienimuotoisille, riskialttiimmille laajakaistahankkeille, jotka eivät saa riittävästi rahoitusta (alipalvelluilla) esikaupunki- ja maaseutualueilla. CEBF on 420 miljoonan euron pääomarahasto, ja Verkkojen Eurooppa -välineen vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusvälineestä myönnetään lainoja noin 17 miljoonaa euroa. Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiolla tuetaan ja vauhditetaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja digitaalisten yhteyksien infrastruktuureihin vuosina 2021–2027.

Tuoreimmat uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yhteydet

EU:n tavoitteena on, että Eurooppa on verkottunein maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Syventävää tietoa

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.

Gigabitti-infrastruktuurisäädös

Gigabitti-infrastruktuurisäädöksellä vastataan nopeiden, luotettavien ja dataintensiivisten yhteyksien kasvavaan tarpeeseen ja korvataan vuoden 2014 laajakaistakustannusten vähentämistä koskeva direktiivi.

Katso myös

Avaa Internet

EU:n säännöissä vahvistetaan avoimen Internet-yhteyden periaate: Internet-liikennettä on kohdeltava syrjimättä, estämättä, kaventamatta tai priorisoimatta.

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan standardeilla ja eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, mikä edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Connectivity Toolbox -työkalupakki

Liitettävyystyökalupakki tarjoaa ohjeita kuitu- ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. Nämä verkostot tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Radiotaajuus: langattoman viestinnän perusta

Julkisten tai yksityisten verkkojen kautta tapahtuvassa langattomassa viestinnässä käytetään radiotaajuuksia eli useita radioaaltoja tietojen toimittamiseen. Tällainen viestintä voi olla ihmisten, ihmisten ja koneiden tai järjestelmien välillä (”asiat” yleisemmin) tai asioiden...

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitalisaatiota.

112: EU:n hätänumero

Tarvitsetko apua? 112 on elämää pelastava numerosi! 112 on maksuton eurooppalainen hätänumero, joka on saatavilla kaikkialla.

Verkkovierailut: yhteys missä tahansa EU:n alueella ilman lisämaksua

Kun matkustat EU:n alueella, voit käyttää puhelintasi soittamaan, lähettämään ja käyttämään tietoja samalla tavalla kuin kotimaassasi. Ulkomailla EU:n alueella käyttämäsi puhelujen, tekstiviestien ja tietojen pöytäkirjat veloitetaan samalla tavalla kuin kotimaassa.

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista on käytettävissä nopeiden internetyhteyksien tarjoamiseksi kaikissa EU-maissa.