Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Julistus digitaalista maataloutta koskevasta yhteistyöstä

Huhtikuussa 2019 digitaalipäivänä 24 EU:n jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat julkilausuman ”Älykäs ja kestävä digitaalinen tulevaisuus Euroopan maataloudessa ja maaseutualueilla”, johon sisältyy sitoumuksia toimia varten kolmella alalla:

  Euroopan maatalouden ja maaseutualueiden älykästä ja kestävää digitaalista tulevaisuutta koskevan julkilausuman allekirjoittaminen digitaalipäivänä 2019.

Julistus

Tutkimus ja innovointi, joka kattaa maatalouden digitalisoinnin sosioekonomiset, agronomiset ja ympäristönäkökohdat

Hyväksyminen ja käyttöönotto,YMP:n siirtymä tulosperusteiseen politiikkaan ja vahvan älykkään maatalouselintarvikealan rakentaminen

Maataloustietojen yhdistäminen ja jakaminen viljelijöiden välillä ja koko elintarvikeketjussa

Kaksi vuotta myöhemmin...

Esimerkkejä Euroopan tasolla toteutetuista toimista

Tutkimus ja innovaatiot

 • Hän klusteri 6: T & K:n mahdollistajana maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudun kehittämisessä
 • Hän kumppanuuteen ”maatalous ja data”
 • Palvelujen tarjoaminen, elämänlaatu, liiketoimintamahdollisuudet, innovointivalmiudet maaseutualueilla
 • Al-voimalla toimivat täsmäviljelyratkaisut
 • Perhetilamallien ratkaisujen ensisijaisuus

Innovaatioinfrastruktuuri

 • H2020: erät (eurooppalaiset laajamittaiset pilottihankkeet)
 • DIGITAALINEN: Al-testaus- ja kokeilutilat, digitaali-innovointikeskittymät
 • Viljelijöiden ja maaseutuväestön taitojen parantaminen
 • EIP-AGRI (digitaalisen innovoinnin alue), Älykkäät kylät

Maataloustietojen yhdistäminen ja jakaminen

 • DIGITAALINEN: Yhteinen eurooppalainen maatalousdata-avaruus
 • Tunnistaa ja avata arvokkaita tietokokonaisuuksia yhteisille tietokannoille
 • Avaruusohjelmien ja Euroopan maanhavainnointiohjelman täysimääräinen hyödyntäminen

Myös jäsenvaltiot ovat varsin aktiivisia

Jäsenvaltiot toteuttavat myös toimia kestävän digitalisaation aikaansaamiseksi maataloudessa. Monet toteutetuista aloitteista eivät välttämättä liity suoraan yhteistyöjulistukseen, vaan ne etenevät samaan suuntaan. Maatalousalan digitalisaatiolla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Graafiset esimerkit tunnistavat joitakin näistä aloitteista, mutta itse asiassa niitä on paljon enemmän.

Joulukuussa 2020 järjestettiin Saksan puheenjohtajakaudella konferenssi maatalouden arvoketjun digitaalisesta muutoksesta. Konferenssi osoittaa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän asiaan.

Esimerkkejä EU:n jäsenvaltioiden toteuttamista aloitteista.

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan maatalousalan digitalisointi

Euroopan maatalousalan digitalisointi voi mullistaa teollisuuden ja edistää tehokkuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Katso myös

Maatalouden tulevaisuus on täällä

Maatalouden tulevaisuus perustuu tutkimukseen, innovointiin ja valmiuksien kehittämiseen maatalouselintarvikealalla, jota rahoitetaan monivuotisten rahoituskehysaloitteiden kautta.