Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Televiestintä digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä

Komissio seuraa televiestintämarkkinoiden kehitystä kussakin EU-maassa ja raportoi investoinneista, sääntelystä ja markkinoista.

    ””

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Euroopan komissio on seurannut jäsenvaltioiden digitaalista edistymistä digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) raporttien avulla vuodesta 2014. Vuodesta 2023 alkaen ja vuoteen 2030 ulottuvan digitaalista vuosikymmentä koskevan toimintapoliittisen ohjelman mukaisesti DESI-indeksi on nyt sisällytetty digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevaan kertomukseen, ja sitä käytetään seuraamaan edistymistä digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Raportin tärkeimpien yhteenliitettävyysindikaattorien, kuten verkon kattavuuden, laajakaistan käyttöönoton ja hintojen, perusteella televiestintää koskevissa luvuissa raportoidaan jäsenvaltioiden edistymisestä gigabittiyhteiskunnan kehittämisessä, mukaan lukien siirtyminen 5G-verkkoihin, sekä markkinoiden ja sääntelyn pääkehityksestä, mukaan lukien taajuuksien jakaminen ja säännelty käyttöoikeus. Ne eivät ole tyhjentäviä, vaan ne kattavat useimmat markkinoiden ja loppukäyttäjien edut, kuten kuluttajansuojan, verkon neutraaliuden, verkkovierailut, hätäviestinnän ja yleispalvelun. 

Televiestintää koskevissa luvuissa yhdistetään digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) kvantitatiivinen näyttö maakohtaiseen sääntelykehitykseen. Ne seuraavat kunkin jäsenvaltion televiestintämarkkinoiden kehitystä ja tarjoavat merkittävän palauteyhteyden.

 

Tarkastellaan vuoden 2020 televiestintää koskevien lukujen havaintoja

 

Arkistoasiakirjat edellisiltä vuosilta:

Aiemmin televiestintää koskevat luvut olivat saatavilla osana Euroopan digitaalista edistymistä koskevan raportin (EDPR) maakohtaisia profiileja liitteenä.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021

Komissio julkaisi vuoden 2021 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulokset. Indeksissä seurataan digitalisaatiota EU:n jäsenvaltioissa keskeisillä aloilla.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) tehtiin vuosina 2014–2022 yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurattiin EU-maiden edistymistä.

Katso myös

Maiden suoriutuminen digitoinnista

Vuoden 2023 digitaalista vuosikymmentä koskevissa maaraporteissa esitetään, miten kukin jäsenvaltio toimii digitaalisen vuosikymmenen pääkohtien osalta: Digitaaliset taidot, digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitalisointi ja julkisten palvelujen digitalisointi.