Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tietoliikenne digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä

Komissio seuraa televiestintämarkkinoiden kehitystä kussakin EU-maassa ja raportoi sijoituksista, sääntelystä ja markkinoista.

    ”MINÄ”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Kertomuksen tärkeimpien liitettävyysindikaattoreiden, kuten verkon kattavuuden, laajakaistan käyttöönoton ja hintojen, perusteella televiestintää käsittelevissä luvuissa raportoidaan jäsenvaltioiden edistymisestä kohti gigabittiyhteiskuntaa, mukaan lukien siirtyminen 5G-verkkoihin, sekä tärkeimmistä markkinoiden ja sääntelyn kehityksestä, mukaan lukien taajuuksien myöntäminen ja säännelty käyttöoikeus. Ne eivät suinkaan ole tyhjentäviä, vaan ne kattavat useimmat markkinoiden ja loppukäyttäjien edun alat, kuten kuluttajansuojan, verkon neutraaliuden, verkkovierailut, hätäviestinnän ja yleispalvelun. 

Televiestintää koskevissa luvuissa yhdistetään digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) kvantitatiivinen näyttö maakohtaiseen sääntelykehitykseen. Ne seuraavat kunkin jäsenvaltion televiestintämarkkinoiden kehitystä ja tarjoavat tärkeän palauteyhteyden.

 

Tarkastellaan televiestintää koskevien lukujen vuoden 2020 tuloksia.

 

Arkistoasiakirjat edellisiltä vuosilta:

Aiemmin televiestintää koskevat luvut olivat saatavilla osana Euroopan digitaalista edistymistä koskevaa raporttia (EDPR) liitteenä.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021

Komissio julkaisi vuoden 2021 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulokset. Indeksissä seurataan digitalisaatiota EU:n jäsenvaltioissa keskeisillä aloilla.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) esitetään yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurataan EU-maiden edistymistä.

Katso myös