Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internetin ja verkkotoiminnan käyttö digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä

Komissio mittaa Internetiä käyttävien ihmisten määrää kaikkialla EU:ssa ja sitä, mihin toimiin he käyttävät sitä.

    DESI 2020 – Internet-palvelujen käyttöä koskevat luvut eri jäsenvaltioissa

Euroopan komissio on seurannut jäsenvaltioiden digitaalista edistymistä digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) raporttien avulla vuodesta 2014. Vuodesta 2023 alkaen ja vuoteen 2030 ulottuvan digitaalista vuosikymmentä koskevan toimintapoliittisen ohjelman mukaisesti DESI-indeksi on nyt sisällytetty digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevaan kertomukseen, ja sitä käytetään seuraamaan edistymistä digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksiraportti 2020 – Internet-palvelujen käyttö

Internetin käyttö lisääntyi edelleen vuositasolla, sillä 85 prosenttia eurooppalaisista surffaa internetissä vähintään kerran viikossa (75 prosenttia vuonna 2014). Tässä luokassa luvut vaihtelevat Bulgarian 67 prosentista Tanskan 95 prosenttiin. Videopuhelujen käyttö on kasvanut eniten, 49 prosentista internetin käyttäjistä vuonna 2018 60 prosenttiin vuonna 2019. Internet-pankkitoiminta ja ostokset ovat myös suositumpia, ja niitä käyttää 66 prosenttia internetin käyttäjistä ja 71 prosenttia Internetin käyttäjistä. Sen sijaan vain 11 prosenttia eurooppalaisista suoritti verkkokurssin vuonna 2019.

 

Lataa (.pdf) raportti: Desi 2020 – Internet-palvelujen käyttö

Lataa (.pdf) raportti: Desi 2020 – Kyberturvallisuus

 

Arkistoasiakirjat

Asiakirjat 2019

Asiakirjat 2018

Asiakirjat 2017

Asiakirjat 2016

Asiakirjat 2015

Asiakirjat 2014

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2021

Komissio julkaisi vuoden 2021 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulokset. Indeksissä seurataan digitalisaatiota EU:n jäsenvaltioissa keskeisillä aloilla.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) tehtiin vuosina 2014–2022 yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurattiin EU-maiden edistymistä.

Katso myös

Maiden suoriutuminen digitoinnista

Vuoden 2023 digitaalista vuosikymmentä koskevissa maaraporteissa esitetään, miten kukin jäsenvaltio toimii digitaalisen vuosikymmenen pääkohtien osalta: Digitaaliset taidot, digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitalisointi ja julkisten palvelujen digitalisointi.