Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

    älypuhelimen sydämen terveyden seuranta

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Euroopan komissio julkaisi tiedonannon terveydenhuollon ja hoidon digitalisaatiosta. Tiedonannon tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa terveempi yhteiskunta. 

Kolme painopistettä

Terveyden ja hoidon digitalisaatiota koskevassa tiedonannossa yksilöidään kolme painopistettä:

  1. kansalaisten turvallinen pääsy terveystietoihinsa, myös rajojen yli, jotta kansalaiset voivat tutustua terveystietoihinsa kaikkialla;
  2. henkilökohtainen lääketiede yhteisen eurooppalaisen datainfrastruktuurin avulla, jotta tutkijat ja muut ammattilaiset voivat yhdistää resursseja (data, asiantuntemus, tietojenkäsittely- ja tallennuskapasiteetti) eri puolilla EU:ta;
  3. kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen käyttäjien palautteen ja henkilökeskeisen hoidon digitaalisilla välineillä, joissa käytetään digitaalisia välineitä, joiden avulla ihmiset voivat huolehtia terveydestään, edistää ennaltaehkäisyä ja mahdollistaa palautteen ja vuorovaikutuksen käyttäjien ja terveydenhuollon tarjoajien välillä.

Lisäksi tiedonannossa esitetään konkreettisia toimia siitä, miten kukin painopiste voidaan saavuttaa.

Mielipiteelläsi on merkitystä 

Vuonna 2017 järjestettiin julkinen kuuleminen terveydenhuollon ja hoidon muutoksesta. Se keräsi näkemyksiä sellaisten poliittisten toimien laajuudesta, joita on toteutettava ihmisten terveyden ja hoidon parantamiseksi. Kuulemiseen saatiin lähes 1500 vastausta, joista yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, että kansalaisten olisi voitava hallinnoida omia tietojaan. Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että terveystietojen jakaminen voi olla hyödyllistä, ja noin 60 prosenttia vastaajista sanoi, ettei heillä ole pääsyä digitaalisiin terveyspalveluihin. Yksityiskohtainen yhteenveto kuulemisen tuloksista on saatavilla.

Miksi digitaalinen?

Terveydenhuollon ja terveydenhuollon muutos digitaalisessa Euroopassa hyödyttää ihmisiä, terveydenhuoltojärjestelmiä ja taloutta. Digitaaliteknologiat, kuten 5G-matkaviestintä, tekoäly ja supertietokoneet, tarjoavat uusia mahdollisuuksia muuttaa tapaa, jolla vastaanotamme ja tarjoamme terveys- ja hoitopalveluja. Ne mahdollistavat innovatiiviset lähestymistavat itsenäiseen elämään ja integroituun terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon.

Terveysdata ja kehittynyt data-analytiikka voivat auttaa nopeuttamaan tieteellistä tutkimusta, personoimaan lääketiedettä ja tarjoamaan sairauksien varhaista diagnosointia ja paljon muuta

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää kehotukset investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmiin liittyvät uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnoille ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen budjetti on yli 176 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaaliset julkiset palvelut ja ympäristöt

Komissio käyttää digitaaliteknologiaa parantaakseen julkisia palveluja ja kehittääkseen älykkäitä kaupunkeja.

Syventävää tietoa

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalaisella syöpäkuvantamisaloitteella vapautetaan kuvantamisen ja tekoälyn voima syöpäpotilaiden, -lääkäreiden ja -tutkijoiden hyödyksi.

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.

Katso myös

Älykkäät kaupungit ja yhteisöt

Euroopan komissio tekee yhteistyötä älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen kanssa vastatakseen paikallisiin haasteisiin, tarjotakseen parempia palveluja kansalaisille ja saavuttaakseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että verkkotoimintamme on turvallista kaikkialla EU:ssa.

Sähköiset allekirjoitukset

Sähköistä allekirjoitusta koskevalla direktiivillä luotiin Euroopan tason oikeudelliset puitteet sähköisiä allekirjoituksia ja varmennepalveluja varten.

Sähköinen tunnistaminen

Sähköinen tunnistaminen (eID) on yksi välineistä, joilla varmistetaan turvallinen pääsy verkkopalveluihin ja tehdään sähköisistä maksutapahtumista turvallisempia.