Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n lohkoketjujen seurantakeskus ja foorumi

EU:n lohkoketjun seurantakeskus ja foorumi helpottavat vuoropuhelua päättäjien, ajatusjohtajien ja lohkoketjuyhteisön välillä.

    Blockchainin observatorion logo

Vuoropuhelun ja tietämyksen edistäminen

EU:n lohkoketjun seurantakeskuksen ja foorumin tavoitteena on luoda yhteisö, jossa keskustellaan ja tuodaan esiin lohkoketjuteknologian keskeisiä kehityskulkuja ja vahvistetaan kumppanuuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella. Se on sitoutunut lisäämään ymmärrystä lohkoketjuteknologiasta, sen sovelluksista ja laajemmista taloudellisista ekosysteemeistä, joissa sillä voi olla tärkeä rooli.

Lohkoketjujen seurantakeskuksen ja foorumin tehtävänä on muun muassa 

  • kartoitetaan keskeisiä aloitteita Euroopassa ja sen ulkopuolella;
  • seurata kehitystä, analysoida suuntauksia ja käsitellä esiin nousevia kysymyksiä;
  • toimia lohkoketjua käsittelevänä maailmanlaajuisena osaamiskeskuksena;
  • luodaan houkutteleva ja avoin foorumi asiantuntijatietojen ja -lausuntojen jakamiseksi;
  • edistetään eurooppalaisia toimijoita ja samalla edistetään sitoutumista maailmanlaajuiseen lohkoketjuyhteisöön;
  • tarjoavat Euroopalle merkittävän viestintämahdollisuuden esittää visionsa ja tavoitteensa kansainvälisellä näyttämöllä;
  • innostaa erityisiin käyttötapauksiin perustuvia yhteisiä toimia;
  • antaa suosituksia EU:n roolista lohkoketjujen innovoinnin ja hyväksymisen nopeuttamisessa.

Miten saada lisää tietoa ja osallistua

Observatorio on vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa useilla eri tavoilla, kuten työpajojen, interaktiivisen lohkoketjukartan, työryhmien, raporttien ja verkkofoorumin kautta.

Viimeisimmät uutiset

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Blockchain-strategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

Katso myös

Ilmastotoimien lohkoketju

Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään lohkoketjuteknologioiden innovaatioita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Blockchain-standardit

Euroopan komissio toimii aktiivisesti lohkoketjustandardiyhteisössä ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus (European Blockchain Partnership, EBP) on aloite lohkoketjua koskevan EU:n strategian kehittämiseksi ja lohkoketjuinfrastruktuurin rakentamiseksi julkisille palveluille.