Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kansainväliset suhteet

Euroopan unioni tekee maailmanlaajuista yhteistyötä eri maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa varmistaakseen, että elämänlaatu paranee kaikkialla teknologisen kehityksen myötä.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet tuo maailman ihmisten olohuoneisiin, toimistoihin ja kouluihin. Globaali maailma tulee ulottuvillemme pitkiä elokuvaluetteloita tarjoavien verkkosivustojen sekä verkossa saatavilla olevien toimisto- ja opetusvälineiden kautta. Näiden verkkovälineiden avulla ihmiset eri puolilta maailmaa voivat työskennellä saman hankkeen parissa.

Kun kaikki toimii hyvin, ei välttämättä tule huomanneeksi, kuinka paljon työtä älypuhelimien tai tietokonenäyttöjen kulisseissa tehdään. Pinnan alle kätkeytyvä koneisto, joka toimii sen eteen, että internet olisi turvallinen ihmisille ja yrityksille, tulee tietoisuuteemme vasta silloin, kun verkkosisältöä ei voi käyttää tai kun lapsi pääsee käsiksi sisältöön, joka ei sovellu hänen ikäisilleen. Tämä koneisto ei toimi ainoastaan Euroopassa vaan myös muualla maailmassa.

Euroopalla on paljon annettavaa parempien yhteiskuntien ja talouksien rakentamiselle kaikkialla maailmassa. Euroopan unioni tekee jo nyt yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa muun muassa kauppaa, turvallisuutta ja oikeusvaltiota koskevissa kysymyksissä, eikä digitaalialan pitäisi muodostaa poikkeusta tähän. Internetin olisi oltava vapaa ja turvallinen. Verkossa ei saisi olla kaupan esteitä, eikä terroristisella sisällöllä saisi olla sijaa siellä.

EU:n tavoite digitaaliselle vuosikymmenelle on saada digimaailma toimimaan kaikkien hyödyksi. Digitaalipolitiikkaa koskevassa EU:n työssä keskitytään moniin maantieteellisiin alueisiin, kuten EU:n naapurimaihin, Afrikan ja Välimeren alueen kehitysmaihin sekä Yhdysvaltojen ja Japanin kaltaisiin teollisuusmaihin. Se näyttää suuntaa digitaalisen kaupankäynnin ja datan jakamisen kaltaisilla politiikanaloilla ja kannustaa globaaleja yrityksiä toimimaan vastuullisesti verkossa.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä EU:n digitaalisesta työstä eri puolilla maailmaa:

  • internetin hallintofoorumin tukeminen, jotta internet pysyy vapaana, avoimena ja turvallisena
  • kumppanuus Länsi-Balkanin maiden kanssa verkkovierailumaksujen pienentämiseksi
  • yhteenliitettävyyden parantaminen muiden maanosien kanssa, esimerkiksi Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välisen uuden digitaalisen tiedonsiirtoväylästön sekä Intian kanssa solmitun yhteenliitettävyyskumppanuuden avulla
  • kauppa- ja teollisuusneuvoston johtaminen yhdessä Yhdysvaltojen kanssa
  • EU4Digital-ohjelman käyttöönotto
  • internetin käytön estäminen terroristisen sisällön levittämiseen, painostamiseen tai sosiaaliseen valvontaan
  • digitaalialan asiantuntijoiden verkoston luominen kolmansissa maissa sijaitseviin EU:n edustustoihin
  • globaalien kumppaneiden kanssa käytävien TVT- ja digitaalialan vuoropuhelujen isännöiminen.

 

Latest News

Aiheeseen liittyvää

Syventävää tietoa

Ulkopolitiikka

Koska yhä useammat maat ovat saaneet innoituksensa eurooppalaisesta digitaalisesta mallista, eurooppalaisilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa ja luoda kansalaisille enemmän työpaikkoja.