Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n sisäiset ehdotuspyynnöt: muihin EU-maihin soittamisesta perittävät alhaiset ja rajoitetut maksut

Eurooppalaiset maksavat alhaisempia ja rajoitettuja maksuja EU:n sisäisistä puheluista tai puheluista muihin EU-maihin.

    EU:n sisäiset puhelut. Ulkomaanpuhelujen hinnat EU:n sisällä rajoittivat 19 senttiä (+alv) ja tekstiviestit 6 senttiin (+alv).

© European Commission

EU:n sisäisen kansainvälisen viestinnän hinnat ovat rajoitettuja, ja puhelut yhdestä EU-maasta lankaverkossa tai matkaviestinnässä toiseen EU-maahan maksavat enintään 0,19 euroa minuutilta (+ alv) ja 0,06 euroa tekstiviestiltä (+ alv).

EU:n sisäiset viestintäkatokset

EU:n sisäisiä viestintäkattoja sovelletaan 15. toukokuuta 2019 alkaen. Tämä tarkoittaa, että säännellystä EU:n sisäisestä viestinnästä kuluttajalta perittävä vähittäismyyntihinta saa olla enintään 0,19 euroa (+ alv) minuutilta puhelujen osalta ja 0,06 euroa (+ alv) tekstiviestiä kohti.

Asetuksella, jolla otetaan käyttöön EU:n sisäiset ylärajat, varmistetaan, että nämä säännöt eivät vääristä kilpailua, innovointia ja investointeja. Tämä tarkoittaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa myöntää poikkeuksen EU:n sisäisen viestinnän hintasääntelystä. Poikkeus on tarkoitettu poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joissa hintakattojen soveltaminen vaikuttaisi merkittävästi palveluntarjoajan kykyyn pitää voimassa kotimaan viestinnän hinnat.

Ylärajaa sovelletaan puheluihin ja tekstiviestien lähettämiseen yhdestä EU:n jäsenvaltiosta muihin EU:n jäsenvaltioihin sekä Islantiin, Liechtensteiniin ja Norjaan. Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista peräisin olevien puhelujen ja tekstiviestien osalta sääntöjä sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona ne on sisällytetty ETA-sopimukseen.

EU:n sisäinen viestintä aiemmin

Uusilla säännöillä varmistetaan, että kuluttajia suojellaan EU:n sisäisen viestinnän kohtuuttomilta hinnoilta. Aiemmin näiden ulkomailla soitettavien palvelujen hinnat joissakin jäsenvaltioissa ylittivät suurelta osin kotimaanpuhelujen hinnat, ja EU-maiden välillä oli merkittäviä hintaeroja.

Ennen kuin EU:n sisäiselle viestinnälle asetettiin yläraja, kiinteän tai matkaviestinverkon EU:n sisäisen puhelun keskimääräinen standardihinta oli yleensä kolme kertaa korkeampi kuin kotimaan puhelun vakiohinta. EU:n sisäisen tekstiviestin vakiohinta oli yli kaksi kertaa niin kallis kuin kotimaan hinta. Joissakin tapauksissa EU:n sisäisen puhelun vakiohinta oli jopa kymmenen kertaa korkeampi kuin kotimaanpuhelujen vakiohinta.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio esittää uusia aloitteita tulevaisuuden digitaali-infrastruktuureja varten

Komissio esitti tänään joukon mahdollisia toimia, joilla edistetään digitaalisten infrastruktuurien innovointia, turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky riippuu näistä kehittyneistä digitaaliverkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajalle levinneet yhteydet ovat olennaisen tärkeitä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät huomisen maailmaan: etälääketiede, automatisoitu ajaminen, rakennusten ennakoiva kunnossapito tai täsmäviljely.

PRESS RELEASE |
EU investoi 216 miljoonaa euroa puolijohteiden tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen

Puolijohde-yhteisyritys ilmoitti tänään käynnistävänsä 216 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla tuetaan puolijohde-, mikroelektroniikka- ja fotoniikka-alan tutkimus- ja innovointialoitteita. Tämä ilmoitus on jatkoa marraskuussa 2023 julkistetulle innovatiivisia pilottituotantolinjoja koskevalle ensimmäiselle ehdotuspyynnölle, jolla varmistettiin 1,67 miljardin euron EU-rahoitus.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yhteydet

EU:n tavoitteena on, että Eurooppa on verkottunein maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Katso myös

Avaa Internet

EU:n säännöissä vahvistetaan avoimen Internet-yhteyden periaate: Internet-liikennettä on kohdeltava syrjimättä, estämättä, kaventamatta tai priorisoimatta.

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Connectivity Toolbox -työkalupakki

Liitettävyystyökalupakki tarjoaa ohjeita kuitu- ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. Nämä verkostot tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Radiotaajuus: langattoman viestinnän perusta

Julkisten tai yksityisten verkkojen kautta tapahtuvassa langattomassa viestinnässä käytetään radiotaajuuksia eli useita radioaaltoja tietojen toimittamiseen. Tällainen viestintä voi olla ihmisten, ihmisten ja koneiden tai järjestelmien välillä (”asiat” yleisemmin) tai asioiden...

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitalisaatiota.

112: EU:n hätänumero

Tarvitsetko apua? 112 on elämää pelastava numerosi! 112 on maksuton eurooppalainen hätänumero, joka on saatavilla kaikkialla.

Verkkovierailut: yhteys missä tahansa EU:n alueella ilman lisämaksua

Kun matkustat EU:n alueella, voit käyttää puhelintasi soittamaan, lähettämään ja käyttämään tietoja samalla tavalla kuin kotimaassasi. Ulkomailla EU:n alueella käyttämäsi puhelujen, tekstiviestien ja tietojen pöytäkirjat veloitetaan samalla tavalla kuin kotimaassa.

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista on käytettävissä nopeiden internetyhteyksien tarjoamiseksi kaikissa EU-maissa.

Laajakaistan käyttöönoton tukeminen

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankejohtajia ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.