Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kieliteknologiat ja monikielisyys

EU tukee kieliteknologian tutkimusta, innovointia ja käyttöönottoa kieliesteiden poistamiseksi säilyttäen ja edistämällä monikielisyyttä.

    Henkilö seisoo tablet-näytön edessä, joka on täynnä digitaalisia kuvakkeita, jotka edustavat liikkuvuutta

© iStock by Getty Images -804087480 Mikko Lemola

Miten voimme tuoda verkkosisältöä kaikille riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja mitä kieltä he puhuvat? Miten paikalliset, alueelliset ja kansalliset julkishallinnot kaikkialla voivat tarjota lomakkeita ja olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa useilla kielillä? Miten pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat päästä nopeasti kansallisille markkinoille ja hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoista?

Selkeä vastaus on kieliteknologioiden kautta: meidän on opetettava tietokoneita ymmärtämään ja käsittelemään kirjoitettua ja puhuttua ihmisen kieltä, rakentamaan tarkoituksenmukaisia sovelluksia ja ottamaan ne käyttöön laajasti.

Kieliteknologiat menevät paljon pidemmälle kuin konekäännös. Ne tarjoavat sovelluksia tekstin analysointiin, kuten nimentunnistus ja anonymisointi, dialogijärjestelmät, hakukoneet, automaattinen tekstin yhteenveto, puheesta tekstiin ja paljon muuta. Kieliteknologioita voidaan kehittää ja räätälöidä mihin tahansa erityiseen tilanteeseen, jossa ihmisen kieltä käsitellään.

Kielellisten esteiden poistaminen digitaalialalla edellyttää EU:n toimia eri tasoilla:

  • Horisontti Eurooppa -ohjelmalla edistetään tutkimusta ja innovointia tukemalla monialaista kieliteknologiaa.
  • digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa kannustetaan Euroopan julkista ja yksityistä sektoria ottamaan käyttöön kieliteknologiaa.

Euroopan komissio on kehittänyt useita peruskielityökaluja. Ne on luotu uusimpien tekoälyteknologioiden avulla, ja ne on koulutettu suurista tietomääristä, joita on saatavilla sekä yrityksen sisällä että kerätty EU:n laajuisella kieliresurssien keräämistoimilla.

Lisäksi eurooppalaiset kieliteknologiapalvelujen tarjoajat tarjoavat erinomaisia räätälöityjä ratkaisuja tietyille aloille ja alueille.

Jos me eurooppalaiset yhdistämme voimamme ja vahvistamme ponnistelujamme, annamme itsellemme mahdollisuuden toteuttaa erinomaisia ratkaisuja sekä julkisesti että yksityisesti ja palvella siten eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja viime kädessä kansalaisia. Näin toimimalla osallistumme myös EU:n politiikkaan ja tuemme digitaalista vuosikymmentä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Kieliteknologiat

Language Technologies, joka tunnetaan myös nimellä Natural Language Processing (NLP), tekee Euroopan digitaalisesta vuosikymmenestä kaikkien ulottuvilla.

Muu

Digitaalinen osallisuus

Digitaalisella osallisuudella tarkoitetaan EU:n laajuista pyrkimystä varmistaa, että kaikki voivat...

Data

Dataa on kaikkialla, ja sen määrä kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Komissio on kehittänyt...