Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediatoimet

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista useiden EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta.

    Henkilö, joka lukee uutisia tabletilla ja edustaa uutisraportointia ja multimediaa eri puolilla Eurooppaa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Multimediatoimet vastaavat vuotuista talousarviota, jonka EU jakaa tiedotusvälineille, joten ne tarjoavat kansalaisille riippumatonta tietoa eurooppalaisista aiheista. Tämä on välttämätöntä, koska EU:n tason päätökset vaikuttavat ihmisten elämään, mutta ne ovat monimutkaisia ja tiedotusvälineiden usein liian vähän raportoimia. Multimediatoimet auttavat näin varmistamaan, että tiedotusvälineet toimivat eurooppalaisen demokratian valvojana. Sen varmistamiseksi, että valitut tiedotusvälineet voivat tehokkaasti pitää poliitikot tai yritykset vastuullisina, EU:lla ei ole sananvaltaa näiden tiedotusvälineiden julkaisuissa: niiden riippumattomuus on taattu sopimuksellisesti.

Tällä hetkellä tukea myönnetään seuraavantyyppisille toimille:

  1. TV-kanava Euronews
  2. EU-asioiden kattavuus radioverkon kautta
  3. EU-asioita koskevien datavetoisten uutisten tuottaminen ja levittäminen
  4. Uutisten tuottaminen EU-asioista ja niiden levittäminen mediakeskuksissa

Multimediatoimia koskevassa vuoden 2023 rahoituspäätöksessä osoitetaan 20,6 miljoonaa euroa tämän vuoden toimien tukemiseen.

TV-kanava Euronews

Euronews on riippumaton uutiskanava, joka tuottaa tietoa vuodesta 1993. Sen tarjontaan sisältyy sisältöä 12 kielellä, joista kahdeksan EU:n virallista kieltä: Englanti, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, portugali ja espanja. Euronews on saatavilla noin 400 miljoonassa kotitaloudessa maailmanlaajuisesti televisiossa, ja sitä kuluttaa päivittäin 6,8 miljoonaa ihmistä (IPSOS). Se rekisteröi kuukausittain keskimäärin 28,4 miljoonaa ainutlaatuista kävijää digitaalisilla alustoillaan.

Euroopan komissio ja Euronews ovat vuosienmittaan allekirjoittaneet kumppanuuspuitesopimuksia. Viimeinen kalastuskumppanuussopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 2021, ja sen voimassaoloaika oli kolme vuotta. Kumppanuudet toteutetaan erityisillä vuotuisilla avustussopimuksilla, joita seurataan ulkoisten tarkastusten ja arviointien avulla.

Euroopan komissio rahoittaa tällä hetkellä eurooppalaisten ohjelmien tuotantoa ja lähettämistä, kirjeenvaihtajien verkostoa ja useita kielipalveluja (Unkari, kreikka, portugali ja arabia). EU tukee myös Farsi-palvelun ja temaattisten televisiolehtien tuotantoa ja lähettämistä muiden budjettikohtien kautta.

EU-asioiden kattavuus radioverkon kautta 

PeräkkäistenEurobarometri-tutkimustenmukaan radio on edelleen Euroopan luotettavin media ja tärkeä sisällön lähde. Samaan aikaan useimmat radioasemat toimivat yhdellä kielellä, mikä tekee haasteeksi rajat ylittävien näkökulmien kattamisen. Komissio julkaisi vuoden 2022 rahoituspäätöksen mukaisesti ehdotuspyynnönEU-asioiden radiosisällön tukemiseksi. Tämän ehdotuspyynnön jälkeen Euranet Plus-radioverkon kanssa allekirjoitettiin 4,4 miljoonan euron suuruinen kaksivuotinen avustussopimus,joka kattaa vuodet 2023 ja 2024.

Tämän sopimuksenmukaan jokaisen Euranet Plus -verkkoon kuuluvan radioaseman on tuotettava ja lähetettävä vähintään 10 minuuttia viikossa. Jäsenet laativat raportteja, keskusteluesityksiä ja haastatteluja, joissa kerrotaan EU-asioista kuulijoilleen useista näkökulmista. Euranet Plus kokoaa tällä hetkellä 15 radioasemaa 15 jäsenvaltiosta. Nämä jäsenet tavoittavat päivittäin noin 11 miljoonaa kuuntelijaa, joista Euranet Plus odottaa tavoittavansa vähintään 1,7 miljoonaa kuuntelijaa viikossa. Verkostolla on Brysselissä keskustoimisto, joka auttaa radioasemia journalistisessa työssä, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tuottaa monikielisiä podcasteja.

Datavetoisia uutisia EU-asioista

Yhänopeamman uutiskulutuksen ja tiedotusvälineiden lähentymisen aikana uudet tuotantomuodot (kuten datajournalismi) ovat saamassa maaperää eri kanavissa. Komissio tukee datavetoisten uutisten tuottamista ja jakelua EU-asioista yli rajojen.

Vuoden 2022 rahoituspäätöksen mukaisestivuonna 2022 julkaistiin ehdotuspyyntökahden mediakonsortion tukemiseksi. Voittajahankkeet, European Data News Hub ja European Data Journalism Network (EDJNet), kestävät kevääseen 2025 asti. EU:n yhteisrahoituksen kokonaismäärä on 700.000 euroa hanketta kohti kahden vuoden aikana. Lisätietoa hankkeista.

Uutisten tuottaminen ja levittäminen mediakeskuksissa

Komissio on vuodesta 2020 lähtien kehottanut hakijoita esittämään uusia ideoita ammatillisen uutissisällön ja ei-fiktiivisen ohjelmoinnin kuratoinnin, tuotannon ja levityksen lisäämiseksi eurooppalaisten avointen ja digitaalisten media-alustojen ja tuotantokeskusten kautta.

Vuonna 2021 avoimen ehdotuspyynnön perusteellamyönnettiin tukea 1,76 miljoonan euron arvosta 16 uutistoimiston yhteenliittymälle, jota koordinoi Saksan lehdistövirasto. Kumppanit perustivat ”European Newsroom”-tilan, jossa kirjeenvaihtajat voivat työskennellä ja kouluttaa yhdessä Brysselissä EU-asioita koskevien uutisten tuottamiseksi ja levittämiseksi. EU:n yhteisrahoitus kattaa kaksi vuotta (2022–2023).

Komissio käynnistää vuonna 2023 uuden 8 miljoonan euron ehdotuspyynnön ”Eurooppalaiset mediakeskittymät”, joka seuraa tätä toimea.

 

Tämä toimi on osa News Initiative -aloitetta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni pitää tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian pilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Katso myös

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

EU:n tuki media-alalle