Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediatoiminnot

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan EU-asioita koskevaa uutisraportointia yleiseurooppalaiselta kannalta.

    Henkilö, joka lukee uutisia tabletilla, edustaa uutisraportointia ja multimediaa eri puolilla Eurooppaa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

EU pyrkii ”monimediatoimillaan” tarjoamaan kansalaisille riippumatonta tietoa eurooppalaisista aiheista, jotka eivät liity paikallisiin ja kansallisiin näkökohtiin, mikä vahvistaa Euroopan demokraattisia periaatteita. Tästä otsakkeesta rahoitetut tiedotusvälineet säilyttävät toimituksellisen riippumattomuuden, joka taataan toimituksellisessa riippumattomuuden peruskirjassa kaikissa avustuksissa.

Tällä hetkellä seuraavantyyppiset toimet saavat tukea:

  1. TV-kanava Euronews
  2. EU-asioiden kattavuus radioverkon kautta
  3. datavetoiset uutiset EU-asioista
  4. monikielistä sisältöä eurooppalaisilla alustoilla

TV-kanava Euronews

Euronews on riippumaton uutiskanava, joka tuottaa tietoa vuodesta 1993. Sen tarjous sisältää sisältöä 12 kielellä, joista kahdeksalla EU:n virallisella kielellä: Englanti, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, portugali ja espanja. Euronews on saatavilla noin 400 miljoonaa kotitaloutta maailmanlaajuisesti televisiossa. Se rekisteröi kuukausittain keskimäärin 25,5 miljoonaa ainutlaatuista kävijää digitaalisilla alustoillaan.

Vuosien mittaan Euroopan komissio ja Euronews ovat allekirjoittaneet peräkkäisiä puitekumppanuussopimuksia. Viimeinen kalastuskumppanuussopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 2021, ja sen kesto oli kolme vuotta. Kumppanuudet toteutetaan erityisillä vuotuisilla avustussopimuksilla, joita seurataan ulkoisten tarkastusten ja arviointien avulla.

Euroopan komissio rahoittaa tällä hetkellä eurooppalaisten ohjelmien tuotantoa ja lähettämistä, yhteyshenkilöiden verkostoa ja useita kielipalveluja (unkari, kreikka, portugali ja arabia). EU tukee myös Farsi-palvelun ja aihekohtaisten tv-lehtien tuotantoa ja lähettämistä muiden budjettikohtien kautta.

Multimediatoimia koskevassa vuoden 2022 rahoituspäätöksessä osoitetaan 14,6 miljoonaa euroa nykyisen kalastuskumppanuussopimuksen mukaisten toimien tukemiseen.

EU-asioiden kattavuus radioverkon kautta 

Peräkkäisten Eurobarometri- tutkimusten mukaan radio on edelleen Euroopan luotetuin media ja tärkeä sisältölähde. Samaan aikaan useimmat radioasemat toimivat yhdellä kielellä, joten rajat ylittävien näkökulmien kattaminen on haasteellista. Komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ehdotuspyynnön EU-asioita koskevan radiosisällön tukemiseksi. Tämän ehdotuspyynnön jälkeen Euranet Plus -radioverkon kanssa allekirjoitettiin 2,2 miljoonan euron avustussopimus, joka kattaa vuoden 2022.

Sopimuksen mukaan jokaisen Euranet Plus -verkkoon kuuluvan radioaseman on tuotettava ja lähetettävä vähintään 10 minuuttia viikossa. Jäsenet laativat raportteja, keskusteluesityksiä ja haastatteluja, joissa kerrotaan EU-asioista kuulijoille useiden näkökulmien kautta. Euranet Plus kokoaa tällä hetkellä 13 radioasemaa 13 jäsenvaltiosta. Nämä jäsenet tavoittaa noin 9 miljoonaa päivittäin kuuntelijaa, joista Euranet Plus odottaa tavoittaa vähintään 1,1 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Verkostolla on Brysselissä keskustoimisto, joka auttaa radioasemia journalistisessa työssään, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja tuottaa monikielisiä podcasteja.

Vuoden 2022 rahoituspäätöksessä multimediatoimista osoitetaan 4,4 miljoonaa euroa uuteen ehdotuspyyntöön vuonna 2022 radioverkon tukemiseksi kahden vuoden aikana (2023–2024).

Datavetoiset uutiset EU-asioista

Yhä nopeamman uutiskulutuksen ja tiedotusvälineiden lisääntyvän lähentymisen aikana uudet tuotantomuodot (kuten datajournalismi) ovat yleistymässä eri kanavissa. Komissio tukee EU-asioita koskevien tietopohjaisten uutisten tuottamista ja jakelua rajojen yli. Vuonna 2020 julkaistun ehdotuspyynnön johdosta komissio tukee tällä hetkellä kahta mediakonsortiota. Hankkeet, European Data News Hub ja European Data Journalism Network (EDJNet), jatkuvat vuoteen 2023 asti. EU:n yhteisrahoituksen kokonaismäärä on 700 000 euroa hanketta kohti. Lisätietoa hankkeista.

Vuoden 2022 rahoituspäätöksessä multimediatoimista osoitetaan 1,4 miljoonaa euroa uuteen ehdotuspyyntöön vuonna 2022 datavetoisten uutisten tukemiseen kahden vuoden aikana (2023–2024).

Monikielistä sisältöä eurooppalaisilla alustoilla

Komissio on vuodesta 2020 lähtien kehottanut hakijoita esittämään uusia ideoita ammatillisen uutissisällön ja ei-fiktio-ohjelmien kuratoinnin, tuottamisen ja levittämisen lisäämiseksi eurooppalaisten avoimen ja digitaalisen median alustojen ja tuotantokeskusten kautta.

Avoimen ehdotuspyynnön perusteella vuonna 2021 myönnettiin 1,76 miljoonan euron tuki 16 uutistoimiston yhteenliittymälle, jota koordinoi Saksan lehdistövirasto. Kumppanit perustivat ”European Newsroomin”, joka tarjoaa kirjeenvaihtajille mahdollisuuden työskennellä ja kouluttaa yhdessä Brysselissä EU-asioita koskevien uutisten tuottamiseksi ja levittämiseksi. EU:n yhteisrahoitus kattaa kaksi vuotta (2022–2023).

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni pitää tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian pilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Katso myös

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Tutkitaan EU:n tukea media-alalle