Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediatoiminnot

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista EU:n näkökulmasta.

    Henkilö, joka lukee uutisia tabletilla ja edustaa uutisraportointia ja multimediaa eri puolilla Eurooppaa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Multimediatoimet vastaavat vuotuista talousarviota, jonka EU jakaa tiedotusvälineille varmistaakseen, että kansalaiset saavat riippumatonta tietoa eurooppalaisista aiheista. Tämä on välttämätöntä, koska EU:n tason päätökset vaikuttavat ihmisten elämään, mutta ne ovat monimutkaisia ja tiedotusvälineiden usein liian vähän raportoimia. Multimediatoimet auttavat näin varmistamaan,että kansalaiset ovat tietoisiaEU:n toimielinten tekemistä päätöksistä ja muista niihin vaikuttavista aiheistaEuroopan tasolla. Hänen tukemiensa tiedotusvälineiden riippumattomuus on taattu sopimuksellisesti, jotta ne voivat toimia ilman häiriöitä.

Komissio julkaisee vuotuiset rahoituspäätökset, jotka muodostavat multimediatoimien täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen työohjelman.

Tällä hetkellä tukea myönnetään seuraavantyyppisille toimille:

  1. Yleiseurooppalainen audiovisuaalinen raportointi
  2. EU:n ääniraportointi
  3. EU:n digitaalinen raportointi
  4. Uutisten tuottaminen EU-asioista ja niiden levittäminen mediakeskuksissa

Multimediatoimia koskevassa vuoden 2024 rahoituspäätöksessä osoitetaan 20,7 miljoonaa euroa tämän vuoden toimien tukemiseen.

Yleiseurooppalainen audiovisuaalinen raportointi

Tällä toimella pyritään lisäämään mahdollisimman monella kielellä toimivien yleiseurooppalaisten tiedotusvälineiden ja EU:n jäsenvaltioiden riippumattoman audiovisuaalisen raportoinnin määrää, laatua ja vaikutusta. Tähän sisältyy EU-asioita koskevan sisällön tuottaminen aloilla, joilla tällaista sisältöä on vähän (esimerkiksi unkarinkielisen AV-uutispalvelun kautta).

Tätä toimea tuetaan ehdotuspyynnöllä vuodesta 2024 alkaen.

Tähän asti yleiseurooppalaista audiovisuaalista raportointia on käsitelty peräkkäisillä puitekumppanuussopimuksilla, jotka on allekirjoitettu suoraan Euronews -televisiokanavan kanssa. Nykyinen Euronewsin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus allekirjoitettiin vuonna 2021, ja se on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Tämä kalastuskumppanuussopimus pannaan täytäntöön erityisillä vuotuisilla avustussopimuksilla, joita seurataan ulkoisten tarkastusten ja arviointien avulla. Nämä kumppanuudet kattavat eurooppalaisten ohjelmien tuottamisen ja lähettämisen, kirjeenvaihtajien verkoston sekä useita kielipalveluja (Unkari, kreikka, portugali ja arabia).

EU:n ääniraportointi

Radio on kansalaisten luotettava uutislähde monissa jäsenvaltioissa, ja viime aikoina uudet ääniformaatit, kuten podcastit, ovat juurtuneet ihmisten uutisten kulutustottumuksiin. Tällä toimella pyritään edistämään EU-asioita koskevaa innovatiivista raportointia, jossa käytetään useita äänimuotoja joko perinteisten tai digitaalisten asemien ja alustojen kautta. Se kattaa EU-asioita koskevien ääniohjelmien tuottamisen ja levittämisen eurooppalaisten tiedotusvälineiden toimesta sekä ilmassa että/tai digitaalisilla alustoilla.

Radiota on tuettu peräkkäisinä puheluina. Edellisen ehdotuspyynnön jälkeen radioverkon Euranet Plus kanssa allekirjoitettiin kaksivuotinen avustussopimus (4,4 miljoonaa euroa), joka kattaa vuodet 2023 ja 2024. Sopimuksen mukaan kukin verkon 15 radioasemasta tuottaa ja lähettää vähintään 10 minuuttia viikossa sisältöä, joka selittää EU-asioita kuuntelijoilleen useista näkökulmista.  

Uusi ehdotuspyyntö julkaistaan vuonna 2024.

EU:n digitaalinen raportointi

Verkkotiedot ovat yhä suositumpia kansalaisten keskuudessa yhtenä eniten kulutetuista välineistä, ja digitaaliteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia keskusteluun. Tällä toimella pyritään tukemaan luotettavia ja jaettuja EU:n julkisia tiloja verkossa, joissa eurooppalaiset voivat saada tietoa ja osallistua moniarvoisiin keskusteluihin kielimuurien ylittämiseksi.  

Komissio on tukenut digitaalista raportointia erilaisilla hankkeilla ja toimilla. Tämä toimi perustuu eurooppalaisten mediafoorumien valmistelutoimen tuloksiin. Multimediatoimissa on käsitelty myös datavetoisten uutisten tarjoamista EU-asioista. Vuoden 2022 ehdotuspyynnön jälkeen kaksi hanketta, European Data News Hub ja European Data Journalism Network (EDJNet), ovat käynnissä kevääseen 2025 saakka.

Digitaalista raportointia koskeva uusi ehdotuspyyntö julkaistaan vuonna 2024.

Mediakeskusten EU-uutiset

Komissio on vuodesta 2020 lähtien kehottanut hakijoita osallistumaan toimiin ja esittämään uusia ideoita ammatillisen uutissisällön ja ei-fiktiivisen ohjelmoinnin (esim. dokumenttien) kuratoinnin, tuotannon ja levityksen lisäämiseksi digitaalisten media-alustojen ja tuotantokeskittymien kautta.

Vuonna 2021 myönnettiin ehdotuspyyntöjen perusteella tukea 1,76 miljoonan euron arvosta 16 uutistoimiston yhteenliittymälle, jota koordinoi dpa (Saksan lehdistökeskus). Kumppanit perustivat ”European Newsroom” -tilan, jossa kirjeenvaihtajat voivat työskennellä ja kouluttaa yhdessä Brysselissä EU-uutisten tuottamiseksi ja levittämiseksi. EU:n yhteisrahoitus kattoi kaksi vuotta (2022–2023). Tämän toimen johdosta komissio käynnisti vuonna 2023 uuden 8 miljoonan euron ehdotuspyynnön ”Eurooppalaiset mediakeskittymät”. Tulokset julkistetaan huhtikuussa 2024 ja hankkeet päättyvät vuoden 2026 loppuun.

Tämä toimi on osa News Initiative -aloitetta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian tukipilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Katso myös

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Disinformaation torjunta verkossa

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.

EU:n tuki media-alalle