Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Median ja digitaalisen kulttuurin tukeminen

Komissio edistää mediapolitiikkaa koskevaa johdonmukaista lähestymistapaa, joka kattaa mediapalveluja ja Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan lainsäädännön.

    Viihteen kuvakkeet, kuten elokuva, musiikki, verkkosivustot, sähköposti putoavat pois matkapuhelimen näytöstä

Euroopan komissio tukee mediapolitiikkaa, joka antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuden nauttia saumattomista ja vuorovaikutteisista kokemuksista ja antaa heille mahdollisuuden käyttää mitä tahansa sisältöä mistä tahansa Euroopasta.

Euroopan yhtenäiset televisiomarkkinat tarvitsevat audiovisuaalialaa ja uutta media-alaa koskevat yhteiset vähimmäissäännöt, jotka kattavat esimerkiksi mainonnan, eurooppalaisten teosten edistämisen ja alaikäisten suojelun.

Komissio valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä, jolla tuetaan mahdollisuutta jakaa sisältöä sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden edistämistä Euroopassa. Sillä varmistetaan, että tekijänoikeuksia koskeva sääntelykehys on käytössä, jotta kaikki kansalaiset voivat täysin hyötyä aidosti yhteenliitetyn digitaalisen Euroopan tarjoamista suurista mahdollisuuksista.

Komissio käsittelee sosiaalisen median alustojen ja verkostojen yhteydessä erilaisia haasteita, jotka liittyvät valeuutisiin ja verkossa tapahtuvaan disinformaatioon sekä laittoman sisällön levittämiseen.

Avointa dataa ja julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä edistetään ja kannustetaan.

Euroopan kirjastojen, arkistojen, museoiden ja audiovisuaalisten arkistojen kokoelmien Euroopan kulttuuriperinnön digitointi tekee siitä kaikkien saatavilla.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Media ja digitaalinen kulttuuri

Komissio puolustaa eurooppalaista mediaa ja digitaalista kulttuuria politiikoilla, jotka voimaannuttavat kansalaisia ja kannustavat tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen.

Syventävää tietoa

Eurooppalaisen peliyhteisön arvon ymmärtäminen

”Euroopan videopeliseuran arvon ymmärtäminen” -hanke tarjoaa tietoa monista taloudellisista, kulttuurisista, taloudellisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista, joita videopeleillä on yhteiskuntaamme, ja siitä, miten tämä ala vaikuttaa useisiin politiikan aloihin.

Katso myös

Virtuaalimaailma sopii ihmisille

Virtuaalimaailmat, joita kutsutaan myös metaverseiksi, tarjoavat mahdollisuuksia ja haasteita. Komissio varmistaa, että ne heijastavat EU:n arvoja ja perusoikeuksia ja edistävät yritysten innovointia.

Audiovisuaaliset ja mediapalvelut

Nykyään voimme katsoa suosikkiohjelmiamme television lisäksi myös verkossa. Näihin esityksiin sovelletaan yhtenäismarkkinoiden sääntöjä.

Digitaalinen kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö kehittyy nopeasti digitaaliteknologian ansiosta. Vauhdina on nyt säilyttää kulttuuriperintömme ja tuoda se tälle digitaaliselle vuosikymmenelle.

Tekijänoikeudet

Euroopan komissio mukauttaa EU:n tekijänoikeussääntöjä uusiin kuluttajien käyttäytymiseen Euroopassa, jossa arvostetaan sen kulttuurista monimuotoisuutta.