Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Bardais

Nuair a bhíonn glao ar oscailt, tá bardais laistigh den Aontas Eorpach i dteideal iarratas a dhéanamh ar dhearbhán mar chuid den tionscnamh WiFi4EU. Tá sé mar aidhm ag na dearbháin, ar fiú EUR 15,000 an ceann iad, cabhrú le ceangal poiblí saor in aisce a chur ar fáil do do phobal.

Conas a oibríonn sé

Tá an tionscnamh WiFi4EU oscailte do bhardais nó do chomhlachais atá comhdhéanta de bhardais (a dhéanann iarratas thar ceann comhalta amháin nó níos mó dá gcuid). Déanann na Ballstáit liosta na n-eintiteas incháilithe a nuashonrú roimh gach glao ar iarratais.

Nuair a bheidh dearbhán buaite ag bardas, tá sé saor in aisce na baill the WiFi4EU a shuiteáil in aon áit phoiblí ar féidir a mheas mar lárionad ina saol pobail: halla an bhaile, leabharlanna poiblí, ionaid sláinte, músaem, cearnóg, páirc, etc.

Cuireann an dearbhán méid seasta maoinithe ar fáil in aghaidh an bhardais. Maoiníonn sé costais an trealaimh agus na suiteála, agus íocann an tairbhí as nascacht agus cothabháil an trealaimh ar feadh 3 bliana. Roghnaíonn na bardais a fhaigheann dearbhán ‘ionaid an tsaoil phoiblí’ ina bhfuil na baill the WiFi4EU suiteáilte (pointí rochtana gan sreang). Féadfaidh siad freisin an dearbhán WiFi4EU a úsáid chun tionscadal ar luach níos airde a pháirtmhaoiniú.

Sannadh Dearbhán

Sanntar na dearbháin ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. Chun cothromaíocht gheografach a áirithiú, tá gach tír rannpháirteach i dteideal 15 dhearbhán ar a laghad.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuirtear an scéim WiFi4EU ar fáil trí nósanna imeachta simplí agus neamh-mhaorlathach amhail iarratais ar líne, íocaíochtaí le dearbháin agus ceanglais mhonatóireachta éadroma. Bardais ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dhearbhán den chéad uair ar thairseach WiFi4EU. Nuair a bheidh sé cláraithe, déanfaidh na bardais iarratas nuair a osclóidh an glao trí fhéachaint arís ar an tairseach agus a n-iarratas a sheoladh isteach. Roghnaítear buaiteoirí na ndearbhán ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. 

Léarscáil bhuaiteoirí WiFi4EU

Tá tionchar nithiúil ag an tionscnamh WiFi4EU ar bhardais ar fud na hEorpa trí rochtain saor in aisce ar nascacht Wi-Fi a chur chun cinn do shaoránaigh i spásanna poiblí. Féach na léarscáileanna tíre (.pdf) chun a fháil amach cá bhfuil tú in ann nascadh leis an líonra WiFi4EU saor in aisce agus poiblí!

An Ostair | An Bheilg | An Bhulgáir | An Chipir | Poblacht na Seice | An Danmhairg | An Eastóin | An Ghréig | An Ghréig  

AnSpáinn | An Fhionlainn | An Fhrainc | An Chróit | An Ungáir | Ireland | An Iodáil | An Liotuáin | An Laitvia | Málta | An Ungáir | An Íoslainn | An Liotuáin | An Liotuáin | An Laitvia | Malta  

An Iorua | An Pholainn | An Phortaingéil | An Rómáin | An tSualainn | An tSlóvaic | An tSlóivéin | An Ríocht Aontaithe

 

Déan teagmháil linn

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

WiFi4EU

Cuireann an tionscnamh WiFi4EU rochtain saor in aisce ar nascacht Wi-Fi chun cinn do shaoránaigh i spásanna poiblí, lena n-áirítear páirceanna, cearnóga, foirgnimh phoiblí, leabharlanna, ionaid sláinte agus músaeim i mbardais ar fud na hEorpa.

Féach freisin

WiFi4EU: Saoránaigh

Baineann saoránaigh agus aíonna bardas áitiúil laistigh den Aontas Eorpach leas as nasc Wi-Fi saor in aisce in áiteanna poiblí a bhuí le WiFi4EU.

WiFi4EU: Cuideachtaí

Más Cuideachta Suiteála Wi-Fi thú, léigh an leathanach seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi WiFi4EU agus na sonraíochtaí teicniúla a ghabhann leis.