Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

EArchiving a úsáid le haghaidh rochtain FAIR ar thaifid gheospásúla fhadtéarmacha sa gheilleagar digiteach

Sa séú seimineár gréasáin oiliúna de shraith an Tionscnaimh r-Chartlannaithe, scrúdófar an rochtain ar thaifid gheospásúla fhadtéarmacha trí leas a bhaint as CITS, Treoirlínte Geospásúla agus specfications.

An AI created picture that shows a map of Europe and the main connections between the countries

Scrúdaítear sa séú seimineár gréasáin oiliúna don Tionscnamh Ríomh-Chartlann conas is féidir le táirgeoirí taifeadta geospásúla digiteacha agus cartlanna úsáid a bhaint as Sonraíochtaí maidir le Cineálacha Faisnéise Inneachair (CITS), Treoirlínte Geospásúla agus sonraíochtaí chun tacú le húsáideoirí uathoibrithe digiteacha na todhchaí.

Is é is aidhm don Chlár don Eoraip Dhigiteach an Eoraip a dhéanamh níos glaise agus níos digití. Ar ndóigh, méadaíonn sé sin an tábhacht a bhaineann le taifid gheospásúla inrochtana dhigiteacha. Beidh rochtain in-aimsithe, inrochtana, idir-inoibritheach agus in-athúsáidte (FAIR) ar amshraith níos faide de thaifid gheospásúla thar a bheith luachmhar ó thaobh cinntí níos fearr a dhéanamh níos tapúla agus cinntí eolasacha a ghlacadh ar bhealach níos soiléire. 

Beidh an seimineár gréasáin oiliúna ar siúl Déardaoin 19 Deireadh Fómhair 2023, 10.00-11.00 Am Samhraidh Lár na hEorpa agus beidh sé á óstáil ag Gregor Završnik (Geoarh).

Cuirfear faisnéis phraiticiúil ar fáil faoin seimineár gréasáin a luaithe a chlárófar an rannpháirtí.