Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

Seimineár gréasáin maidir le Scileanna Digiteacha FBManna agus Straitéisí a Fhorbairt do Chuideachtaí

Leis an seimineár gréasáin seo, a eagraíodh faoi chuimsiú Mheitheal 9 de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM, tugtar aghaidh ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) ar fud an Atlantaigh ar mhaith leo straitéisí agus leideanna a fhoghlaim maidir le conas uirlisí digiteacha agus acmhainní rialtais a úsáid chun a n-iomaíochas a neartú. Beidh an seimineár gréasáin ar siúl ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, 8 Márta 2022 15:00-18:00 (am na Bruiséile).

flags of the EU and of the US

iStock photo Getty Images plus

Beidh FBManna faoi úinéireacht na mban mar chuid de agus príomhaitheasc ó Diane Farrell, Leas-Fho-Rúnaí na Roinne Tráchtála don Riarachán Trádála Idirnáisiúnta.  Díreoidh na Stáit Aontaithe agus cainteoirí an Aontais Eorpaigh go háirithe ar na nithe seo a leanas:

  • Uirlisí digiteacha a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na cuideachta
  • Conas is féidir le comhpháirtithe acmhainní rialtais FBManna a nascadh le huirlisí digiteacha
  • Acmhainní rialtais atá ar fáil do FBManna chun cabhrú le huirlisí digiteacha a ghlacadh

Dréachtchlár oibre

Is féidir clárú don seimineár gréasáin, faoi stiúir Roinn Tráchtála na Stát Aontaithe mar chuid de Thrádáil agus Teicneolaíocht na Stát Aontaithe-AE, a fháil anseo.

Tabhair do d’aire go bhfuil an spás teoranta agus go bhfaighidh gach rannpháirtí deimhnithe nasc chuig an seimineár gréasáin níos gaire do dháta an imeachta.

Táimid ag tnúth le do rannpháirtíocht ar an 8 Márta!