Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Foilseachán

Cumas Eacnamaíoch Ríomhaireacht Far Edge in Idirlíon Cliste na Rudaí Nithiúla sa Todhchaí

Tá glao ar thairiscintí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun staidéar a dhéanamh ar an acmhainneacht eacnamaíoch a bhaineann le Ríomhaireacht Edge agus Far Edge in Idirlíon an Chéad Ghlúin Eile na Rudaí Nithiúla.

Is é is cuspóir don ghlao seo ar thairiscintí (CNECT/2021/OP/0026) anailís a dhéanamh ar dheiseanna eacnamaíocha na hEorpa agus sonraí eacnamaíocha daingne a dhíorthú, chomh maith le forbairt beartais amach anseo i gcomhthéacs na straitéisí digiteacha, tionsclaíocha agus glasa Eorpacha. Is iad seo a leanas cuspóirí an staidéir:

  • Láidreachtaí, laigí, deiseanna agus dúshláin gheallsealbhóirí Eorpacha agus a n-iomaíochas a shainaithint agus a thomhas i néal-leanúntas le fás láidir ag Far Edge.
  • Deiseanna eacnamaíocha na hEorpa a chainníochtú le sonraí leathana stóinsithe, go ginearálta agus sna hearnálacha ingearacha seo a leanas: talmhaíocht, fuinneamh, baile, soghluaisteacht agus déantúsaíocht.
  • Chun cásanna a dhíorthú sna hearnálacha sin, a léiríonn na buntáistí éiceolaíochta agus glasa a bhaineann le Ríomhaireacht Far Edge a neartú.
  • Tionchar ríomhaireacht Far Edge a phlé i gcomhthéacs na straitéisí Eorpacha sonraí, tionsclaíocha agus glasa.
  • An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag bearta Eorpacha ar leibhéal an chláir agus ar leibhéal an bheartais a shainaithint agus a mheas chun tacú leis an deis seo do thionscal na hEorpa.

Is é EUR 300 000 an t-uasmhéid a leithdháiltear ar an staidéar trí chlár nua Fís Eorpach an Choimisiúin. Is í an fhianaise fhíorasach a tháinig as an staidéar ná tacú leis an gCoimisiún Eorpach a chuid spriocanna don Deacáid Dhigiteach a bhaint amach.

Iarrtar ar oibreoirí eacnamaíocha a bhfuil suim acu sa ghlao seo tairiscint a chur isteach tríd an gcóras leictreonach tíolactha (ríomh-Aighneacht) atá ar fáil ó shuíomh gréasáin TED e-Tendering. Ní mór iarratais ar aon fhaisnéis bhreise a dhéanamh i scríbhinn amháin trí shuíomh gréasáin TED e-Tendering.

Is é an 3 Meán Fómhair 2021 ar 16:00 CET an dáta deiridh don ghlao.

Léigh na sonraíochtaí tairisceana iomlána