Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Foilseachán

Glacadh Réitigh Chibearshlándála Nuálacha

Is é is aidhm don ghlao seo tacú le glacadh agus scaipeadh réiteach nuálach cibearshlándála sa mhargadh (go háirithe ó FBManna, chomh maith le torthaí ó thaighde a mhaoinítear go poiblí san Aontas), feabhas a chur ar an eolas agus ar an iniúchadh ar ullmhacht i ndáil leis an gcibearshlándáil.