Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Foilseachán

Bileog eolais maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail Dhigiteacha

Íoslódáil an bhileog eolais maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha.

Beidh an dearbhú maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha ina threoir don chlaochlú digiteach, agus é á mhúnlú bunaithe ar luachanna an Aontais. Agus, cinnteoidh sé go mbeidh sé de chumhacht ag daoine tairbhe a bhaint as na deiseanna a bhaineann leis na deich mbliana digiteacha.  

Shínigh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Uachtarán an Choimisiúin agus Uachtarán na Comhairle an dearbhú i mí na Nollag 2022, rud a léiríonn an tiomantas polaitiúil comhroinnte i leith na gceart agus na bprionsabal sin.

Tugtar forléargas gairid sa bhileog eolais seo ar na cearta digiteacha agus ar na prionsabail dhigiteacha, ina leagtar amach na 6 chaibidil ar a bhfuil siad bunaithe, mar aon le príomhstaitisticí agus amlíne. 

Íoslódáil an bhileog eolais i mBéarla (.pdf)

Déanfar na haistriúcháin a leanúint.

Íoslódálacha

BG Цифровите права и принципи
Íoslódáil 
CS Digitální práva a zásady
Íoslódáil 
DA Digitale rettigheder og principper
Íoslódáil 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Íoslódáil 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Íoslódáil 
EN Digital Rights and Principles
Íoslódáil 
ES Derechos y principios digitales
Íoslódáil 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Íoslódáil 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Íoslódáil 
FR Droits et Principes Numériques
Íoslódáil 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Íoslódáil 
HR Digitalna prava i načela
Íoslódáil 
HU Digitális jogok és elvek
Íoslódáil 
IT Diritti e i principi digitali
Íoslódáil 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Íoslódáil 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Íoslódáil 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Íoslódáil 
NL Digitale rechten en beginselen
Íoslódáil 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Íoslódáil 
PT Direitos e princípios digitais
Íoslódáil 
RO Drepturile și principiile digitale
Íoslódáil 
SK Digitálne práva a zásady
Íoslódáil 
SL Digitalne pravice in načela
Íoslódáil 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Íoslódáil