Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Ailtireacht agus Creat Tagartha na Céannachta Digití Eorpaí — Achoimre

Tugann an achoimre seo tuairisc achomair ar an tuiscint atá ag sainghrúpa eIDAS ar choincheap Thiachóg EUDI. Ghlac grúpa saineolaithe eIDAS an doiciméad seo an 22 Feabhra 2022 agus chinn sé é a fhoilsiú chun aiseolas a fháil ó pháirtithe leasmhara.

An 3 Meitheamh 2021, ghlac an Coimisiún Moladh lena n-iarrtar ar na Ballstáit oibriú i dtreo bosca uirlisí a fhorbairt lena n-áirítear Creat Ailtireachta agus Tagartha teicniúil (ARF), sraith caighdeán coiteann agus sonraíochtaí teicniúla agus tacar treoirlínte comhchoiteanna agus dea-chleachtais.
Sonraítear sa Mholadh go mbeidh na torthaí sin mar bhonn do chur chun feidhme an Rialacháin maidir leis an gCreat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach a luaithe a ghlacfar é, gan forbairt a dhéanamh ar an mbosca uirlisí lena gcuirfear isteach ar an bpróiseas reachtach nó lena ndéanfar réamhbhreith air. 

Tugann an achoimre seo tuairisc achomair ar an tuiscint atá ag sainghrúpa eIDAS ar choincheap Thiachóga EUDI, lena n-áirítear:

  • cuspóirí Thiachóg EUDI,
  • róil ghníomhaithe an éiceachórais,
  • riachtanais fheidhmiúla agus neamhfheidhmiúla sparán agus
  • bloic thógála a d’fhéadfadh a bheith ann. 

Tá an imlíne neamhéigeantach. Is é an Rialachán maidir le Creat na Céannachta Digití Eorpaí, agus na gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe arna nglacadh faoin mbunús dlí sin, agus iad sin amháin, a bheidh éigeantach. 

Cláraigh ar ardán Futurium chun aiseolas a thabhairt ar an imlíne, nó féach ar an.pdf atá ar fáil anseo.

Íoslódálacha

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Íoslódáil