Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Foilseachán

I dtreo seirbhísí soghluaisteachta glasa, cliste agus inacmhainne i gcathracha agus i bpobail — an dara Ceardlann um Chomhroinnt Sonraí B2G

Tá an tsoghluaisteacht ghlas, chliste agus inacmhainne ina huaillmhian ag go leor cathracha Eorpacha. Bhí sé seo dírithe ar an dara ceann i sraith de 5 cheardlann ar chomhroinnt sonraí idir gnólachtaí agus rialtas (B2G) i gcathracha. Roinn Barcelona, Liospóin agus Pilsen a dtaithí le breis agus 40 cathair Eorpach.

Outline of a connected city

Jackie Niam - iStock

Tá an tsoghluaisteacht ghlas, chliste agus inacmhainne ina huaillmhian ag go leor cathracha Eorpacha. Dhírigh an dara ceann i sraith de 5 cheardlann maidir le comhroinnt sonraí idir gnólachtaí agus rialtas (B2G) i gcathracha go beacht ar chásanna úsáide soghluaisteachta. Bhí an cheardlann ar siúl an 19Bealtaine agus thosaigh sí le Barcelona, Liospóin agus Pilsen ag roinnt a gcásanna úsáide. Ina dhiaidh sin, bhí os cionn 40 ionadaí cathrach agus roinnt ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach rannpháirteach i bplétairbheach oscailte idir piaraí ar an ábhar. Ba í Federica Bordelot ó Eurocities a stiúraigh an cheardlann.

 Ba é Barcelona an chéad chathair a roinnt cásanna de shonraí gnó á n-úsáid:

 • Córas tacaíochta tiománaí a chothú a chabhraíonn le himbhuailtí le coisithe agus rothaí a chosc
 • Comhordú níos fearr a dhéanamh ar oibreacha bóthair ag cuideachtaí fóntais
 • Maidir le comhroinnt soghluaisteachta, ina roinneann cuideachtaí éagsúla rothar agus gluaisrothar a gcuid sonraí, rud a chuireann ar chumas na cathrach cabhlaigh a rialú agus faireachán a dhéanamh orthu

 

Chuir Liospóin cásanna i láthair maidir le húsáid sonraí:

 • Ar mhaithe le trédhearcacht maidir le hoibreacha bóthair uirbeacha, trí ardán, ina n-úsáidtear faisnéis léarscáile chun cabhrú le hanailís a dhéanamh ar oibreacha bóthair agus iad a bhainistiú (chun tranglaim mhóra tráchta a ailíniú agus a sheachaint)
 • Ar Micrea-Soghluaisteacht, rothair agus scútair, le forbairt ardán, a fetches sonraí ó oibreoirí iomadúla, d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar úsáid, bealaí agus páirceála.
 • Ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre: anailís a dhéanamh ar na sonraí go léir ó na póilíní náisiúnta chun tuiscint níos fearr a fháil ar cén fáth a dtarlaíonn timpistí.

 

Cásanna comhroinnte Pilsen maidir le húsáid sonraí:

 • ÓSoghluaisteacht, braiteoirí tráchta, chun tuiscint a fháil ar an trácht sa chathair agus é a úsáid chun samhaltú agus pleanáil bonneagair.
 • Chun anailís a dhéanamh ar chuairteoirí ar imeachtaí, sonraí a fháil ó oibreoir Telecom, chun a fheiceáil cad as a dtagann daoine agus iad a chur i gcomparáid le hamanna eile den bhliain.
 • Chun faisnéis a fháil ar dhlús tráchta, ag baint úsáide as na sonraí a bhailíonn ceamaraí CCV cathrach le modúl sonraí cliste
 • Chun trácht na cathrach agus úsáid na gcosán rothaíochta a mhapáil trí shonraí a thagann ó chuideachtaí comhroinnte rothar a úsáid.

 

 Rinneadh plé dinimiciúil ina dhiaidh sin, ar roinnt de na pointí a ardaíodh:

 • Cé go bhfuil cuspóirí éagsúla ag cathracha, is cosúil go bhfuil tacar coiteann sonraí ann a bheidh úsáideach do gach ceann acu (trealamh sonraí marthanais). Bheadh an-tábhacht leis dá mbeadh cathracha in ann caibidlíocht a dhéanamh i gcomhpháirt le cuideachtaí chun dálaí níos fearr a bhaint amach. Má tá gá le rochtain ar shonraí BigTech, ba cheart na sonraí a sholáthar dóibh i bhformáid chomhiomlánaithe atá éasca le húsáid, ionas gur minic a théann siad i bhfabhar pointí rochtana náisiúnta nó pointí rochtana Eorpacha fiú.
 • Tugtar le fios sna samplaí a léirítear gur minic a bhíonn rochtain ar shonraí gnó mar thoradh ar sholáthar, ar chomhaontú ceannaigh nó ar oibleagáid dhlíthiúil, ar chomhaontú ceadúnúcháin agus gur lú an toradh atá air sin ar altrúchas sonraí, ar chomhaontuithe comhair atá chun leasa cách nó ar CPP. D’fhéadfaí iad sin a fhiosrú tuilleadh. Féach ceardlann 1 chun tuilleadh eolais a fháil.
 • Bheadh sé suimiúil freisin féachaint conas is féidir sonraí ó shoghluaisteacht a chomhcheangal le sonraí ó réimsí eile agus an bhfuil samplaí de chomhroinnt sonraí B2G den sórt sin ann.
 • Ní hamháin go bhfuil costas i gceist le rochtain a fháil ar shonraí, ach cumas freisin

 

Beidh an chéad cheardlann eile ar siúl an9 Meitheamh 10h go 11h30 CET agus díreoidh sí ar chomhroinnt sonraí B2G i gcásanna úsáide fuinnimh

Dréachtchlár oibre

Fáilte agus tabhairt isteach ag an modhnóir Federica Bordelot, comhairleoir beartais, Eurocities

Borradh a chur faoin bhfuinneamh cliste i gcathracha agus i bpobail: ceachtanna a foghlaimíodh ó chomhroinnt sonraí fuinnimh B2G

 • Cás úsáide ó Heilsincí ag Timo Ruohomäki, Stiúrthóir, IoT agus Sonraí, Forum Virium Helsinki
 • Úsáid cás ó Rennes le Marion Glatron, cathracha cliste agus stiúrthóir nuálaíochta, Rennes Metropole
 • Úsáid cás ó Milano ag Roberto Nocerino, bainisteoir tionscadail, bardas Milan

 

Ceisteanna agus freagraí

Conclúid agus na chéad chéimeanna eile

 

 

Chun eolas cúlra a fháil, féach anseo le do thoil.

Má tá suim ag do chathair páirt a ghlacadh ann déan teagmháil linn ag CNECT-C3@ec.europa.eu.

Íoslódálacha

B2G WS2 - Barcelona use cases
Íoslódáil 
B2G WS2 - Lisbon use cases (small)
Íoslódáil 
B2G WS2 - Pilsen B2G mobility data
Íoslódáil 
B2G Workshop 2 - Workshop report final
Íoslódáil