Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Tá 10,000 nuálaíocht atá maoinithe ag an Aontas Eorpach a bhfuil acmhainneacht margaidh acu níos feiceálaí anois agus níos inrochtana d’infheisteoirí féideartha

Tá garsprioc shuntasach de 10,000 nuálaíocht ar an ardán bainte amach ag an Radar Nuálaíochta, an stór is mó de nuálaíochtaí atá maoinithe ag an Aontas agus a bhfuil acmhainneacht sa mhargadh acu.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Seoladh an Radar Nuálaíochta in 2015 agus is é is aidhm dó torthaí mhaoiniú nuálaíochta an Aontais a chur ar fáil go héasca d’aon duine, go háirithe infheisteoirí. Tá an AE ag tacú anois leis na foirne ábhartha chun caipiteal fáis a lorg ó infheisteoirí príobháideacha trí ghníomhaíochtaí tacaíochta atá maoinithe ag an Aontas Eorpach amhail Dealflow.eu a úsáideann faisnéis Radar Nuálaíochta go gníomhach. Mar thoradh air sin, tá breis agus EUR 300 milliún de chaipiteal bailithe cheana féin ag nuálaithe a fhaigheann tacaíocht ó Shreabhadh an Mhargaidh ó seoladh é in 2020.

Seo mar a labhair Mariya Gabriel, an Coimisinéir um Nuálaíocht, um Thaighde, um Chultúr, um Oideachas agus um an Óige:

Tá na mílte nuálaíochtaí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht bailithe in aon áit amháin ag Radar Nuálaíochta atá maoinithe ag an AE, rud a fhágann go bhfuil siad níos inrochtana d’fhiontraithe agus d’infheisteoirí agus ag cur lena gcumas gnó. Is uirlis luachmhar í an fhaisnéis seo atá ag dul i méid mar chuid dár n-iarrachtaí torthaí taighde a thabhairt níos gaire don nuálaíocht mhargaidh agus spreagtha.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Mar cheannródaí sa taighde agus sa nuálaíocht, tá an tAontas Eorpach ar thús cadhnaíochta i dtionscadail cheannródaíocha a eascraíonn as a mhaoiniú. Is uirlis chumhachtach é an Radar Nuálaíochta a ligeann dúinn na forbairtí ceannródaíocha sin a rianú agus an chéad ghlúin eile de cheannairí tionsclaíocha an Aontais a shainaithint, rud a chinntíonn ár n-iomaíochas sa mhargadh domhanda.

Tá anailís déanta ag an Radar Nuálaíochta cheana féin ar aschur aon cheathrú de na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta ar fad a seoladh faoi Fhís 2020. Tá maoiniú de bhreis agus EUR 10 mbilliún faighte ag na tionscadail sin ón Aontas Eorpach.

Tuilleadh eolais

Ardán Radar Nuálaíochta 

Eolas breise agus scéalta ratha