Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

112: bearta nua chun rochtain éifeachtach ar chumarsáid éigeandála a fheabhsú

Tá bearta nua glactha ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar chumarsáid éigeandála chun tacú le freagairtí éifeachtúla agus tapa ar éigeandálaí tríd an uimhir éigeandála aonair AE, 112.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

Le rialachán tarmligthe nua, a glacadh inniu, bunaítear bearta chun feabhas a chur ar fhaisnéis faoi shuíomh an ghlaoiteora, ar rochtain d’úsáideoirí deiridh faoi mhíchumas agus ar chumarsáid éigeandála a ródú chuig na pointí freagartha sábháilteachta poiblí is iomchuí. Is é an aidhm atá ann na forbairtí teicneolaíochta is déanaí a chur san áireamh agus cur i bhfeidhm comhsheasmhach i gcumarsáid éigeandála a áirithiú chun sábháilteacht agus slándáil na saoránach a chosaint ar fud an Aontais. Ceanglaítear leis freisin ar na Ballstáit comhoibriú leis an gCoimisiún chun comhcheanglais idir-inoibritheachta a shainaithint le haghaidh aipeanna cumarsáide éigeandála. Aithnítear sa rialachán tarmligthe an imirce chuig gach líonra IP (prótacal idirlín) agus ceanglaítear ar na Ballstáit a dtreochlár a chur ar fáil chun na córais náisiúnta a uasghrádú ionas go mbeidh siad in ann cumarsáid éigeandála a fháil, a fhreagairt agus a phróiseáil trí theicneolaíocht paicéadlasctha.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Teastaíonn cumarsáid éigeandála uainn le bheith iontaofa, tapa, éifeachtúil agus ar fáil do gach duine ar fud an Aontais. Iarraimid ar na Ballstáit uile leanúnachas na rochtana ar sheirbhísí éigeandála a fheabhsú agus a áirithiú, lena n-áirítear agus uimhir éigeandála aonair 112 an Aontais á húsáid. Tá sé ríthábhachtach i gcomhthéacs na himirce chuig gach líonra maoine intleachtúla.

De bharr forbairtí teicneolaíocha, is féidir le húsáideoirí deiridh rochtain a fháil ar sheirbhísí éigeandála trí raon níos leithne seirbhísí cumarsáide idirphearsanta. Trí chumarsáid atá bunaithe ar phrótacal idirlín (guthchumarsáid, téacs agus cumarsáid físe), beifear in ann cumarsáid éigeandála agus faisnéis chomhthéacsúil ábhartha a sholáthar chun iad a dhéanamh níos éifeachtúla. Ní mór do na Ballstáit tuairisc a thabhairt don Choimisiún agus nuashonruithe a chur ar fáil maidir leis na hoibleagáidí a bhunaíonn siad.
Tarchuirfear an rialachán tarmligthe chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle lena scrúdú.

Déanann an Coimisiún dlúthfhaireachán ar chur chun feidhme na huimhreach éigeandála 112 san Aontas trí thuarascálacha rialta i bhfianaise a thábhachtaí atá sé beatha daoine a shábháil. Léirítear sa tuarascáil is déanaí gur tríd an uimhir éigeandála aonair AE, 112, a dhéantar breis agus a leath den 270 milliún glao éigeandála ar fad a chuirtear san Aontas.

Tuilleadh eolais ar 112

Íoslódálacha

1) Delegated Regulation
Íoslódáil 
2) Staff Working Document
Íoslódáil 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Íoslódáil