Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

20ú heagrán de Lá na Sábháilteachta Idirlín: an tIdirlíon a dhéanamh níos fearr agus níos sábháilte do leanaí agus do dhaoine óga

Inniu, tá an Coimisiún ag ceiliúradh an 20ú heagrán de Lá an Idirlín Níos Sábháilte a bhfuil sé mar aidhm aige leanaí agus daoine óga ar fud an domhain a chumasú chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid go sábháilte agus ar bhealach níos freagraí.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Mar chomóradh ar an ócáid, d’fhoilsigh sé a leagan den Straitéis maidir le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh agus san Úcráinis. D’eisigh sé freisin leagan atá fabhrach do leanaí den Dearbhú maidir le Prionsabail Dhigiteacha mar aon le cluiche ar líne maidir le Prionsabail Dhigiteacha, ionas gur féidir le leanaí agus déagóirí foghlaim faoina gcearta sa saol digiteach.

Tá thart ar 80 milliún duine faoi bhun 18 mbliana d’aois san Aontas Eorpach. Le bliain anuas, tá roinnt uirlisí tugtha isteach ag an Aontas lena n-áirítear bearta chun daoine óga a chosaint agus a chumhachtú ar líne. Áirítear orthu sin an Dearbhú Eorpach maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha, ina bhfuil gealltanais shonracha maidir le leanaí ar líne. Shínigh Uachtarán an Choimisiúin, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán na Comhairle é i mí na Nollag 2022. Ina theannta sin, leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha a tháinig i bhfeidhm i mí na Samhna 2022, tugtar isteach rialacha dochta chun príobháideachas, sábháilteacht agus slándáil mionaoiseach a choimirciú, agus leis an straitéis Eorpach maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí ( BIK+), cuirfear feabhas ar sheirbhísí digiteacha atá oiriúnach ó thaobh aoise de agus cuideofar lena áirithiú go ndéanfar gach leanbh a chosaint, a chumhachtú agus a urramú ar líne.

Seo mar a labhair Dubravka Šuica, an Leas-Uachtarán um Dhaonlathas agus um Dhéimeagrafaíocht: 

In ár gcuid oibre go léir, déanaimid ár ndícheall a chinntiú go gcuirtear cearta leanaí i bhfeidhm ar líne, de réir mar a bhíonn feidhm acu as líne. Táimid ag teacht le chéile agus le smaointe ar mhaithe le hidirlíon níos fearr agus níos sábháilte le comhdheiseanna agus fionnachtana spreagúla do gach leanbh. Cabhraímid le scileanna digiteacha agus litearthachta sna meáin a fhorbairt i gcomhar le leanaí agus déagóirí chun a áirithiú go n-áireofar iad go hiomlán agus go cothrom san aistriú digiteach, san Aontas agus ar fud an domhain.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Tar éis 20 eagrán de Lá na nIdirlíon Níos Sábháilte, tá a lán bródúil as an Aontas Eorpach. Tá bosca uirlisí curtha le chéile aige chun leanaí agus déagóirí a chumhachtú agus a chosaint ar fud an Aontais, agus chun a chinntiú go bhfuil an chéad ghlúin eile inniúil agus muiníneach ó thaobh cúrsaí digiteacha de. Leanfaimid orainn ag obair le chéile ar mhaithe le hIdirlíon Níos Fearr, lena n-áirítear ar an gCód Iompair maidir le dearadh atá oiriúnach don aois agus cuirfimid tús leis go luath.

Teachtaireachtaí físe do chomóradh 20bliain ar Lá Idirlín Níos Sábháilte: