Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

5G ar eitleáin, Wi-Fi ar an mbóthar — cuireann cinneadh ón gCoimisiún deiseanna nua nuálaíochta ar fáil

Beidh aerlínte in ann an teicneolaíocht 5G is déanaí a chur ar fáil ar a n-eitleáin, in éineacht le glúine teicneolaíochta soghluaiste roimhe seo ós rud é go ndearna an Coimisiún an cinneadh cur chun feidhme maidir le speictream le haghaidh cumarsáid mhóibíleach ar bord aerárthaí a thabhairt cothrom le dáta, lena n-ainmnítear minicíochtaí áirithe le haghaidh teicneolaíocht 5G le linn eitilte.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Beidh paisinéirí ar bord eitiltí san Aontas in ann a bhfón póca a úsáid go dtí uasmhéid a n-acmhainne agus a ngnéithe, díreach cosúil le líonra móibíleach 5G atá bunaithe ar an talamh.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Le 5G, cumasófar seirbhísí nuálacha do dhaoine agus deiseanna fáis do chuideachtaí Eorpacha. Ní teorainn í an spéir a thuilleadh maidir le féidearthachtaí a chuireann nascacht ard-tapa, ardacmhainne ar fáil.

Ó 2008 i leith, tá minicíochtaí áirithe curtha in áirithe ag cinneadh cur chun feidhme an Choimisiúin le haghaidh cumarsáid mhóibíleach ar eitleáin, rud a chuireann ar chumas aerlínte teachtaireachtaí, glaonna gutháin agus seirbhísí sonraí a chur ar fáil do phaisinéirí atá ag eitilt san Aontas. Leis an nuashonrú seo ar chinneadh cur chun feidhme an Choimisiúin maidir le cumarsáid mhóibíleach ar bord aerárthaí, réitítear an bealach chun seirbhísí 5G a chur in úsáid go forleathan.

Cuirtear an tseirbhís ar fáil laistigh de chábán aerárthaigh threalmhaithe trí úsáid a bhaint as trealamh líonra speisialta, an ‘pic-chill’ mar a thugtar air, chun úsáideoirí agus glaonna bealaí, téacsanna agus sonraí a nascadh, trí líonra satailíte de ghnáth, idir an t-eitleán agus an líonra móibíleach ar talamh.

Leasaigh an Coimisiún cinneadh cur chun feidhme freisin maidir le bandaí minicíochta 5GHz, rud a chuireann na bandaí ar fáil le haghaidh Wi-Fi in iompar de bhóthar, mar shampla i gcarranna agus i mbusanna. Leis an gcinneadh leasaitheach, leagtar síos an bunús le haghaidh nuálaíochtaí i dtionscal na ngluaisteán agus d’fhéadfadh sé go mbeadh iarratais Metaverse ann. De réir an leasaithe ar an gcinneadh cur chun feidhme, cuirfidh na Ballstáit na bandaí minicíochta 5GHz ar fáil lena n-úsáid ar bord feithiclí bóthair a luaithe is féidir agus faoin 30 Meitheamh 2023 ar a dhéanaí.

Tuilleadh eolais faoi 5G san Aontas Eorpach