Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Rialacha athbhreithnithe maidir le státchabhair do líonraí leathanbhanda glactha ag an gCoimisiún

Ghlac an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht athbhreithnithe maidir le Státchabhair do líonraí leathanbhanda. Leagtar amach sna Treoirlínte Leathanbhanda athbhreithnithe na rialacha faoina ndéanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhearta státchabhrach ar thug na Ballstáit fógra ina leith chun tacú le himscaradh agus glacadh líonraí leathanbhanda san Aontas Eorpach.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

Cuireann na rialacha nua le cuspóirí straitéiseacha an Aontais maidir le nascacht ghigighiotáin a áirithiú do chách agus cumhdach 5G a áirithiú i ngach áit faoi dheireadh na ndeich mbliana, rud atá ríthábhachtach chun aistriú digiteach an Aontais a bhaint amach. Tiocfaidh na Treoirlínte nua i bhfeidhm an lá tar éis lá a bhfoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, a bhfuiltear ag súil leis i mí Eanáir 2023.

Preaseisiúint iomlán