Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Agallaimh ón gCoimisiún ar gheallsealbhóirí le haghaidh athbhreithniú ó Ardán go Gnó

I gcomhthéacs athbhreithniú sceidealaithe ar an rialachán maidir le hArdáin le Gnólachtaí (P2B), tá meastóireacht á déanamh ag an gCoimisiún ar an tionchar a bhí ag an rialachán go dtí seo.

I gcomhthéacs athbhreithniú sceidealaithe ar rialachán P2B(Rialachán (AE) 2019/1150), tá meastóireacht á déanamh ag an gCoimisiún ar an tionchar a bhí ag an rialachán go dtí seo. Is é is aidhm do rialachán P2B a áirithiú go gcaithfidh ardáin le húsáideoirí gnó ar bhealach cothrom, trédhearcach agus intuartha, roghanna níos éifeachtaí a chur ar fáil chun díospóidí a réiteach agus timpeallacht rialála intuartha atá fabhrach don nuálaíocht a chruthú d’ardáin laistigh den Aontas.

Tá an t-ionad taighde agus anailíse beartais PPMI ag cur agallamh faoi láthair ar pháirtithe leasmhara faoin éifeacht a bhí ag an rialachán, agus faoin taithí a bhí acu le beagnach dhá bhliain ó tháinig sé i bhfeidhm.

Más úsáideoir gnó thú atá ag brath ar ardáin ar líne, ar ardán ar líne nó ar inneall cuardaigh a chomhlíonann an Rialachán maidir le hArdáin le Gnó, moltar go láidir duit páirt a ghlacadh sa phróiseas agallaimh.

Tá an rannpháirtíocht go hiomlán deonach agus fanfaidh na freagraí go léir faoi rún. Ina theannta sin, déanfar na freagraí a bhaileofar a anaithnidiú go hiomlán, agus bainfear an t-eolas inaitheanta go léir. Is féidir leat an glao seo a roinnt a thuilleadh, má tá aithne agat ar chomhpháirtí oiriúnach agallaimh.

Cliceáil anseo chun clárú don phróiseas agallaimh a bheidh ar siúl le linn mhí na Bealtaine agus mhí an Mheithimh 2022.