Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Clár Oibre Eorpach um Nuálaíocht nua curtha i láthair ag an gCoimisiún chun bheith ar thús cadhnaíochta maidir leis an rabharta nuálaíochta nua

Ag tógáil ar an obair shubstainteach a rinneadh cheana féin chun an nuálaíocht a chothú san Aontas, tá sé d’aidhm ag an gClár Oibre Nua Eorpach um Nuálaíocht dlús a chur le forbairt agus uas-scálú na nuálaíochta ar fud an Aontais trí shraith chomhleanúnach gníomhaíochtaí.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

An 05 Iúil, ghlac an Coimisiún Clár Oibre Nua Eorpach um Nuálaíocht chun an Eoraip a chur ar thús cadhnaíochta sa rabharta nua nuálaíochta teicneolaíochta doimhne agus gnólachtaí nuathionscanta. Cuideoidh sé leis an Eoraip teicneolaíochtaí nua a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shochaíocha is práinní, agus chun iad a thabhairt ar an margadh. Ceapadh an Clár Oibre Nua Eorpach um Nuálaíocht chun an Eoraip a chur ar thús cadhnaíochta i réimse na nuálaíochta domhanda. Is mian leis an Eoraip a bheith mar an áit ina n-oibríonn an tallann is fearr i gcomhar leis na cuideachtaí is fearr agus ina mbeidh rath ar nuálaíocht na teicneolaíochta doimhne agus ina gcruthófar réitigh nuálacha cheannródaíocha ar fud na mór-roinne a spreagfaidh an domhan.

Preaseisiúint iomlán.