Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Aiseolas á lorg ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar shuíomh gréasáin na hearnála poiblí agus ar inrochtaineacht aipeanna móibíleacha

An 19 Iúil, sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí faoin athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

Ón 23 Meitheamh 2021 i leith, tá oibleagáid dhlíthiúil ar gach suíomh gréasáin agus aip de chuid na hearnála poiblí san Aontas a bheith inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. Is é an chéim dheireanach anois athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Treorach sa chleachtas. Chun na críche sin, baileoidh comhairliúchán an lae inniu aiseolas ó shaoránaigh, go háirithe iad siúd atá faoi mhíchumas, ach freisin ó ghnólachtaí, ardáin ar líne, acadóirí, riaracháin phoiblí agus gach páirtí leasmhar eile.

Beidh rochtain ag léitheoirí scáileáin ar an gcomhairliúchán ar líne, a aistrítear go teangacha oifigiúla uile an Aontais, agus beidh sé ar fáil i leagan níos giorra atá éasca le léamh do dhaoine faoi mhíchumas cognaíoch. Beidh sé ar oscailt go dtí an 25 Deireadh Fómhair 2021. Cuirfear torthaí an chomhairliúcháin san áireamh san athbhreithniú agus cuideoidh siad feabhas a chur ar thionchar na treorach maidir le suíomhanna gréasáin na hearnála poiblí agus aipeanna móibíleacha a dhéanamh inrochtana. Foilseofar torthaí an athbhreithnithe i bhformáid inrochtana i mí an Mheithimh 2022.