Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Lárionad um chaomhnú digiteach na hoidhreachta cultúrtha curtha ar bun ag an gCoimisiún agus seolann sé tionscadail a thacaíonn leis an nuálaíocht dhigiteach i scoileanna

Sheol an Coimisiún lárionad inniúlachta Eorpach an tseachtain seo arb é is aidhm dó Oidhreacht Chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a chaomhnú. Tá suas le EUR 3 mhilliún ón gclár Fís 2020 deonaithe don ionad, a oibreoidh ar feadh tréimhse trí bliana. Cuirfidh sé spás digiteach comhoibríoch ar bun chun an oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus tabharfaidh sé rochtain ar stórtha sonraí, meiteashonraí, caighdeán agus treoirlínte.

Déanann Istituto Nazionale di Fisica Nucleare san Iodáil comhordú ar fhoireann 19 tairbhí atá ag teacht ó 11 Bhallstát AE, ón Eilvéis agus ón Moldóiv. Inniu, sheol an Coimisiún dhá thionscadal chun tacú leis an oideachas digiteach, ar fiú suas le EUR 1 mhilliún an ceann iad, trí Fhís 2020. Díríonn an chéad tionscadal, Mensi, ar mheantóireacht le haghaidh feabhsú scoile agus beidh sé ar siúl go dtí Feabhra 2023. Tá sé mar aidhm ag Mensi 120 scoil a shlógadh i 6 Bhallstát (an Bheilg, an tSeicia, an Chróit, an Iodáil, an Ungáir, an Phortaingéil) agus an Ríocht Aontaithe chun an nuálaíocht dhigiteach a chur chun cinn, go háirithe i scoileanna beaga nó tuaithe agus do dhaltaí atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta. Beidh an dara tionscadal, iHub4Schools, ar siúl go dtí Meitheamh 2023 agus cuirfear dlús leis an nuálaíocht dhigiteach i scoileanna a bhuí le moil nuálaíochta réigiúnacha agus samhail mheantóireachta a chruthú. Beidh 600 múinteoir i 75 scoil rannpháirteach agus bunófar na moil i 5 thír (an Eastóin, an Liotuáin, an Fhionlainn, an Ríocht Aontaithe, an tSeoirsia). Bainfidh an Iodáil agus an Iorua tairbhe as an scéim meantóireachta freisin.