Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Fáilte curtha ag an gCoimisiún roimh chomhaontú polaitiúil maidir leis an nGníomh Eorpach um Shaoirse na Meán

Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú polaitiúil ar tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle air inniu maidir leis an nGníomh Eorpach um Shaoirse na Meán, a mhol an Coimisiún i mí Mheán Fómhair 2022.

Commission welcomes political agreement on European Media Freedom Act

iStock photos Getty images plus

Leis na rialacha nua sin, is fearr a chosnófar neamhspleáchas eagarthóireachta, iolrachas na meán, áiritheofar trédhearcacht agus cothroime agus tabharfar comhar níos fearr d’údaráis na meán trí Bhord Eorpach nua do na meáin. Áirítear leis coimircí nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo d’iriseoirí chun a bpost a dhéanamh gan bhac agus go sábháilte. Cinnteoidh an tacar nua rialacha sin freisin gur fusa do na meáin — idir phoiblí agus phríobháideach — oibriú thar theorainneacha i margadh inmheánach an Aontais, gan brú míchuí agus claochlú digiteach spás na meán á chur san áireamh.

Preaseisiúint iomlán