Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú polaitiúil IRIS², Clár Nascachta Slán an Aontais, a sheoladh

Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú polaitiúil ar thángthas air an 17 Samhain idir Parlaimint na hEorpa agus Ballstáit an Aontais maidir le Clár Nascachta Slán an Aontais 2023-2027 ag a bhfuil buiséad EUR 2.4 billiún.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Is é is aidhm don chlár réaltbhuíon satailíte de chuid an Aontais a chur in úsáid, ar a dtabharfar ‘IRIS²’ (Bonneagar don Athléimneacht, don Idirnascacht agus don tSlándáil trí Shatailít). Tá an chaibidlíocht tugtha i gcrích anois, rud a réitíonn an bealach chun go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh an téacs dlíthiúil a fhormheas go críochnaitheach.

Preaseisiúint iomlán